Načítám Akce
Vyhledat Akce

Navigace pro zobrazení akce

Akce od 1. 1. 2015 do 5. 4. 2017

Navigace pro seznam (Akce)

Říjen 2015
Zdarma

Týden otevřeného přístupu na UK

19. 10. 2015 - 25. 10. 2015

Ve dnech 19. - 25. října 2015 se koná celosvětová propagační událost Open Access Week 2015, do které se i letos zapojí lokálně také knihovny UK, aby podpořily myšlenku otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Během OAWeeku se na Univerzitě Karlově uskuteční hned několik akcí, které jsou spojené s open access: 19. října 2015, 18:00 - Promítání filmu Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze (PedF UK, učebna R016) 20. října 2015, 10:00 - Otevřené přednášky (RUK, Modrá posluchárna) 21. října 2015, 17:00 - Učené hádání o…

Zobrazit více »
Červen 2016

Vědecké publikování v 21. století: otevřeně a bez predátorů

14. 6. 2016, 13:00 - 14:30
Velká posluchárna, U Nemocnice 4
Praha 2, 12108 Česká republika
+ Google Mapa

Přednáška Vědecké publikování v 21. století: otevřeně a bez predátorů seznámí zájemce s publikačním režimem otevřeného přístupu (open access, OA) a s čím dál více diskutovaným fenoménem predátorského publikování, které je často chybně zaměňováno za zlatou cestu otevřeného přístupu (gold open access). Účastníkům budou představeny obecné charakteristiky predátorských vydavatelů a časopisů a především také postupy a nástroje, které autoři mohou využívat při identifikaci a hodnocení časopisů před tím, než jim odešlou článek k publikování. Na závěr bychom rádi seznámili účastníky s možnou pomocí při ověřování…

Zobrazit více »
Říjen 2016

E-knihy Thieme – seznámení s novou kolekcí

3. 10. 2016, 13:00 - 14:00
Velká posluchárna, U Nemocnice 4
Praha 2, 12108 Česká republika
+ Google Mapa

Krátká prezentace nově zakoupené kolekce učebnic a barevných atlasů Thieme, která je dostupná na 1. LF UK.

Zobrazit více »

E-zdroje v podpoře vědecké, pedagogické a studijní činnosti

5. 10. 2016, 12:30 - 14:15
Velká posluchárna, U Nemocnice 4
Praha 2, 12108 Česká republika
+ Google Mapa

Seminář si klade za cíl představit elektronické informační zdroje 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy od databází přes katalogy po elektronické kolekce knih a časopisů, které má 1. LF UK k dispozici. Představí jednotlivé rešeršní metody a strategie vyhledávání v oborových a multioborových databázích a zároveň nabídne možnosti, jak využívat univerzitní portály pro účely postgraduálního studia, ale také pro účely dalšího pedagogického vzdělávání. Seminář je součástí cyklu přednášek Strategie práce s informacemi s důrazem na vědecké lékařské informace, který je primárně určen pro doktorandy…

Zobrazit více »
Listopad 2016

Evidence-Based Medicine

7. 11. 2016, 12:30 - 14:15
Velká posluchárna, U Nemocnice 4
Praha 2, 12108 Česká republika
+ Google Mapa

V rámci přednášky bude představeno téma Evidence-Based Medicine (EBM) - jeho stručné vymezení, význam EBM pro klinickou praxi a databáze a digitální knihovny vhodné pro podporu EBM dostupné v ČR a na Univerzitě Karlově. Přednáška je součástí cyklu Strategie práce s informacemi s důrazem na vědecké lékařské informace, který je primárně určen pro doktorandy a mladé vědce, vítáni jsou ale i ostatní zájemci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Sylabus celého kurzu naleznete na našich stránkách. Účast…

Zobrazit více »
Prosinec 2016

Open access a predátorské časopisy

7. 12. 2016, 12:30 - 14:15
Velká posluchárna, U Nemocnice 4
Praha 2, 12108 Česká republika
+ Google Mapa

Přednáška se zaměří na problematiku predátorských pseudovědeckých vydavatelů a časopisů. Ukážeme si, jak tyto nekvalitní zdroje a podnikatele odhalit, kde a jak si ověřovat informace a proč je vůbec důležité věnovat ověření kvality časopisu, kterému chcete svěřit svůj článek, tolik času a energie. Predátorské časopisy jsou často dávány do souvislosti s otevřeným přístupem, z toho důvodu bude v přednášce tento relativně nový publikační režim více představen a především se zaměříme na jednotlivé typy modelu open access, jejich výhody a proč není potřeba se tohoto…

Zobrazit více »
Leden 2017

Jak napsat vědecký článek

4. 1. 2017, 12:30 - 14:15
Velká posluchárna, U Nemocnice 4
Praha 2, 12108 Česká republika
+ Google Mapa

V přednášce se dozvíte, jaké jsou typy studií, jaké jsou části odborného článku, jak správně citovat literaturu a jak si vybrat vhodný časopis k publikování. Přednáška je součástí cyklu Strategie práce s informacemi s důrazem na vědecké lékařské informace, který je primárně určen pro doktorandy a mladé vědce, vítáni jsou ale i ostatní zájemci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Sylabus celého kurzu naleznete na našich stránkách. Účast na kurzu je dobrovolná a není nutné absolvovat všechny…

Zobrazit více »
Únor 2017

Autorské právo

1. 2. 2017, 12:30 - 14:15
Velká posluchárna, U Nemocnice 4
Praha 2, 12108 Česká republika
+ Google Mapa

Přednáška se zaměří na obecný úvod do práva autorského a dále se podíváme na jeho omezení, zejména par. 30, 31 a 37. Seminář je součástí cyklu přednášek Strategie práce s informacemi s důrazem na vědecké lékařské informace, který je primárně určen pro doktorandy a mladé vědce, vítáni jsou ale i ostatní zájemci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Sylabus celého kurzu naleznete na našich stránkách. Účast na kurzu je dobrovolná a není nutné absolvovat všechny semináře. Každý…

Zobrazit více »
Březen 2017

Kurz rychlého čtení (úvod)

31. 3. 2017, 12:30 - 14:30
Velká posluchárna, U Nemocnice 4
Praha 2, 12108 Česká republika
+ Google Mapa

Březnový termín bude dohodnut na předchozích seminářích se studenty. Úvodní lekce proběhne formou frontální výuky, dále budeme pokračovat v kurzu samostatným studiem na bázi online učení, závěrečná lekce pak opětovně proběhne frontální výukou. Seminář je součástí cyklu přednášek Strategie práce s informacemi s důrazem na vědecké lékařské informace, který je primárně určen pro doktorandy a mladé vědce, vítáni jsou ale i ostatní zájemci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Sylabus celého kurzu naleznete na našich stránkách.…

Zobrazit více »
Duben 2017

Web of Science – impakt faktor (IF), citační ohlasy, h-index

5. 4. 2017, 12:30 - 14:15
Velká posluchárna, U Nemocnice 4
Praha 2, 12108 Česká republika
+ Google Mapa

Multioborová bibliografická databáze Web of Science (WoS) slouží v současné době jako hlavní zdroj hodnocení vědecké práce. Eviduje publikační produkci stěžejních vědeckých časopisů – titulů s impakt faktorem i bez něj. K evidovaným pracím jsou k dispozici jejich citační ohlasy. Pro celoživotní vědeckou výkonnost autora byl zaveden Hirschův index (h-index). Na semináři si vysvětlíme význam jednotlivých zmiňovaných hodnot a jejich místo v evaluačním procesu. Evidence vědeckých a odborných publikačních výstupů pracovníků instituce a jejich hodnocení je velmi sledovaná agenda. Sběr a především hodnocení shromážděných výsledků…

Zobrazit více »
+ Export akcí