Nabídka školení k systému Turnitin

Centrum celoživotního vzdělávání a Ústřední knihovna Univerzity Karlovy pořádá v termínech 14. 5. a 14. 6. 2018 školení práce se systémem Turnitin.

Informace ke školení

Přihlášení na jednotlivá školení probíhají  elektronicky prostřednictvím registračního formuláře:

Místo konání: budova Karolina – Zelená posluchárna (Celetná 20, Praha 1)

Školení se bude zaměřovat nejen na základní ovládání aplikace, jejíž prvotní nasazení do výuky je možné již po několika desítkách minut, ale pracuje také s pedagogickými aspekty hodnocení prací v Turnitinu a dosavadními zkušenostmi s tímto systémem na Univerzitě Karlově, kde je aplikace v tomto akademickém roce pilotně používána.

V případě zájmu o praktické vyzkoušení aplikace přímo v průběhu semináře je možné si přinést svůj vlastní notebook nebo tablet, pro základní seznámení to však není nezbytné. Zařízení musí mít zajištěno bezdrátový přístup k Internetu, např. prostřednictvím sítě Eduroam nebo vlastního mobilního připojení. Pro přihlášení do aplikace jsou potřebné přístupové údaje do CAS.

O Turnitinu

Tato aplikace pro elektronické odevzdávání a hodnocení obsahu seminárních a závěrečných prací slouží na předních světových univerzitách k poskytování zpětné vazby studentům, výcviku akademického psaní a prevenci plagiátorství. Aplikace Turnitin umožňuje velmi jednoduše porovnávat obsah akademických prací s velkou databází dokumentů zahrnujících kromě volně dostupných webů také licencované zdroje a repozitáře závěrečných prací.

Tisíce dostupných e-knih v roce 2018

Díky časopiseckým předplatným u čtyř velkých vydavatelů má Univerzita Karlova v letošním roce k dispozici kolekce elektronických knih z různých oborů, které obsahují řadu titulů také pro medicínu. Jde o kolekce z produkce nakladatelství Elsevier, Springer, Taylor&Francis a Wiley.

Dostupné e-knihy můžete vyhledávat na portálu e-knih UK nebo prostřednictvím UKAŽ.

Informace k jednotlivým kolekcím

Elsevier

přístup:  přímý přístup / vzdálený přístup

dostupné tituly: portál e-knih UK

popis: Kolekce e-knih je přístupná na platformě ScienceDirect, kde můžete začít s hledáním požadovaného zdroje. Rejstřík knih lze zobrazit kliknutím na možnost Books v pravé horní části. Poslední sloupec signalizuje zeleným zabarvením ikony dokumentu přístup k plnému textu.

Springer

přístup:  přímý přístup / vzdálený přístup

dostupné tituly: portál e-knih UK 

kolekce: Business and Management; Social Sciences; Earth and Environmental Science; Medicine; Chemistry and Materials Science; Biomedical and Life Sciences; Engineering

popis: Kolekce e-knih jsou přístupné na platformě SpringerLink, kde lze začít hledání požadovaného zdroje. Seznam dostupných knih si můžete zobrazit kliknutím na možnost Books v patičce stránky a následným zrušením volby „Include Preview-Only content“ v levém menu.

Taylor&Francis

přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

dostupné titulyportál e-knih UK

obory: Biology, Business, Computer Science, Economics, Engineering, Chemistry, Maths, Medicine, Physics

popis: Kolekce e-knih je přístupná na platformě Taylor & Francis, kde lze hledat požadované zdroje. Dostupné knihy je možné vyfiltrovat zaškrtnutím „Show content I have access to„.

Wiley

přístup:  přímý přístup / vzdálený přístup

dostupné tituly:  portál e-knih UK

 

Knihy jsou většinou k dispozici k online čtení v rámci platformy nebo ke stažení v PDF, zpravidla bez omezení.
Konsorciální nákup zajišťuje Národní technická knihovna.

 

 

Novinky ve fondu: březen 2018

Zaujala Vás některá z nových knih ve fondu knihovny ÚVI? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Brain arteriovenous malformations : pathogenesis, epidemiology, diagnosis, treatment and outcome / Vladimír Beneš, Ondřej Bradáč, editors. — Cham : Springer, 2017. — vi, 241 stran : ilustrace ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-3-319-63963-5

First aid for the USMLE step 1 2014 : a student-to-student guide / Tao Le, Vikas Bhushan, Matthew Sochat, Max Petersen, Goran Micevic, Kimberly Kallianos. — New York : McGraw-Hill Medical, 2014. — xxii, 760 stran : ilustrace ; 28 m
Katalog
ISBN 978-0-07-183142-0

Moderní medicína: prevence nebo léčba? / editoři: Richard Rokyta, Cyril Höschl. — První vydání. — Mlečice : Axonite CZ, 2017. — 127 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm. — (Axonite review)
Katalog
ISBN 978-80-88046-14-1

Paliativní péče v kardiologii : racionální přístup u pacientů v pokročilé fázi kardiologických onemocnění / Martin Gřiva (ed.). — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2018. — 271 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7553-481-1

Preventivní stomatologie / Hardy Limeback editor ; překlad: Jana Kaiferová, Zdeněk Broukal. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — ©2017. — 427 stran : barevné ilustrace, mapy ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0094-1

Promoting health, preventing disease : the economic case / edited by David McDaid, Franco Sassi and Sherry Merkur. — First published. — Berkshire : Open University Press, 2015. — ©2015. — xxix, 337 stran : ilustrace ; 23 cm. — (European Observatory on Health Systems and Policies Series)
Katalog
ISBN 978-0-335-26226-7

Taphonomy of human remains : forensic analysis of the dead and the depositional environment / edited by Eline M. Schotsmans, Nicholas Márquez-Grant, Shari L. Forbes. — Chichester : Wiley Blackwell, 2017. — xxxi, 509 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-1-118-95332-7

Abrahámová, Jitka, 1943-

Co byste měli vědět o rakovině prsu / Jitka Abrahámová a kolektiv. — Vyd. 1. — Praha : Grada, 2009. — 143 s. : il. (převážně barev.), 21 cm + 1 barev. reprodukce (20 x 13 cm). — (Doktor radí)
Katalog
ISBN 978-80-247-3063-9


Dostálová, Jana, 1943-

Potravinářské zbožíznalství : technologie potravin / Jana Dostálová, Pavel Kadlec a kolektiv. — Vydání první. — Ostrava : Key Publishing, 2014. — 425 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-7418-208-2


Fait, Tomáš, 1971-

Očkování proti lidským papilomavirům : kvadrivalentní HPV vakcína Silgard tři roky v klinické praxi / Tomáš Fait a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2009. — 118 s. : il., tab. ; 19 cm. — (Preventivní medicína ; sv. 1) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-204-9


Fuchs, Martin, 1958-

Kazuistiky z potravinové alergie a intolerance / Martin Fuchs et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 199 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-4644-2


Chapel, Helen

Základy klinické imunologie / Helen Chapel, Mansel Haeney, Siraj Misbah, Neil Snowden ; přeložil Vojtěch Thon. — 6. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, ;2018. — ©2018. — xiv, 343 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-7553-396-8


Krhut, Jan, 1967-

Hyperaktivní močový měchýř : [etiopatogeneze, diagnostika, léčba] / Jan Krhut. — Praha : Maxdorf, c2007. — 148 s. : barev. il. ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-125-7


Macek, Petr, 1974-

Urologie : pro všeobecné praktické lékaře / Petr Macek, Tomáš Hanuš, Petr Herle. — Praha : Raabe, 2011. — 138 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Ediční řada pro VPL)
Katalog
ISBN 978-80-86307-85-5


Mescher, Anthony L.

Junqueirovy základy histologie / Anthony L. Mescher. — 1. české vydání. — Praha : Galén 2018. — ©2018. — xiii, 558 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-324-1


Mohr, Pavel, 1965-

Klinická psychofarmakologie / Pavel Mohr (editor), Miloslav Kopeček, Martin Brunovský, Tomáš Páleníček. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 568 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-546-0


Němec, Pavel

Optická koherenční tomografie : klinický atlas sítnicových patologií / Pavel Němec, Veronika Löfflerová, Bohdan Kousal. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 405 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-4414-1


Plzák, Jan, 1974-

ORL pro všeobecné praktické lékaře / Jan Plzák a kolektiv ; [editor] Petr Herle. — Praha : Raabe, 2011. — ©2011. — 146 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Ediční řada pro VPL) (Nahlížet – nacházet)
Katalog
ISBN 978-80-86307-90-9


Popelka, Vladimír

Treatment of Calcaneal Fractures / Vladimír Popelka. — First english edition. — Praha : Grada, 2018. — ©2018. — 127 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0887-9


Röcken, Martin, 1956-

Kapesní atlas dermatologie / Martin Röcken, Martin Schaller, Elke Sattler, Walter Burgdorf ; překlad: Marta Cetkovská, Pavel Chaloupka. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — xix, 394 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0106-1


Rokyta, Richard, 1965-

Léčba bolesti v primární péči / Richard Rokyta, Josef Bednařík, Jitka Fricová, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, František Neradílek, Marek Orko Vácha, Eva Vlčková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — ©2017. — 167 stran : ilustrace ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0312-6


Tesař, Vladimír, 1957-

Biosimilars / Vladimír Tesař. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 150 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-4642-8


Tvrdoň, Martin, 1940-

Protetická stomatológia / sestavil Martin Tvrdoň. — Bratislava : Science 2001, 2017. — 999 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-971516-1-4


Z historie: Nejstarší tisky ve fondu

V historické knižní sbírce Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků je uloženo asi 2 500 knih, z nichž naprostá většina – asi 2 000 svazků – pochází z 18. století. Toto „jádro fondu“ je doplněno tisky z 19. a počátku 20. století, a také starými tisky z 16. a 17. století. Za jednu z nejvzácnějších knih ve fondu můžeme bezpochyby označit svazek tří prvotisků z konce 15. století, které jsou těmi vůbec nejstaršími tisky ve fondu. Kniha je opatřena prkénkovými deskami, které jsou přes hřbet potaženy kůží zdobenou slepotiskem. Do dnešních dnů se též dochovala stále funkční kovová spona na zavírání svazku.

Exemplář je ovšem zajímavý i po otevření. Obsahuje fyziognomický spis Liber phisionomie magistri od učence Michaela Scota vydaný roku 1495. Jako druhý je vevázaný spis, který pochází patrně z roku 1492, jmenuje se De secretis mulierum et virorum, a sepsal ho autor, který se skrýval za pseudonymem Albert Veliký. Závěrečným přívazkem je protižidovský spisek Epistola contra Judaeorum errores od Samuela Maroccana vydaný roku 1493.

Kniha vás ovšem může zaujmout i v případě, že si ve středověké latině příliš nepočtete: Množství kresbiček na jejích stranách i vnitřní straně desek svědčí o minulosti daného svazku a my tak můžeme vidět, jakým způsobem čtenáři raného novověku nakládali s obsahy svých knihoven.

Všechny tři publikace již byly v minulosti zdigitalizovány německými vědeckými institucemi, proto zde přikládáme odkazy na jejich digitální kopie.

O specifičnosti svazku, který je uložen na 1. LF, potom svědčí přiložené fotografie pořízené naší knihovnou.

Novinky ve fondu: únor 2018

Zaujala Vás některá z nových knih ve fondu knihovny ÚVI? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Art & Science of Mental Health : 6th Young Psychiatrists Network Meeting Prague : September 28-30, 2017. — Klecany : The National Institute of Mental Health, 2017. — ©2017. — 79 stran ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-87142-36-3

Aktuální pohled na rozhodování o léčbě roztroušené sklerózy / editor Pavel Šťourač. — 1. vydání. — Olomouc : Solen, 2017. — 29 stran : ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-7471-210-4

Diferenciální diagnostika v gynekologii / kolektiv autorů ; editor: Petr Herle. — Praha : Raabe, 2016. — ©2016. — 100 stran ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 6)
Katalog
ISBN 978-80-7496-207-3

Diferenciální diagnostika v interní medicíně / kolektiv autorů ; editor: Petr Herle. — Praha : Raabe, 2016. — ©2016. — 142 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 3)
Katalog
ISBN 978-80-7496-204-2

Diferenciální diagnostika v kardiologii a pneumologii / kolektiv autorů ; editor: Petr Herle. — Praha : Raabe, 2015. — ©2015. — 122 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 2)
Katalog
ISBN 978-80-7496-203-5

Diferenciální diagnostika v neurologii / kolektiv autorů ; editor: Petr Herle. — Praha : Raabe, 2015. — ©2015. — 200 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 1)
Katalog
ISBN 978-80-7496-171-7

Diferenciální diagnostika v ORL a infekční medicíně / kolektiv autorů ; editor: Petr Herle. — Praha : Raabe, 2016. — ©2016. — 96 stran ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 9)
Katalog
ISBN 978-80-7496-210-3

Diferenciální diagnostika v psychiatrii, dermatologii a očním lékařství / kolektiv autorů ; editor: Petr Herle. — Praha : Raabe, 2016. — ©2016. — 116 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 8)
Katalog
ISBN 978-80-7496-209-7

Diferenciální diagnostika v revmatologii a ortopedii / kolektiv autorů ; editor: Petr Herle. — Praha : Raabe, 2016. — ©2016. — 96 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 5)
Katalog
ISBN 978-80-7496-206-6

Diferenciální diagnostika v urologii / kolektiv autorů ; editor: Petr Herle. — Praha : Raabe, 2016. — ©2016. — 128 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 4)
Katalog
ISBN 978-80-7496-205-9

Homonymous visual field defects / Karolína Skorkovská, editor. — Cham, Switzerland : Springer, 2017. — xiv, 180 stran : ilustrace ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-3-319-52282-1

Klinická kardiologie / pořadatelé Jan Vojáček, Jiří Kettner. — Třetí vydání. — Praha : Maxdorf-Jessenius, 2017. — ©2017. — 1193 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 31 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-549-1

Molecular targeting in oncology / edited by Howard L. Kaufman, Scott Wadler, Karen Antman. — Totowa : Humana Press, 2008. — ©2008. — xvi, 728 stran : ilustrace ; 26 cm. — (Cancer drug discovery and development)
Katalog
ISBN 978-1-61737-653-5

Ošetřovatelské diagnózy : definice & klasifikace : 2009-2011 / editor T. Heather Herdman ; [překlad Pavla Kudlová]. — 1. české vyd. — Praha : Grada, 2010. — xxiv, 456 s. ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-3423-1

Porodila šťastně děvče. : porodní deníky čtyř porodních babiček z 19. století / Vladan Hanulík (ed.). — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. — 218 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7560-111-7

Publishing addiction science : a guide for the perplexed / edited by Thomas F. Babor, Kerstin Stenius, Richard Pates, Michal Miovský, Jean O´Reilly, and Paul Candon. — Third edition. — London : Ubiquity Press Ltd., 2017. — ©2017. — xx, 381 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-1-911529-08-8

Quantitative methods in proteomics / edited by Katrin Marcus. — New York : Humana Press ; Springer, c2012. — xv, 539 s. : il. (některé barev.) 26 cm. — (Methods in molecular biology ; v. 893) (Springer Protocols)
Katalog
ISBN 978-1-61779-884-9

Remedia compendium / šéfredaktor Josef Suchopár ; vedoucí redaktorka Štěpánka Valentová ; vydavatel Rostislav Šimek. — 4., přeprac. a rozš. vyd. — Praha : Panax, 2009. — xlii, 946 s. ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-902806-4-9

Sleep disorders in children / Soňa Nevšímalová, Oliviero Bruni, editors. — Switzerland : Springer, 2017. — ©2017. — xii, 422 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-3-319-28638-9

Sociální psychiatrie v čase změn / editoři Eva Dragomirecká, Alena Palčová, Hana Papežová. — 1. vydání. — Praha : Psychiatrické centrum Praha, 2000. — 278 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 80-85121-08-5

Barnard, Marina, 1960-

Drogová závislost a rodina / Marina Barnardová ; z anglického originálu Drug addiction and families . přeložil Jiří Bareš. — Vydání 1. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2011. — 202 stran
Katalog
ISBN 978-80-7387-386-8


Baxa, Jan, 1980-

Experimental surgery / Jan Baxa, Jan Beneš, Jan Brůha, Jiří Ferda, Petr Hošek, Magdaléna Jansová, Miroslav Jiřík, Alena Jonášová, Milena Králíčková, Jana Křečková, Jiří Křen, Václav Liška, Libor Lobovský, Vladimír Lukeš, Hynek Mírka, Richard Pálek, Martin Pešta, Pavel Pitule, Eduard Rohan, Josef Rosenberg, Martin Skála, Tomáš Skalický, Milan Štengl, Miroslava Svobodová, Zbyněk Tonar, Vladislav Třeška, Radek Tupý, Jan Vimmr, Ondřej Vyčítal ; editor: Václav Liška ; translators Richard Savage, Jaroslava Tůmová, Michael G. Maurer, Connaire Haggan, Tomáš Hausner. — First edition. — Plzeň : Nava, 2016. — 541 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7211-490-0


Benzel, Edward C.

Biomechanics of spine stabilization / Edward C. Benzel ; illustrations by Michael F. Norviel. — [1st ed.]. — Rolling Meadows : American Association of Neurological Surgeons, 2001. — XVII, 526 s. : il. + 1 optický disk
Katalog
ISBN 1-879284-82-0


Broulík, Petr, 1937-

Osteoporóza a její léčba : průvodce ošetřujícího lékaře / Petr Broulík. — 2. rozš. vyd. — Praha : Maxdorf, c2009. — 159 s. : il. ; 19 cm. — (Farmakoterapie pro praxi ; sv. 35) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-176-9


Cenková, Tamara, 1957-2011

Grafologie v poradenské a terapeutické praxi : co lze vyčíst z písma druhých / Tamara Cenková, Dana Češková L., Vlaďka Fischerová K. — Vyd. 1. — Praha : Grada, 2011. — 144 s. : faksim. ; 24 cm. — (Psyché (Grada))
Katalog
ISBN 978-80-247-2920-6


Clark, Nancy, 1951-

Sportovní výživa / Nancy Clarková ; [překlad Libor Soumar]. — Třetí, doplněné vydání. — Praha : Grada, 2014. — 392 stran ; 24 cm. — (Fitness, síla, kondice)
Katalog
ISBN 978-80-247-4655-5


Corwin, Elizabeth J.

Handbook of pathophysiology / Elizabeth J. Corwin. — Third edition. — Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2008. — ©2008. — xviii, 750 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-0-7817-6311-0


Fait, Tomáš, 1971-

Očkování proti lidským papilomavirům : kvadrivalentní HPV vakcína Silgard tři roky v klinické praxi / Tomáš Fait a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2009. — 118 s. : il., tab. ; 19 cm. — (Preventivní medicína ; sv. 1) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-204-9


Ferriss, Timothy, 1977-

Čtyřhodinové tělo : neobvyklá cesta ke zhubnutí, zlepšení sexu a vůbec k proměně v superčlověka / Timothy Ferriss. — Vydání 1. — Brno : Jan Melvil, 2011. — 598 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm. — (Žádná velká věda)
Katalog
ISBN 978-80-87270-11-0


Hamer, Dean, 1951-

Geny a osobnost : biologické základy psychiky člověka / Dean Hamer, Peter Copeland ; [z amerického originálu . přeložili Vlastimil Blecha, Ondřej Prcín a Klára Vaňková]. — Vyd. 1. — Praha : Portál, 2003. — 250 s. ; 23 cm
Katalog
ISBN 80-7178-779-5


Hermanson, Greg T.

Bioconjugate techniques / Greg T. Hermanson. — 2nd edition. — London ; Amsterdam : Academic Press is an imprint of Elsevier, 2008. — xxx, 1202 stran : ilustrace
Katalog
ISBN 978-0-12-370501-3


Hloch, Ondřej

Užitečné tabulky pro praxi nejen v interních oborech / Ondřej Hloch. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — 384 stran : ilustrace ; 17 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0311-9


Horáková, Dana

Autoimunity nervového systému v kazuistikách / Dana Horáková a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — ©2017. — 150 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-4572-8


Hrušák, Daniel, 1963-

Stomatochirurgie : klinické aspekty MKN-10 / Daniel Hrušák a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Current Media, 2017. — ©2017. — 343 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Medicus)
Katalog
ISBN 978-80-88129-25-7


Kelnarová, Jarmila, 1950-

Psychologie : pro studenty zdravotních oborů. 1. díl / Jarmila Kelnarová, Eva Matějková. — 1. vyd. — Praha : Grada, 2010. — 162 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-3270-1


Krucký, Václav

The Vojta method of the 2nd generation : with video compendium / Václav Krucký. — Ostrov : SVR – společnost pro vývojovou rehabilitaci, [2017?]. — 303 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 31 cm
Katalog
ISBN 978-80-906760-4-6


Kučera, Eduard, 1962-

Endometrióza : průvodce ošetřujícího lékaře / Eduard Kučera. — Praha : Maxdorf, c2008. — 172 s. : il. (některé barev.) ; 19 cm. — (Farmakoterapie pro praxi ; sv. 26) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-144-8


Mazánek, Jiří, 1943-2017

Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů / Jiří Mazánek a kolektiv. — 1. vydání. — Grada : Praha, 2018. — 399 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5807-7


Molitor, Martin, 1966-

Transplantace v rekonstrukční chirurgii / Martin Molitor a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 276 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 26 cm. — (Edice celoživotního vzdělávání ČLK)
Katalog
ISBN 978-80-247-5546-5


Nešpor, Karel, 1952-

Jak překonat hazard : prevence, krátká intervence a léčba / Karel Nešpor a kol. — Vydání první. — Praha : Portál, 2011. — 159 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-262-0009-3


Papežová, Hana, 1953-

Anorexia nervosa : příručka pro všechny, kteří trpí nemocí – postižené samotné, jejich rodiny, přátele, partnery a některé odborníky (učitele a lékaře první linie) / Hana Papežová. — 2., přepracované vydání. — Klecany : Národní ústav duševního zdraví, 2017. — 68 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-87142-34-9


Pavlovský, Pavel, 1938-

Soudní psychiatrie a psychologie / Pavel Pavlovský a kolektiv. — 4., aktualizované vydání. — Praha : Grada Publishing, 2012. — 232 stran ; 24 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 978-80-247-4332-5


Pilný, Jaroslav, 1969-

Chirurgie ruky / Jaroslav Pilný, Roman Slodička a kolektiv. — 2. aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 504 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0180-1


Pretl, Martin

Nespavost : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2017 / Martin Pretl, Petr Smolík, Stanislav Konštacký. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, 2017. — ©2017. — 13 stran ; 30 cm. — (Doporučené postupy pro praktické lékaře)
Katalog
ISBN 978-80-86998-93-0


Schildt, Herbert, 1951-

Java 8 : výukový kurs / Herbert Schild ; překlad: Jakub Goner. — 1. vydání. — Brno : Computer Press, 2016. — 696 stran ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-251-4665-1


Slezáková, Lenka, 1959-

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví / Lenka Slezáková a kolektiv. — 1. vyd. — Praha : Grada, 2011. — 269 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-3373-9


Snustad, D. Peter, 1940-

Genetika / D. Peter Snustad, Michael J. Simmons. — Druhé, aktualizované vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2017. — 864 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-210-8613-5


Soukup, Václav, 1957-

Dějiny antropologie : (encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie) / Václav Soukup. — Praha : Karolinum, 2004. — 667 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, 25 cm
Katalog
ISBN 80-246-0337-3


Stevens, John

Anglická gramatika jednoduše / John Stevens ; [přeložila Ivana Zapletalová]. — 1. vyd. — Praha : Grada, 2008. — 175 s. : il. ; 23 cm. — (Velmi lehce)
Katalog
ISBN 978-80-247-2289-4


Václavík, Jan

Obtížně léčitelná hypertenze / Jan Václavík. — Druhé, doplněné a přepracované vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — ©2017. — 134 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-4421-9


Votruba, Jiří, 1969-

Plicní endoskopie : současné možnosti endoskopické diagnostiky a terapie v pneumologii / Jiří Votruba, Juraj Šimovič et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 254 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-4552-0


Watson, James Dewey, 1928-

Geny, ženy a Gamow / James D. Watson ; [přel. Jan Zdražílek]. — Vyd. 1. — Praha : Mladá fronta, 2004. — 369 s. : il. — (Kolumbus ; sv. 168)
Katalog
ISBN 80-204-1090-2


Wolpert, Lewis, 1929-

Triumf embrya / Lewis Wolpert ; z angl. přel. František Sládeček ; vazba a ilustr. podle orig. Jolana Malátková. — Vyd. 1. — Praha : Academia, 1995. — 206 s. : il. ; 20 cm. — (Stříbrná řada)
Katalog
ISBN 80-200-0509-9


Zadák, Zdeněk, 1937-

Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství / Zdeněk Zadák, Eduard Havel a kolektiv. — 2., doplněné a přepracované vydání. — Praha : Grada, 2017. — ©2017. — xix, 424 stran : ilustrace ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0282-2


Zemánková, Marie

Cvičení pro hyperaktivní děti : [speciální pohybová výchova] : pravidla učení se pohybu, poruchy, používané metodiky, cvičební sestavy / Marie Zemánková, Jana Vyskotová. — Vyd. 1. — Praha : Grada, 2010. — 55 s. : il. ; 21 cm. — (Pedagogika)
Katalog
ISBN 978-80-247-3278-7


Zlatohlávek, Lukáš, 1978-

Interna pro bakalářské a magisterské obory / Lukáš Zlatohlávek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Current Media, 2017. — ©2017. — 487 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm. — (Medicus)
Katalog
ISBN 978-80-88129-23-3


Velikonoce 2018 – změna provozní doby

Rádi bychom vás upozornili, že ve dnech 29.3.–2.4. bude knihovna ÚVI (půjčovna i studovna) uzavřena.

Všem uživatelům přejeme příjemně strávený děkanský den, veselé Velikonoce a za pulty se na vás budeme opět těšit v úterý 3.4. v běžné provozní době.

— tým knihovny ÚVI

Thieme migruje na novou platformu

Od 1. března 2018 chystá vydavatelství Thieme spuštění nové platformy MedOne, na kterou bude mj. migrována také kolekce Thieme E-book Library, kterou má 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze předplacenou. Uživatelům nová platforma nabídne jednodušší přístup k titulům, jejich stahování a synchronizaci obsahu mezi počítačem a mobilními zařízeními. Současně bude k dispozici vyhledávání a možnost filtrovat výsledky.

Důležité upozornění: Bohužel stávající osobní účty migrovány nebudou. Pro uložení vlastních poznámek a záložek v sekci My Folder je proto potřeba volbou Export  (viz níže) stáhnout veškerý obsah před změnou platformy. Poté již nebude možné svou uloženou práci stáhnout či zobrazit.

Přístup do Thieme:  přímý přístup / vzdálený přístup

Přehled dostupných titulů od Thieme naleznete na Portálu e-knih UK.

 

Novinky ve fondu: leden 2018

Zaujala Vás některá z nových knih ve fondu knihovny ÚVI? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Výběr článků z kardiologie. — Olomouc : Solen, Medical education, 2017. — 42 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-7471-203-6

Český lékopis 2009 – Doplněk 2016 (ČL 2009 – Dopl. 2016) = Pharmacopoea Bohemica MMIX – Addendum MMXVI (Ph. B. MMIX – Add. MMXVI). — První vydání. — Praha : Grada, 2016. — strany 11135-12219 ; 31 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5847-3

Dejiny etického myslenia v Európe a USA / editorka Anna Remišová. — 1. vyd. — Bratislava : Kalligram, 2008. — 894 s. ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-8101-103-0

Environmental ethics and international policy / edited by Henk A.M.J. ten Have. — Paris : UNESCO, 2006. — 226 s. : il. ; 24 cm. — (Ethics series)
Katalog
ISBN 978-92-3-104039-9

Genetic diseases of the eye / edited by Elias I. Traboulsi. — 2nd ed. — Oxford : Oxford university press, 2012. — xv, 923 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm. — (Oxford monographs on medical genetics ; 61)
Katalog
ISBN 978-0-19-532614-7

Handbook of the protists / John M. Archibald, Alastair G.B. Simpson, Claudio H. Slamovits, editors. — Second edition. — Cham : Springer, 2017. — ©2017. — 2 svazky (xxvii, 1657 stran) : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-3-319-28147-6

Molecular biology of the cell / Bruce Alberts . [et al.] ; with problems by John Wilson, Tim Hunt. — 5th ed., reference ed. — New York : Garland Science, 2008. — xxxiii, 160, [90] s. : il. + 1 DVD-ROM
Katalog
ISBN 978-0-8153-4111-6

Nanotechnologies, ethics and politics / edited by Henk A.M.J. ten Have. — Paris : UNESCO, 2007. — 244 s. : il. — (Ethics series)
Katalog
ISBN 978-92-3-104051-1

Nursing : scope and standards of practice / American Nurses Association. — Third edition. — Silver Spring, Maryland. : American Nurses Association, 2015. — ©2015. — xii, 248 stran : ilustrace ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-1-55810-619-2

Physical rehabilitation / [edited by] Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz. — 5th ed. — Philadelphia : F.A. Davis, c2007. — xvii, 1383 s. : il. ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-0-8036-1247-1

Pocketbook of neurological physiotherapy / edited by Sheila Lennon, Maria Stokes. — Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2009. — xi, 317 s. : il. ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-0-443-06854-6

Rockwood and Matsen’s the shoulder / Charles A. Rockwood, Jr., Frederick A. Matsen, III, Michael A. Wirth, Steven B. Lippitt, Edward V. Fehringer, John W. Sperling, editors. — Fifth edition. — Philadelphia, PA : Elsevier, 2017. — ©2017. — xix, 1284 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-323-29731-8

Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie / Miles Hewstone, Wolfgang Stroebe ; z anglického originálu Introduction to social psychology: a European perspective přeložily Dagmar Brejlová a Pavla Le Roch. — Vydání první. — Praha : Portál, 2006. — 769 stran : ilustrace, grafy ; 23 cm
Katalog
ISBN 80-7367-092-5

Tandem mass spectrometry : applications and principles / edited by Jeevan K.Prasain. — 1st ed. — Rijek : INTECH, c2012. — viii, 794 s. : il. ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-953-51-0141-3

Upper motor neurone syndrome and spasticity : clinical management and neurophysiology / edited by Michael P. Barnes and Garth R. Johnson. — 2nd ed. — Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008. — ix, 253 s. : il. ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-0-521-68978-6

Wilson disease / volume editors, Anna Członkowska and Michael L. Schilsky. — Amsterdam, Netherlands : Elsevier, 2017. — ©2017. — 248 stran : ilustrace ; 27 cm. — (Handbook of clinical neurology ; 3rd ser., v.142)
Katalog
ISBN 978-0-444-63625-6

Binder, Tomáš, 1951-

Porodnictví / Tomáš Binder a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. — 297 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-1907-1


Bowers, David, 1938-

Understanding clinical papers / David Bowers, Allan House, David Owens. — 2nd ed. — Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2006. — xii, 232 s. : il. ; 25 cm
Katalog
ISBN 0-470-09130-4


Broulík, Petr, 1937-

Onemocnění způsobená poruchami kalciofosfátového metabolismu / Petr Broulík. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 271 stran : ilustrace, tabulky ; ; 23 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-523-1


Büchler, Tomáš, 1974-

Speciální onkologie / Tomáš Büchler a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 274 stran ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-539-2


Buja, L. Maximilian

Netter’s illustrated human pathology / L. Maximilian Buja, Gerhard R. F. Krueger ; illustrations by Frank H. Netter. — 1st ed. — Teterboro, N.J. : Icon Learning Systems, c2005. — xxvi, 527 s. : il. ; 28 cm
Katalog
ISBN 1-929007-45-0


Čada, Zdeněk, 1981-

Závratě / Zdeněk Čada, Rudolf Černý, Ondřej Čakrt a kolektiv. — Havlíčkův Brod : TOBIÁŠ, [2017]. — ©2017. — 516 stran : ilustrace ; 22 cm + 1 CD. — (Medicína hlavy a krku)
Katalog
ISBN 978-80-7311-165-6


Češka, Richard, 1957-

Dyslipidémie : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2017 / autoři: Richard Češka, Otto Herber, Michal Vrablík, Jiří Brát. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2017. — ©2017. — 13 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. — (Doporučené postupy pro praktické lékaře)
Katalog
ISBN 978-80-86998-89-3


Domholdt, Elizabeth 1958-

Rehabilitation research : principles and applications / Elizabeth Domholdt. — 3rd ed. — St. Louis, Mo. : Elsevier Saunders, c2005. — xvi, 576 s. : il. ; 24 cm
Katalog
ISBN 0-7216-0029-8


Flegr, Jaroslav, 1958-

Zamrzlá evoluce, aneb, je to jinak, pane Darwin / Jaroslav Flegr ; [předmluvu napsal Stanislav Komárek]. — Vyd.1. — Praha : Academia, 2006. — 328 s. : il. — (Galileo ; sv. 4)
Katalog
ISBN 80-200-1453-5


Grof, Stanislav, 1931-

Nové perspektivy v psychiatrii a psychologii : pozorování z moderního výzkumu vědomí / Stanislav Grof ; přeložil Viktor Horák. — Praha : Moraviapress, 2007. — 230 s., xvi s. obr. příl. — (Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 ; sv. 9)
Katalog
ISBN 978-80-86181-83-7


Halík, Tomáš, 1948-

K čemu dnes humanitní vědy? / Halík, Petříček, Petrusek, Šiklová, Šmahel, Chmel, Verner ; Randák, Novák (ed.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve vydavatelství Togga, 2008. — 99 stran ; 17 cm
Katalog
ISBN 978-80-7308-234-5


Horčička, Lukáš, 1963-

Diagnostika a léčba močové inkontinence u žen : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře / autoři: Lukáš Horčička, Roman Zachoval, Jana Vlková, Dana Moravčíková, Eva Topinková. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, 2017. — ©2017. — 13 stran ; 30 cm. — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře)
Katalog
ISBN 978-80-86998-91-6


Hoskovcová, Simona, 1973-

Psychická odolnost předškolního dítěte / Simona Hoskovcová. — Vyd. 1. — Praha : Grada, 2006. — 160 s. : il. ; 21 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 80-247-1424-8


Hytych, Vladislav, 1954-

Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách / Vladislav Hytych, Alice Tašková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 264 stran : ilustrace (převážně barevné), portrét ; 27 cm. — (Medicína v instruktivních kazuistikách) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-526-2


John, Ctirad, 1920-

Zrcadlo mých lásek, aneb, Vzpomínky / Ctirad John ; vyvolal a sestavil František Houdek. — 1. vyd. — Praha : Galén, c2009. — 334 s. : il., portréty ; 21 cm. — (Almanach medicíny ; 21)
Katalog
ISBN 978-80-7262-641-0


Johnson, Steven, 1968-

Odkud se berou dobré nápady / Steven Johnson ; [z anglického orginálu . přeložil Aleš Drobek]. — 1. vyd. v českém jazyce. — Praha : Dokořán, 2012. — 254 s. : il. ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-7363-361-5


Karetová, Debora, 1958-

Vaskulární medicína / Debora Karetová, Miroslav Chochola a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 379 stran : ilustrace ; 27 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-536-1


Kautzner, Josef, 1957-

Fibrilace síní v běžné praxi / Josef Kautzner a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2012. — 221 s. : il. ; 19 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-270-4


Kelnarová, Jarmila, 1950-

Psychologie : pro studenty zdravotních oborů. 1. díl / Jarmila Kelnarová, Eva Matějková. — 1. vyd. — Praha : Grada, 2010. — 162 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-3270-1


Klaban, Vladimír

Ekologie mikroorganismů : ilustrovaný lexikon biologie, ekologie a patogenity mikroorganismů / Vladimír Klaban. — 1. vyd. — Praha : Galén, c2011. — ix, 549 s. : il. ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-80-7262-770-7


Kočová, Eva, 1978-

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách / Eva Kočová a kolektiv ; editor: Martina Vašáková. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 242 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-532-3


Kolek, Vítězslav, 1953-

Pneumologie / Vítězslav Kolek, Viktor Kašák, Martina Vašáková a kolektiv. — 3. rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 645 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-538-5


Kotík, Luboš, 1949-

Předoperační vyšetření dospělých / Luboš Kotík. — 1. vyd. — Praha : Mladá fronta, 2012. — 135 s. : barev. il. ; 18 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-2696-3


Kovář, Petr, 1969-

Atlas panoramatické hysteroskopie : s doplňujícím videoatlasem na internetu / Petr Kovář, Jana Daňková Kučerová, Jana Dvořáčková, David Kužel a kolektiv. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 257 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-542-2


Kršek, Michal, 1964-

Systémová kortikoterapie / Michal Kršek. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 69 stran : ilustrace, tabulky ; 19 cm. — (Jessenius) (Farmakoterapie pro praxi ; Sv. 63)
Katalog
ISBN 978-80-7345-345-9


Křivohlavý, Jaro, 1925-2014

Konflikty mezi lidmi / Jaro Křivohlavý. — Vyd. 2. — Praha : Portál, 2008. — 189 s. : il. ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-407-6


Mašata, Jaromír, 1969-

Infekce v gynekologii / Jaromír Mašata a kolektiv. — 3., rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 262 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Jessenius) (Farmakoterapie pro praxi ; sv. 74)
Katalog
ISBN 978-80-7345-531-6


Matoušková, Michaela, 1963-

Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty : výběr článků z knihy / Michaela Matoušková, Tomáš Svoboda a kol. — Olomouc : Solen, Medical education, 2017. — ©2017. — 55 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. — (Meduca)
Katalog
ISBN 978-80-7471-206-7


Nelson, David L. (David Lee), 1942-

Lehninger principles of biochemistry / David L. Nelson, Michael M. Cox. — 4th ed. — New York : Freeman, c2005. — 1119, [90] s. : il.
Katalog
ISBN 0-7167-4339-6


Oliverius, Martin

Selhání střeva a transplantace tenkého střeva / Martin Oliverius, Pavel Kohout et al. — Praha : Mladá fronta, 2017. — ©2017. — 382 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny (Mladá fronta))
Katalog
ISBN 978-80-204-4088-4


Opatrná, Marie, 1955-

Etické problémy v onkologii / Marie Opatrná. — 2. přepracované a doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 118 stran ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-4522-3


Pavelka, Karel, 1954-

Farmakoterapie revmatických onemocnění / Karel Pavelka, Jiří Vencovský, Ladislav Šenolt, Pavel Horák, Marta Olejárová, Michal Tomčík, Jakub Závada, Jan Štěpán a kolektiv. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 347 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-537-8


Payne, Jan, 1953-

Odkud zlo? : O nezkrotnosti čili slabosti lidské vůle / Jan Payne ; [rec. Olga Baranová]. — 1. vyd. — Praha : Triton, 2005. — 319 s. ; 21 cm
Katalog
ISBN 80-7254-500-0


Piťha, Jiří, 1951-

Roztroušená skleróza : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře / hlavní autor: Jiří Piťha ; spoluautoři: Jana Vojtíšková, Norbert Král. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, 2017. — ©2017. — 9 stran ; 30 cm. — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ; suplementum 2017)
Katalog
ISBN 978-80-86998-88-6


Ptáček, Radek, 1975-

Biofeedback v teorii a praxi / Radek Ptáček, Miroslav Novotný a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, [2017]. — ©2017. — 167 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5694-3


Púry, František, 1958-

Trestní odpovědnost v územní samosprávě : komentovaná soudní rozhodnutí / František Púry, Martin Richter. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2017. — xiv, 184 stran ; 20 cm. — (Judikatura)
Katalog
ISBN 978-80-7400-662-3


Roztočil, Karel, 1941-

Nemoci končetinových cév / Karel Roztočil, Jan Piťha a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — ©2017. — 350 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 9788020443717


Svačina, Štěpán, 1952-

Jan Evangelista Purkyně a jeho pro současnou i budoucí medicínu / Štěpán Svačina, Jan Škrha, Tomáš Trč. — Praha : Mladá fronta, [2017]. — 515 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-4669-5


Šaur, Vladimír, 1937-2014

Pravidla českého pravopisu : s výkladem mluvnice / Vladimír Šaur. — Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. — 456 stran
Katalog
ISBN 80-7360-288-1


Šebková, Alena

Kazuistiky z primární pediatrické praxe / Alena Šebková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Current Media, [2017]. — ©2017. — 214 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Medicus)
Katalog
ISBN 978-80-88129-16-5


Štětkářová, Ivana, 1963-

Moderní farmakoterapie v neurologii / Ivana Štětkářová a kolektiv. — 2. rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 535 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-529-3


Táborský, Miloš, 1962-

Fibrilace síní : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2017 / autoři: Miloš Táborský, Svatopluk Býma. — První vydání. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, 2017. — 13 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. — (Doporučené postupy pro praktické lékaře)
Katalog
ISBN 978-80-86998-90-9


Táborský, Miloš, 1962-

Kardiologie / Miloš Táborský, Josef Kautzner, Aleš Linhart et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, c2017. — ©2017. — 1350 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 31 cm + 1 USB Flash Disk
Katalog
ISBN 978-80-204-4434-9


Teyber, Edward, 1950-

Děti a rozvod : [jak pomoci dětem vyrovnat se s rozvodem rodičů] / Edward Teyber ; [překlad Lukáš Chaloupka, Dagmar Brejlová]. — 1. vyd. — Praha : Návrat domů, c2007. — 227 s. ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7255-163-7


Vašáková, Martina, 1964-

Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika / Martina Vašáková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 364 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 27 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-533-0


Vítko, Štefan, 1953-

Kardiorenální syndromy / Štefan Vítko, Věra Adámková ; s předmluvou Claudia Ronca. — Praha : Maxdorf, 2017. — ©2017. — 130 stran : barevné ilustrace ; 18 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-527-9


Zbořil, Vladimír, 1955-

Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů / Vladimír Zbořil a kolektiv. — 1. vyd. — Praha : Mladá fronta, 2012. — 167 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-2656-7


Zlatohlávek, Lukáš, 1978-

Interna pro bakalářské a magisterské obory / Lukáš Zlatohlávek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Current Media, 2017. — ©2017. — 487 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm. — (Medicus)
Katalog
ISBN 978-80-88129-23-3


Zvěřová, Martina

Alzheimerova demence / Martina Zvěřová. — Vydání 1. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 143 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 9788027105618


Dostupnost e-zdrojů od 2018

Od ledna 2018 jsou na Univerzitě Karlově prostřednictvím národního projektu CzechELib dostupné celouniverzitně (nebo na 1. LF) následující e-zdroje:

Některé další e-zdroje z CzechELib jsou v závislosti na licenčních podmínkách dostupné pouze z vybraných fakult, aktuální přehled a informace o dostupnosti e-zdrojů UK je vždy potřeba ověřit na Portálu elektronických zdrojů UK.

Mimo CzechELib pořídila 1. LF na rok 2018 ve spolupráci s ostatními lékařskými fakultami tyto databáze, kolekce e-časopisů a jiné významné oborové zdroje:

Pouze pro uživatele 1. LF je dále v letošním roce pořízena také databáze Embase (Ovid).

Končící dostupnost

K 31.1.2018 končí přístup k databázi ProQuest Central. Pokud jste využívali ukládání záznamů do osobního konta (My Research), nezapomeňte si uložené záznamy včas vyexportovat.

Do konce roku 2018 je ještě předplacená celouniverzitně databáze e-knih ProQuest Ebooks Central.