Školení k systému Turnitin

Centrum celoživotního vzdělávání a Ústřední knihovna Univerzity Karlovy pořádá v termínech 22. 2., 15. 3. a 19. 4. 2018 školení práce se systémem Turnitin, který je během akademického roku 2017/2018 zaváděn na UK.

Informace ke školení

Přihlášení na jednotlivá školení probíhají  elektronicky prostřednictvím registračního formuláře:

Místo konání: budova Karolina – Zelená posluchárna (Celetná 20, Praha 1)

Školení je určeno vedoucím/školitelům závěrečných kvalifikačních prací a akademickým i pedagogickým pracovníkům UK.

Školení se bude zaměřovat nejen na základní ovládání aplikace, jejíž prvotní nasazení do výuky je možné již po několika desítkách minut, ale pracuje také s pedagogickými aspekty hodnocení prací v Turnitinu a dosavadními zkušenostmi s tímto systémem na Univerzitě Karlově, kde je aplikace v tomto akademickém roce pilotně používána.

V případě zájmu o praktické vyzkoušení aplikace přímo v průběhu semináře je možné si přinést svůj vlastní notebook nebo tablet, pro základní seznámení to však není nezbytné. Zařízení musí mít zajištěno bezdrátový přístup k Internetu, např. prostřednictvím sítě Eduroam nebo vlastního mobilního připojení. Pro přihlášení do aplikace jsou potřebné přístupové údaje do CAS.

O Turnitinu

Tato aplikace pro elektronické odevzdávání a hodnocení obsahu seminárních a závěrečných prací slouží na předních světových univerzitách k poskytování zpětné vazby studentům, výcviku akademického psaní a prevenci plagiátorství. Aplikace Turnitin umožňuje velmi jednoduše porovnávat obsah akademických prací s velkou databází dokumentů zahrnujících kromě volně dostupných webů také licencované zdroje a repozitáře závěrečných prací.

 

Novinky ve fondu: říjen-prosince 2017

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Clinical biochemistry : an illustrated colour text / Allan Gaw . [et al.]. — 3rd ed. — Edinburgh : Churchill Livingstone, 2004. — vii, 171 s. : barev. il. ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-0-443-07269-7

Davidson’s principles and practice of medicine / the editors Nicki R. Colledge, Brian R. Walker, Stuart H. Ralston ; illustrated by Robert Britton. — 21st ed. — Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. — xvi, 1360 s. : il. ; 27 cm
Katalog
ISBN 978-0-7020-3085-7

Guide to mutation detection / Edited by Graham R. Taylor, Ian N.M. Day ; Published in association with the Human Genome Organization. — [1st ed.]. — Hoboken : Wiley-Liss, 2005. — xiv, 330 s. : il.
Katalog
ISBN 0-471-23444-3

Neuroscience / edited by Dale Purves, George J. Augustine, David Fitzpatrick, William C. Hall, Anthony-Samuel LaMantia, James O. McNamara, Leonard E. White. — Fourth edition. — Sunderland, Mass. : Sinauer, 2008. — ©2008. — xvii, 857, glosář, rejstřík : ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-0-87893-697-7

Nursing : scope and standards of practice / American Nurses Association. — Third edition. — Silver Spring, Maryland. : American Nurses Association, 2015. — ©2015. — xii, 248 stran : ilustrace ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-1-55810-619-2

Principles of biochemistry / H. Robert Horton . [et al.]. — 4th ed. — Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, c2006. — xxxv, 852 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm
Katalog
ISBN 0-13-145306-8

Sociology as applied to medicine / Graham Scambler, editor. — Fourth edition. — London : Saunders, 1997. — x, 312 stran : il. ; 23 cm
Katalog
ISBN 0-7020-2275-6

Výroční zpráva . = Annual report . / Národní ústav duševního zdraví. — 2015-. — Klecany : Národní ústav duševního zdraví, 2016-. — svazků ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-87142-30-1

Adams, Dany Spencer

Lab math : a handbook of measurements, calculations, and other quantitative skills for use at the bench / Dany Spencer Adams. — Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor Laboratory Press, c2003. — xi, 275 s. : il. ; 24 cm
Katalog
ISBN 0-87969-634-6


Babjuk, Marko, 1961-

Kastračně rezistentní karcinom prostaty / Marek Babjuk, Jindřich Fínek a kolektiv. — První vydání. — Praha : Farmakon Press, spol. s r.o., 2017. — ©2017. — 124 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Farmakoterapie)
Katalog
ISBN 978-80-906589-4-3


Barker, Kathy, 1953-

At the bench : a laboratory navigator / Kathy Barker. — Updated ed. — New York : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2005. — xiv, 465 s. : il.
Katalog
ISBN 0-87969-708-3


Brooker, Robert J.

Genetics : analysis & principles / Robert J. Brooker. — Second edition. — Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2005. — ©2005. — xxii, 842 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-07-111098-3


Carlson, Neil R., 1942-

Physiology of behavior / Neil R. Carlson. — Ninth edition. — Boston : Pearson Education, 2007. — xviii, 734 stran : ilustrace ; 28 cm + 1 CD
Katalog
ISBN 978-0-205-49692-1


Cook, D. J. (D. John)

Cellular pathology : introduction to techniques and applications / D.J. Cook. — Second edition. — Bloxham, Oxfordshire : Scion, 2006. — ©2006. — xxxii, 384 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-1-904842-30-9


Čírtková, Ludmila, 1954-

Forenzní psychologie / Ludmila Čírtková. — 3. upravené vydání. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. — 445 stran ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7380-461-9


Earleywine, Mitchell

Understanding marijuana : a new look at the scientific evidence / Mitch Earleywine. — [1st ed.]. — Oxford : Oxford University Press, 2002. — xii, 326 s.
Katalog
ISBN 0-19-513893-7


Emond, Ronald T. D.

Color atlas of infectious diseases / Ronald T.D. Emond, H.A.K. Rowland, Philip D. Welsby. — Third edition. — London ; Baltimore : Mosby-Wolfe, 1995. — 439 stran : ilustrace ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-0-7234-2127-6


Gerlichová, Markéta, 1969-

Hudba léčí : muzikoterapie pro každého / Markéta Gerlichová. — Praha : [Markéta Gerlichová], 2017. — Reprotisk s.r.o. — 55 stran : barevné ilustrace ; 17 cm
Katalog
ISBN 978-80-270-2843-6


Gurková, Elena

Klinické prostředí v přípravě sester : organizace, strategie, hodnocení / Elena Gurková, Renáta Zeleníková. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2017. — ©2017. — 128 stran ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0583-0


Hudák, Radovan

Memorix anatomie / Radovan Hudák, David Kachlík a kolektiv ; ilustrace: Jan Balko, Šárka Zavázalová, Radovan Hudák. — 4. vydání. — V Praze : Triton, 2017. — xxi, 607 stran : barevné ilustrace, portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7553-420-0


Janáčková, Laura, 1966-

Goodbye bolesti zad / Laura Janáčková, Karel Pavelka, Andrea Levitová. — První vydání. — Brno : Grifart, 2016. — 175 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-906185-5-8


Kapandji, Adalbert Ibrahim

The physiology of the joints : annotated diagrams of the mechanics of the human joints. Volume 2, Lower limb / I.A. Kapandji ; translated by L.H. Honoré ; foreword G. Cordier. — Fifth edition. — Edinburgh : Churchill Livingstone, 1998. — ©1998. — 242 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-81-312-2101-3


Kapandji, Adalbert Ibrahim

The Physiology of the joints. Vol. 3, The trunk and the vertebral column / I.A.Kapandji, R. Merle D’Aubigné ; překlad L.H. Honoré. — Second edition. — Edinburgh : Churchill Livingstone, 2002. — 251 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 0-443-01209-1


Krajsová, Ivana, 1952-

Maligní kožní nádory : průvodce diagnostikou a léčbou nemelanomových kožních nádorů a melanomu / Ivana Krajsová et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — ©2017. — 287 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-4186-7


Křenová, Drahomíra, 1941-

How to practise biological and medical genetics / Drahomíra Křenová, Berta Otová. — Third edition. — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2017. — 199 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy)
Katalog
ISBN 978-80-246-3740-2


Křivohlavý, Jaro, 1925-2014

Konflikty mezi lidmi / Jaro Křivohlavý. — Vyd. 2. přeprac., v Portálu 1. — Praha : Portál, 2002. — 189 s. : il. ; 20 cm
Katalog
ISBN 80-7178-642-X


Lakhani, Sunil R.

Basic pathology : an introduction to the mechanisms of disease / Sunil R. Lakhani, Susan A. Dilly, Caroline J. Finlayson. — Second edition. — London : Arnold ; New York : Oxford University Press, 1998. — vi, 329 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm
Katalog
ISBN 0-340-67787-2


Latchman, David S., 1956-

Gene control / David S. Latchman. — New York : Garland Science, 2010. — xvi, 430 s. : il. ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-8153-6513-6


Lydyard, Peter M.

Case studies in infectious disease / Peter M. Lydyard, Michael F. Cole, John Holton, William L. Irving, Nino Porakishvili, Pradhib Venkatesan, Kate N. Ward. — New York : Garland Science, 2010. — ©2010. — ix, 598 stran : barevné ilustrace, mapy ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-8153-4142-0


Marek, Josef, 1936-

Endokrinologie / Josef Marek, Václav Hána et al. — První vydání. — Praha : Galén, 2017. — ©2017. — xxv, 692 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-80-7262-484-3


Meisenberg, Gerhard

Principles of medical biochemistry / Gerhard Meisenberg, William H. Simmons. — [1st ed.]. — St.Louis : Mosby, cop. 1998. — xxiv, 742 s. : il.
Katalog
ISBN 0-8151-4410-5


Mellanová, Alena, 1941-

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi / Alena Mellanová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, [2017]. — ©2017. — 112 stran : ilustrace ; 20cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5589-2


Mravčík, Viktor

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2016 / Viktor Mravčík, Zdeněk Rous, Zuzana Tion Leštinová, Barbora Drbohlavová, Jan Kozák, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Tomáš Vlach. — Praha : Národní monitorovací středistko pro drogy a závislosti, 2017. — 206 stran : ilustrace, mapy ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-7440-182-4


Navrátil, Leoš, 1954-

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory / Leoš Navrátil a kolektiv. — 2., zcela přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2017. — ©2017. — 559 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0210-5


Nazare-Aga, Isabelle

Nenechte sebou manipulovat / Isabelle Nazare-Aga ; [z francouzského originálu . přeložila Hana Prousková]. — Vyd. 2. — Praha : Portál, 2005. — 261 s. ; 21 cm
Katalog
ISBN 80-7367-049-6


Nezbeda, Ondřej, 1979-

Průvodce smrtelníka : prakticky o posledních věcech člověka / Ondřej Nezbeda. — Vydání první. — V Praze : Paseka, 2016. — 287 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7432-747-6


Otová, Berta, 1943-

Lékařská biologie a genetika / Berta Otová a kolektiv. — 2., nezměněné vydání. — Praha : Karolinum, 2014-. — svazků : ilustrace ; 30 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-2835-6


Pestana, Carlos

Dr. Pestana’s surgery notes : top 180 vignettes for the surgical wards / Carlos Pestana. — Second edition. — New York : Kaplan Publishing, 2015. — xvii, 238 stran ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-1-62523-112-3


Ptáček, Radek, 1975-

Informovaný souhlas : etické, právní, psychologické a klinické aspekty / Radek Ptáček, Petr Bartůněk, Jan Mach. — První vydání. — Praha : Galén, 2017. — ©2017. — 327 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-334-0


Sadler, T. W. (Thomas W.)

Langman’s medical embryology / T.W. Sadler ; computer illustrations by Susan L. Sadler-Redmond ; scanning electron micrographs by Kathy Tosney ; ultrasound images by Jan Byrne and Hytham Imseis. — Thirteenth edition. — Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015. — ©2015. — xiii, 407 stran : barevné ilustrace ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-1-4698-9780-6


Salabová, Ludmila

Mobilizační techniky v oblasti páteře / Ludmila Salabová, Simona Hájková, Irena Novotná. — 1. vydání. — V Praze : České vysoké učení technické, 2017. — ©2017. — 114 stran : barevné ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-01-06061-2


Snell, Richard S., 1925-2015

Clinical neuroanatomy for medical students / Richard S. Snell. — 5th ed. — Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2001. — xi, 545 s. : il.
Katalog
ISBN 0-7817-2831-2


Tham, Tony C. K., 1962-

Urgentní gastroenterologie / Tony C.K. Tham, John S.A. Collins, Roy Soetikno ; překlad: Helena Hartlová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — xvii, 382 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0157-3


Thompson, Jon C.

Netter’s concise orthopaedic anatomy / Jon C. Thompson ; illustrations by Frank H. Netter ; contributing illustrators, Carlos A.G. Machado, John A. Craig. — 2nd ed. — Philadelphia, PA : Saunders Elsevier, c2010. — x, 404 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-1-4160-5987-5


Tortora, Gerard J., 1940-

Microbiology : an introduction / Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case. — Ninth edition. — San Francisco : Pearson, 2007. — xxiii, 958 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm + 1 CD
Katalog
ISBN 0321396022


Tortora, Gerard J., 1940-

Principles of anatomy and physiology : organization, support and movement, and control systems of the human body. Volume 1 / Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson. — Twelfth edition. — Hoboken : Wiley, c2009. — ©2009. — xxi, 688 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-470-39495-3


Vidovićová, Lucie, 1977-

Stáří ve městě, město v životě seniorů / Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová, Marcela Petrová Kafková, Dana Sýkorová. — Vydání 1. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) ; 2013 Brno : Masarykova univerzita,. — 371 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm. — (Studie ; sv. 98)
Katalog
ISBN 978-80-7419-141-1


Vokurka, Martin, 1962-

Praktický slovník medicíny / Martin Vokurka, Jan Hugo . [et al.]. — 7. rozš. vyd. — Praha : Maxdorf, 2004. — xv, 490 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm
Katalog
ISBN 80-7345-009-7


Weinberg, Robert A. (Robert Allan), 1942-

The biology of cancer / by Robert A. Weinberg. — New York : Garland Science, 2007. — xix, 796, [48] s. : il., tab. + 1 CD-ROM
Katalog
ISBN 978-0-8153-4076-8


Yalom, Irvin D., 1931-

Lži na pohovce : román o psychoterapii a psychoterapeutech / Irvin D. Yalom ; [z anglického originálu . přeložila Helena Hartlová]. — Vyd. 5. — Praha : Portál, 2010. — 383 s. ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-714-5


Yalom, Irvin D., 1931-

Máma a smysl života : [příběhy z psychoterapie] / Irvin D. Yalom ; [z anglického originálu . přeložila Helena Hartlová]. — Vyd. 3. — Praha : Portál, 2007. — 229 s. ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-281-2


Staré a vzácné tisky v knihovně ÚLBLD

Většinu starých a vzácných tisků 1. LF UK a VFN spravuje Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, ovšem i v dalších dílčích fakultních knihovnách lze nalézt zajímavé spisy, jejichž historickou hodnotu nelze opomíjet. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD) vlastní čtyřicet tisků ze 17. až 19. století, které jsou svázány celkem do čtrnácti svazků. Nejstarší z nich je publikace anglického lékaře Thomase Sydenhama (1624–1689) Praxis medica experimentalis z roku 1695, která se zabývá dobovou lékařskou praxí. Podobu svého autora nám kniha představuje na frontispisu před titulním listem.

Za zmínku dále stojí konvolut osmi exemplářů dizertačních tezí z 30. let 19. století, z nichž některé byly obhájeny na pražské a zbývající na vídeňské lékařské fakultě.

Mezi publikacemi, jejichž témata se zpravidla zabývají lékařstvím z obecného hlediska či balneologií, tematicky vyčnívá kniha Flora Iaponica z konce 18. století, která je zaměřena na botaniku Japonska.

Mezi bývalými vlastníky představovaného souboru knih bychom našli především bývalý Balneologický ústav Univerzity Karlovy, dále potom Dětskou nemocnici císaře Františka Josefa a z lékařů potom Rudolfa Jaksch-Wartenhorsta (1855–1947) a Galluse Hochbergera (1803–1901).

Staré a vzácné tisky ÚLBLD jsou v současné době deponovány v Ústavu vědeckých informací 1. LF UK. Jejich katalogizační záznamy lze nalézt v Centrálním katalogu UK, jejich souhrnný katalog lze stáhnout v textové podobě.

Oznámení o uzavření knihovny – 19.12.2017

Vážení uživatelé, z technických důvodů bude v úterý 19. prosince po celý den uzavřena půjčovna i studovna ÚVI.

Omlouváme se za případné komplikace a těšíme se na Vás opět ve středu 20. prosince v běžné otevírací době.

tým ÚVI

Novinky ve Web of Science a JCR

Společnost Clarivate Analytics připravila na prosinec několik webinářů zaměřených na představení nejen vylepšení stávajících produktů, ale také na zcela nové databáze a funkcionality. Níže naleznete shrnutí webináře, který se uskutečnil 5. prosince a věnoval se novinkám v databázích Web of Science a Journal Citation Reports.

Web of Science (WoS)

 • Nově je databáze aktualizována každý den (dříve to bylo 1x týdně).
 • Databáze je od roku 2015 rozšířena o nový index ESCI (Emerging Source Citation Index). Rozšiřuje globální a regionální pokrytí – do rejstříku jsou zařazovány zejména mimoamerické časopisy. Zahrnuje 253 oborů, 7 100 titulů (do konce roku 2017 to bude 7 500). U vybraných časopisů bude vytvořen 10letý archiv (archiv nebude v ČR v rámci projektu CzechELib předplacen).
  • ČR je v ESCI zastoupena 24 časopisy, z toho 11 s archivem a 11 v režimu open access. Slovensko je zastoupeno 19 časopisy (7 s archivem, 5 OA).
  • Na úvodní vyhledávací stránce WoS lze v „More Settings“ vyhledávání omezit jen na publikace v databázi ESCI.
 • V rozhraní s výsledkem vyhledávání je v levém sloupci nová generace filtrů, pomocí kterých lze záznamy dále filtrovat nebo analyzovat. Žádné zásadní filtry neubyly, ale přibyly nové.
  • Nový je např. úplně poslední filtr (pod „View all options“) – Web of Science Index. Pomocí něj lze zjistit, kolik z vyfiltrovaných publikací je např. z rejstříku ESCI nebo kolik je příspěvků v konferenčních sbornících.
  • Dále mezi filtry můžeme vidět:
   • Highly Cited Papers – publikace patřící mezi 1 % nejcitovanějších ve svém oboru za posledních 10 let
   • Hot Papers in Field – publikace publikované v posledních 2 letech, které patří mezi 0,1 % nejcitovanějších ve svém oboru (počítá se souhrn citací za poslední dva měsíce)
 • Novinka Publons – nástroj pro recenzenty a vydavatele, umožňuje zviditelnění recenzentů a jejich vědecké práce – systém evidence recenzentů, jejich profily, kolik recenzí mají za sebou, pro které časopisy, se kterými vydavateli spolupracují. Pro recenzenty je registrace zdarma (možno využít registraci pomocí ORCID účtu).

Journal Citaton Reports (JCR)

 • JCR nabízí metriky vypočítávané pro časopisy z rejstříků SCIE a SSCI (z nové ESCI nikoli) – aktuálně obsahuje více jak 12 000 časopisů.
 • Hodnoty jsou vypočítávány 1x ročně a 2x ročně jsou aktualizovány (dílčí opravy).
 • Pro výpočty se používají pouze články typu Article a Review.
 • Rozhraní JCR nově nabízí lepší filtrování časopisů podle oborů (Categories).
 • Po kliknutí na hodnotu IF časopisu se otevře okno s výpočtem hodnoty. Ve vzorci lze dále kliknout na Number of recent items pro zobrazení přehledu článků, které byly zohledněny při výpočtu IF.
 • V záznamu konkrétního časopisu v sekci „Source Data“ zjistíme, kolik Articles, Reviews a kolik jiných typů článků vyšlo v daném časopise v posledním hodnoceném roce.

Informační web (návody apod.): http://clarivate.libguides.com

Kontakt na českého zástupce Clarivate Analytics: josef.jilek@clarivate.com

Vánoční provoz knihovny 2017

Vážení uživatelé,
rádi bychom Vás informovali, že knihovna ÚVI bude v prosinci otevřena následovně:

 • půjčovna – naposledy v pátek 22. prosince 2017 do 12:00,
 • studovna – naposledy ve čtvrtek 21. prosince 2017 do 19:45.

Ve dnech 27.-29. prosince 2017 bude knihovna ÚVI zcela uzavřena.

Přejeme Vám klidné svátky vánoční a budeme se těšit 2. ledna 2018 opět na viděnou.
tým ÚVI

Z historie: Jesenský a jeho Institutiones Chirurgicae

JESSENIUS, Jan. Institutiones Chirurgicae, quibus universa manu medendi ratio ostenditur

Jan Jesenský (1566–1621) je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších lékařů, kteří působili v Českých zemích v období pozdní renesance.  Na konci 16. století Jesenský pobýval na univerzitě ve Wittenbergu, kde se stal profesorem chirurgie a anatomie, později děkanem lékařské fakulty a nakonec rektorem univerzity. Již na přelomu 16. a 17. století se jeho další osudy začaly spojovat s Prahou. Roku 1600 tam provedl první veřejnou pitvu v Českých zemích, následujícího roku se do Prahy přestěhoval. V Praze byl také 21. 6. 1621 popraven spolu s dalšími šestadvaceti účastníky stavovského povstání.

Jedním z lékařských spisů, které vydal ještě ve svém původním wittenberském působišti, byl tisk Institutiones Chirurgicae. Publikace neobsahuje vyobrazení chirurgických nástrojů, zranění a jejich léčby, jak tomu bylo u podobných tisků v dané době obvyklé, přesto je z ilustračního hlediska poměrně zajímavá. Vzhledem k tomu, že byla dedikována tehdejšímu českému králi a římskému císaři Rudolfovi II. (1552–1612), obsahuje jeho portrétní dřevořez. Druhou ilustrací je potom portrét samotného autora knihy – Jana Jesenského. Ačkoliv ani jedno z vyobrazení svým uměleckým provedením výrazně nevyniká, mohou zaujmout naopak tím, že se jedná o poměrně netypické portréty obou významných historických postav české renesance.

Tato kniha je jednou z několika publikací Jana Jesenského, které jsou uloženy ve fondu Ústavu dějin lékařství. K jejím dalším osudům v průběhu uplynulých dekád můžeme říci, že na přelomu 19. a 20. století byla součástí knižní sbírky známého česko-německého dermatologa Filipa Josefa Picka (1834–1910), po kterém je pojmenována Pickova mast užívaná k léčbě exémů.

Citace knihy: JESSENIUS, Jan. Institutiones Chirurgicae, quibus universa manu medendi ratio ostenditur. Vvitebergae: Impensis Samuelis Selfisch, 1601.

Zdigitalizovanou knihu si můžete prohlédnout např. na Google Books.

Novinky ve fondu: září 2017

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


First Aid Q&A for the USMLE Step 1 / Tao Le, James A. Feinstein, senior editors. — New York : McGraw-Hill Medical, c2012. — ©2012. — xiii, 765 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-07-174402-7

Mudaliar and Menon´s clinical obstetrics / Sarala Gopalan. S. Rathnakumar and Vanita Jain, editors. — Twelfth edition. — India : Universities Press, c2015. — ©2015. — ix, 501 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-81-7371-953-0

Physiology / editors Robert M. Berne . [et al.]. — Updated 5th ed. — St. Louis : Mosby, c2004. — x, 1014 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm
Katalog
ISBN 0-323-03390-3

Principles of neural science / edited by Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell. — 4th ed. — New York : McGraw-Hill, Health Professions Division, c2000. — xli, 1414 s. : il.
Katalog
ISBN 0-8385-7701-6

Principles of pharmacology : the pathophysiologic basis of drug therapy / David E. Golan, editor-in-chief ; Armen H. Tashjian Jr., deputy editor ; Ehrin J. Armstrong, April W. Armstrong, associate editors. — 2nd ed. — Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, c2008. — ©2008. — xxi, 985 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-7817-8355-2

TNM classification of malignant tumours / edited by L.H. Sobin, M.K. Gospodarowicz, and Ch. Wittekind. — 7th ed. — Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2010. — xx, 310 s. ; 18 cm
Katalog
ISBN 978-1-4443-3241-4

Anand, Atul

Pathology / Atul Anand. — Third edition. — Edinburgh ; New York : Mosby, 2007. — 403 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Crash course)
Katalog
ISBN 978-0-7234-3422-1

Ayala, Carlos,

Microbiology and immunology for the boards and wards / Carlos Ayala, Brad Spellberg. — Malden, Mass : Blackwell Pub., c2005. — ©2005. — xvi, 233 stran : ilustrace ; 22 cm. — (Blackwell’s boards and wards series)
Katalog
ISBN 978-1-4051-0468-5

Balíková, Marie, 1945-

Forenzní a klinická toxikologie : laboratorní toxikologická vyšetření / Marie Balíková. — Druhé, doplněné vydání. — Praha : Galén, c2017. — ©2017. — 127 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-304-3

Carl, Andreas

USMLE step 1 made ridiculously simple / Andreas Carl. — Miami : MedMaster, Inc., c2011. — ©2011. — xxii, 399 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-0-940780-91-0

Dlouhá, Olga, 1953-

Poruchy vývoje řeči / Olga Dlouhá. — 1. vydání. — Praha : Galén, c2017. — ©2017. — 254 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-314-2

Epstein, Owen, 1950-

Pocket guide to clinical examination / Owen Epstein, G. David Perkin, John Cookson, Ian S. Watt, Roby Rakhit, Andrew Robins, Graham A.W. Hornett. — Fourth edition. — Edinburgh ; New York : Mosby, 2009. — viii, 311 stran : ilustrace ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-0-7234-3465-8

Frühaufová, Kristýna, 1980-

Zachování fertility u onkologicky nemocných v praxi / Kristýna Frühaufová, Jaroslav Hulvert. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 96 stran, IV strany obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0368-3

Geller, Markham J., 1949-

Ancient Babylonian medicine : theory and practice / Markham J. Geller. — Chichester : Wiley-Blackwell, c2010. — ©2010. — xi, 221 stran : ilustrace, mapy. ; 24 cm. — (Ancient cultures)
Katalog
ISBN 978-1-4051-2652-6

Gent, Dave

OCR revise AS : chemistry / Dave Gent and Rob Ritchie. — Second edition. — Harlow : Heinemann, 2008. — 2svazky : ilustrace ; 30 cm + 2 CD-ROMs
Katalog
ISBN 978-0-435691-98-1

Hansen, John T.

Netter’s anatomy coloring book / John T. Hansen ; artists, Frank H. Netter, Carlos A.G. Machado. — First edition. — Philadelphia : Saunders/Elsevier, c2010. — ©2010. — 1 svazek (různé stránkování) : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-1-4160-4702-5

Holá, Lída, 1959-

New Czech step by step / Lída Holá. — V nakladatelství Akropolis 4., opravené vydání. — Praha : Akropolis, 2008. — 2 svazky (256, 127 stran) : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm + 1 CD + přehled gramatiky
Katalog
ISBN 978-80-86903-73-6

Impey, Lawrence

Obstetrics and gynaecology / Lawrence Impey and Tim Child. — 3rd ed. — Chichester : Wiley-Blackwell, 2008. — xii, 326 s. : il.
Katalog
ISBN 978-1-4051-6095-7

Janeway, Charles, 1943-2003

Immunobiology : the immune system in health and disease / Charles A. Janeway, Jr., Paul Travers. — Third edition. — London ; San Francisco : Current Biology ; Edingurgh ; New York : Churchill Livingstone ; New York : Garland Pub., c1997. — ©1997. — xxi, různé stránkování : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 0-8153-2818-4

Kobrová, Jitka

Lymfotaping : terapeutické využití tejpování v lymfologii / Jitka Kobrová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 136 stran : barevné ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0182-5

Krofta, Ladislav, 1967-

Ultrazvuk prvního trimestru / Ladislav Krofta a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2017. — ©2017. — 307 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-528-6

Maheshwari, J.

Essential orthopaedics / J. Maheshwari. — Third, revised edition. — New Delhi : Mehta, 2005. — 330 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 81-88039-32-2

Matoušková, Ivanka

Hygienicko-epidemiologický režim zubní a ortodontické ordinace / Ivanka Matoušková, Eva Sedlatá Jurásková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, [2017]. — ©2017. — 126 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0077-4

Mazánek, Jiří, 1943-2017

Stomatologie / Jiří Mazánek, Milena Nedvědová, Hana Staňková ; pořadatelé Karel Horký, Jan Petrášek. — První vydání. — Praha : Galén, c2017. — ©2017. — 136 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Lékařské repetitorium)
Katalog
ISBN 978-80-7492-315-9

Neal, M. J.

Medical pharmacology at a glance / Michael J. Neal. — Third edition. — Oxford : London : Blackwell Science, 1997. — 103 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 0-86542-719-4

Padubidri, V.G.

Shaw´s textbook of gynaecology / V.G. Padubidri, S.N. Daftary. — Sixteenth edition. — New Dehli : Elsevier, c2011. — ©2011. — xi, 583 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-81-312-3672-7

Parker, John, 1950-2005

Revise AS : biology / John Parker, Ian Honeysett. — London : Letts and Lonsdale, 2008. — 128 stran : ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-1-843159-22-3

Paulsen, Douglas F.

Histology & cell biology : examination and board review / Douglas F. Paulsen. — Fourth edition. — New York : Lange Medical Books, McGraw-Hill, c2000. — ©2000. — xii, 376 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 0-8385-0593-7

Playfair, J. H. L.

Immunology at a glance / J.H.L. Playfair, B.M. Chain. — 9th ed. — Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2009. — 109 s. : il. ; 28 cm. — (At a glance series)
Katalog
ISBN 978-1-4051-8052-8

Polák, Petr, 1960-

Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad / Petr Polák, Jaroslav Loucký, Viktor Tomek. — Praha : Maxdorf, c2017. — ©2017. — 288 stran : ilustrace (částečně barevné) ; 19 cm. — (Porodnictví krok za krokem ; svazek 5) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-499-9

Pritchard, D. J. (Dorian J.)

Medical genetics at a glance / Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf. — Oxford : Blackwell Science, 2003. — 115 stran : ilustrace ; 28 cm. — (At a glance)
Katalog
ISBN 0-632-06372-6

Rozsíval, Pavel, 1950-

Oční lékařství / Pavel Rozsíval et al. — Druhé, přepracované vydání. — Praha : Galén, c2017. — ©2017. — xvi, 229 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-316-6

Sadler, T. W. (Thomas W.)

Langman’s essential medical embryology / T.W. Sadler. — Philadelphia : Lippincott, Williams & Wilkins, 2005. — ix, 150 stran, I-10 : ilustrace ; 31 cm + 1 CD-ROM
Katalog
ISBN 0-7817-5571-9

Shaw, Julia, 1987-

Iluze paměti : falešné vzpomínky a proč jim věříme / Julia Shawová ; přeložil Petr Holčák. — Vydání první. — V Praze : Paseka, 2017. — 287 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7432-793-3

Schneider, Arthur S.

Pathology / Arthur S. Schneider, Philip A. Szanto. — Fourth edition. — Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. — xvi, 442 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Board review series)
Katalog
ISBN 978-0-7817-7941-8

Sohlberg, McKay Moore

Optimizing cognitive rehabilitation : effective instructional methods / McKay Moore Sohlberg, Lyn S. Turkstra. — New York : Guilford Press, c2011. — ©2011. — xii, 292 stran : ilustrace ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-1-60918-200-7

Wood, Peter (Peter John), 1952-

Understanding immunology / Peter Wood. — Harlow, England ; New York : Prentice Hall, 2001. — xii, 296 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Cell and molecular biology in action)
Katalog
ISBN 0-582-32731-8

Vyšel dodatek k provoznímu a výpůjčnímu řádu ÚVI

Dne 15.9.2017 vešel v účinnost dodatek č. 1 k Provoznímu řádu a Výpůjčnímu řádu ÚVI (Opatření děkana č. 1/2017), který zavádí následující změny:

 • byly zrušeny SMS upozornění na vyřízení rezervace,
 • byly harmonizovány výpůjční limity v souladu s aktualizovaným Opatřením rektora č. 21/2017,
 • byly zvýšeny sankční poplatky za písemné upomínky – 1. upomínka 40,- Kč; 2. upomínka 60,- Kč,
 • byl zaveden sankční poplatek za zaslání předžalobní výzvy – 150,- Kč.

Plné znění Opatření děkana č. 1/2017 naleznete v sekci O nás > Dokumenty nebo na stránkách 1. lékařské fakulty UK.