Bibliotheca facultatis medica prima

Bibliotheca facultatis medica prima – digitální knihovna 1. LF UK – zpřístupňuje v digitalizované podobě historické knižní dokumenty, které jsou ve vlastnictví 1. lékařské fakulty UK. Slouží tak k dlouhodobé ochraně a zpřístupnění těchto dokumentů. Postupně jsou zpracovávány staré tisky, rukopisy, další historické dokumenty. Zvláštní část tvoří knihy a časopisy spjaté s 1. lékařskou fakultou UK – např. časopis Sborník lékařský, učební texty autorů domovské fakulty aj.

Digitální knihovna je provozována v systému Kramerius.

Print Friendly