AccessMedicine – zkušební přístup

AccessMedicine je komplexní zdroj z oblasti lékařství, který poskytuje celou řadu znalostí od nejlepších odborníků. Obsahuje vzdělávací kurzy pro studenty lékařství, zdravotní sestry, zdravotníky a praktické lékaře. Je vynikajícím zdrojem pro všeobecné lékařství a lékařskou a zdravotní výchovu v různých specializacích.

Výhody AccessMedicine pro distanční vzdělávání:

1. Doporučení digitálních publikací

2. Zjednodušené možnosti pro virtuální diskuze a reakce studentů

3. Schopnost zvýraznit konkrétní obsah, který studentům pomůže splnit jejich požadavky na učení a úkoly

4. Techniky pro výukové aktivity s proměnnou rolí ve třídě a diskuze během virtuálních tříd

5. Podpora samostudia

Zkušební přístup: do 14. 10. 2022 – přístup a další info na Portálu EIZ UK

Print Friendly