Gale Research Complete – zkušební přístup


Databáze Gale Research Complete (dříve Gale Reference Complete – Academic) poskytuje přístup k největší kolekci primárních a sekundárních zdrojů, které jsou dnes knihovnám k dispozici. Gale Research Complete, který posiluje uživatele na všech akademických úrovních, od vysokoškolského studenta až po zkušeného výzkumného pracovníka a pokrývá téměř každou disciplínu a oblast výzkumu, nabízí vysoce kvalitní, autoritativní a jedinečný obsah.

V rámci zkušebního přístupu jsou dostupné tyto zdroje:

  • Gale OneFile : News
  • Gale Academic OneFile
  • Gale General OneFile
  • Gale Literature
  • Gale Titles on Gale eBooks
  • Archives Unbound

Zkušební přístup: do 31. 12. 2022 – přístup a další info na Portálu EIZ UK

Print Friendly