SAGE Research Methods – zkušební přístup

SAGE Research Methods je databáze knih, příruček, encyklopedií, časopisů, videí, případových studií, podcastů a dalších zdrojů, které pomáhají vědcům i studentům při práci na výzkumu. Databáze pokrývá celý proces výzkumu od tvorby výzkumné otázky až po psaní zprávy nebo závěrečné práce.

Zkušební přístup: do 31. 5. 2021 – přístup a další info na Portálu EIZ UK

Print Friendly