Personální identifikátory

Dne 15. října 2016 nabylo účinnosti Opatření rektora č. 28/2016 s názvem Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově.

Nejdůležitějším přínosem zavedení personální identifikátorů je:

  • jednoznačná identifikace autora i při použití různých variant jmen a různých afiliací,
  • propojení autora s jeho pracemi napříč databázemi.

Povinnost zřídit si (a používat) personální identifikátory mají:

  • akademičtí a vědečtí pracovníci
  • studenti doktorského studia
  • další publikující zaměstnanci a studenti UK

Všichni uvedení zaměstnanci a studenti si vytvoří personální identifikátory podle metodických návodů, které jsou na webových stránkách UK:

ORCID metodický návod
ResearcherID metodický návod
Scopus Autor ID metodický návod

Při vyplňování profilů uvádějte adresu pracoviště podle přílohy Opatření děkana č. 10/2009.

Vytvořené personální identifikátory je možné fakultnímu koordinátorovi nahlásit prostřednictvím online formuláře.

Sběr personálních identifikátorů probíhá do 31. 8. 2017.  

ÚVI zajistí případnou metodickou podporu při tvorbě personálních identifikátorů a předání personálních identifikátorů na Rektorát UK, kde budou pracovníky Ústavu výpočetní techniky vloženy do personálního systému WhoIS.

Koordinátor pro 1. LF UK

Zuzana Soukupová, linka 5649zuzana.soukupova@lf1.cuni.cz

Je možné se rovněž kdykoli domluvit na prezentaci této agendy na Vašem pracovišti.


Vyhrazené jsou i konzultační hodiny v učebně 1. 30 (U Nemocnice 4, 121 08 Praha 2):

Upozornění: je nutné se předem objednat

Konzultace 9 – 12,00 hod.: Konzultace 13 – 15,30 hod.:
28.2.2017 21.2.2017
28.3.2017 11.4.2017
4.4.2017 2.5.2017
18.4.2017 16.5.2017
25.4.2017 6.6.2017
9.5.2017 13.6.2017
30.5.2017
27.6.2017

Dokumenty:

Print Friendly