Personální identifikátory

Pro účely jednoznačné identifikace autora publikovaného výsledku se kromě čísla osoby přiděleného UK využívají tyto personální identifikátory:

  • ORCIDID v rámci orcid.org
  • ResearcherID v rámci Publons databáze Web of Science
  • Scopus Author ID databáze Scopus.

Návody připravila Ústřední knihovna Univerzity Karlovy.

Nejdůležitějším přínosem zavedení personální identifikátorů je:

  • jednoznačná identifikace autora i při použití různých variant jmen a různých afiliací,
  • propojení autora s jeho pracemi napříč databázemi.

Důležité:

Při vyplňování profilů je potřeba uvádět adresu pracoviště podle přílohy Opatření děkana č. 5/2018.

Pokud vytváříte identifikátoru na PC, kde pracuje více lidí, dbejte na to, aby byli z Orcidu i ResearcherID odhlášeni.

Vytvořené personální identifikátory lze nahlásit prostřednictvím online formuláře.

Své identifikátory si pravidelně aktualizujte, prosím.

Kontakt pro případné dotazy: linka 5649

Pokud si chcete přiřadit „wosovské“ práce k Publons přímo v databázi Web of Science, zde naleznete podrobnější informace.


 

Dokumenty:

Print Friendly