Delegování práv k editaci

Pokud chcete určit osobu, která bude mít práva přidávat Vaše práce, musí mít i ona svůj Orcid profil.

Přihlaste se do Orcidu, jděte na Account Settings

A dole je Trusted individuals – zde vyhledejte osobu, které práva předáváte (jde kdykoli odvolat a změnit).

Povolaná osoba pak může přes svůj účet přidávat do Vašeho účtu Vaše nové práce.

Když se Vámi pověřená osoba přihlásí ke svému účtu, po kliknutí na Switch account

uvidí přehled všech autorů, kterým má možnost spravovat jejich účet (SIGN IN AS…):

Je ale vhodnější, aby si každý autor spravoval svůj účet sám.

Print Friendly