ResearcherID

V roce dubnu 2019 ResearcherID přešel do nástroje Publons.

V případě, že již máte heslo do ResearcherID vytvořeno, bude Vám platit totéž heslo do Publons a do ostatních nástrojů na platformě Web of Science (např. EndNote, InCites).

Upozornění:

Pokud jste měli ResearcherID zřízen dříve a nataženy práce v režimu Veřejný (Public), všechny publikace byly automaticky přesunuty na Publons, duplicity byly smazány a kde to bylo možné, rozšířil se záznam o metadata z Web of Science a CrossRef. U soukromých účtu (Private) ale data nemigrovala.

Pokud nemáte ResearcherID založen, postupujte podle návodu zdebude doplněno

Print Friendly