Bentham Science – zkušební přístup

Bentham Science Publishers je mezinárodní nakladatelství z oblasti STM (přírodní vědy, technika, lékařství), které aktuálně publikuje časopisy v tištěném i elektronickém formátu. Časopisy se zaměřují především na lékařství, farmakologii, chemii, technologii, informatiku, geografii a obchod.

Zkušební přístup: do 24. 2. 2022 – přístup a další info na Portálu EIZ UK

World Scientific – zkušební přístup

World Scientific – multioborová kolekce odborných elektronických knih, referenčních příruček a učebnic z akademického vydavatelství World Scientific Publishing. Najdete zde odbornou literaturu v angličtině z těchto oborů:

Zkušební přístup: do 31. 1. 2022 – přístup a další info na Portálu EIZ UK

Zajímavosti z týdne otevřeného přístupu (25.-31. 10.)

Jako tradičně v rámci každoročního mezinárodního týdne otevřeného přístupu se snažíme propagovat možnosti otevřené vědy – otevřený přístup k publikacím, otevřeným datům, otevřeným vzdělávacím materiálům apod. Protože se otevřená věda dotýká každého z nás, dovolujeme si nabídnout sérii podcastů, které vytvořily kolegyně z Přírodovědecké fakulty UK a Lékařské fakulty UK v Plzni, společně s doplňujícími informacemi: Open Science Podcast edukuje a zve na Open Access Week (ukforum.cz).

Taylor & Francis Group eBooks

Výběrová kolekce e-knih z let 2011-2017. Kolekce e-knih pokrývají obory:

 • Přírodní vědy
 • Ekonomika, podnikání a management
 • Inženýrství
 • Lékařství
 • Sociální vědy
 • Výchova a vzdělávání

K licencovaným e-knihám jsou dostupné také desítky Open Access e-knih.

Knižní kolekce Human and Social Sciences (HSS) je dostupná v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu. To znamená, že uživatelé mají do 30. 9. 2022 dostupnou celou kolekci knih a následně budou na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly.

Přístup má celá Univerzita Karlova – přímý přístup /  vzdálený přístup

Další info: Portál elektronických zdrojů UK

JoVE Cancer Research – zkušební přístup

JoVE Encyclopedia of Experiments: Cancer Research – jedná se o online videoencyklopedii pokročilých výzkumných experimentů.

Dostupné jsou tyto moduly:

 • Breast Cancer (Procedures and techniques, In vitro studies)
 • Lung Cancer (In vitro study, In vivo study, Ex vivo study)
 • Leukemia (Cell isolation & characterization, In vitro techniques & assays)
 • Pancreatic Cancer (Assays & techniques, Cell isolation & culture)
 • Colorectal Cancer (Assays & techniques, Animal model studies)

Přístup je funkční z jakéhokoli zařízení (počítač, tablet, mobil) s online připojením. Videa lze sdílet, vkládat do webových stránek. U všech videí je k dispozici protokol, přepis mluveného komentáře a možnost zapnutí titulků v angličtině.

Zkušební přístup: do 31. 12. 2021 – přístup a další info na Portálu EIZ UK

Writefull – korektura textů v angličtině

Writefull je nástroj pro akademické psaní, který poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími.

Writefull používá umělou inteligenci (AI), konkrétně algoritmy hlubokého učení (Deep Learning) a rozsáhlou jazykovou databázi. Kontrolu textu provádí s využitím jazykových modelů vycházejících z milionů již publikovaných odborných textů. Writefull nabízí korekci použité slovní zásoby, gramatiky, stylu, interpunkce a pravopisu.

Detailní popis včetně návodu na přihlášení naleznete ZDE.

K tomuto nástroji, dostupnému až do 31.08.2022, proběhne v říjnu, konkrétně 13.10. od 15:00, webinář. Více na https://bit.ly/writefull211013

Nový e-časopis Hygiena k dispozici v knihovně

Časopis Hygiena – časopis pro ochranu a podporu zdraví uveřejňuje poznatky o zdravotním stavu populace, práce objasňující vztahy mezi faktory životního prostředí a lidským organizmem, hodnotící zdravotní rizika nebo přinášející zkušenosti z realizace opatření na ochranu zdraví. Další tématickou oblastí jsou podpora zdraví a prevence nemocí. Samostatné celostátní odborné akce jsou prezentovány formou suplementů.   Od roku 2007 časopis vydává Státní zdravotní ústav ve spolupráci s nakladatelstvím Tigis a vychází 4x ročně.

Mnoho současných článků je věnováno onemocnění Covid-19.

Více informací o možnostech přístupu naleznete v sekci Výběry medicínských e-časopisů.