Emerald – kolekce e-knih

Všichni studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají dočasně do 30.11. 2022 přístup ke kolekci e-knih z mnoha vědeckých disciplín na platformě Emerald.

Rozsáhlá knižní kolekce je dostupná v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu (EBA). To znamená, že uživatelé mají dostupnou celou kolekci knih na platformě Emerald a následně budou na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly.

Na platformě je také přístup do plných textů článků z časopisů z oblasti managementu a inženýrství.

V rámci licence pro Univerzitu Karlovu jsou zpřístupněny vybrané časopisy s omezením na roky 2011 a 2012. Také jsou na platformě k dispozici volně dostupné tituly.

Webinář pro akademické pracovníky i studenty JoVE Videos

Srdečně Vás zveme na online setkání pro akademické a výzkumné instituce z České republiky a Slovenska, během kterého zástupce JoVE, pan Eran Zait, předvede naživo JoVE (Journal of Visual Experiments) videoprotokoly a výuková videa a bude hovořit o tom, jak je využívají vědci a studenti. Prostor bude také pro Vaše dotazy.

Webinář bude v angličtině se vstupy v češtině a slovenštině přímo ve vašem webovém prohlížeči a pro přenos zvuku stačí mít k počítači připojené reproduktory nebo sluchátka.

Accelerate Your Science Research & Education With JoVE Videos (online webinář)

Během webináře se dozvíte:

  • jak zdroje JoVE zlepšují výsledky výuky a zapojení studentů.
  • více o tematickém zaměření JoVE,  a více o obsahu a výhodách přístupu ke zdrojům JoVE.
  • jak používat zdroje JoVE, v knihovně, v učebně, a to při prezenční výuce i vzdáleně.

JoVE je předním světovým producentem vědeckých videí, která zvyšují produktivitu, efektivitu a reprodukovatelnost výzkumu a vzdělávání v přírodních vědách, medicíně a technice, a nově také např. v sociální psychologii nebo statistice. Kolekce v současnosti obsahuje více než 14 000 videí z rozmanitých oborů. Mezi první předplatitele časopisu JoVE patřily univerzity Harvard a MIT, od roku 2008 je indexován v Pubmed. V časopise publikují také vědci z Česka. Obsah JoVE je volně dostupný až na úroveň abstraktu, videa jsou opatřena titulky v několika jazycích, a součástí jsou také protokoly

Citační průvodce – nová e-publikace

Nová publikace má za cíl uvést Vás do problematiky citací. Zahrnuje témata jako: proč vlastně citujeme, co je plagiátorství a jaké jsou jeho druhy. Ukáže Vám, jak citovat konkrétní informační zdroje, jak používat citační manažer Citace PRO a jak Vám může zjednodušit práci. Cílem této knihy byla přehlednost, stručnost a jednoduché vysvětlení problematiky citací.

Zdroj je dostupný pro celou UK do konce roku 2022 a přistupovat k němu můžete prostřednictvím centrálního vyhledávače UKAŽ.

Northern Light Life Sciences Conference Abstracts – nová databáze

Northern Light’s Life Sciences Conference Abstracts je unikátní bibliografická databáze, která obsahuje abstrakty příspěvků z konferencí a konferenční postery z více než 3 000 odborných konferencí zaměřených na přírodní vědy a farmaceutický výzkum. Retrospektiva od roku 2010, celkem přes 2 milionu záznamů (z toho 100 000 posterů). Záznamy z nových konferencí jsou přidávány s minimálním zpožděním (do 3 týdnů od zveřejnění na stránkách konference).

Prakticky na tomto místě naleznete řadu informací týkajících se nejnovějších vědeckých studií a kontrolovaných trialů, které se oficiálně v odborných časopisech objeví až za několik měsíců nebo let. Abstrakty z konferencí jsou klíčové pro vědecké pracovníky, kteří potřebují mít přístup k nejnovějším informacím ve svém oboru. Databáze je určena vědcům ve farma a biotechnologických firmách, zdravotnických zařízeních, akademických institucích a výzkumným týmům v nemocnicích.

Vyhledávat lze dle názvu, data konání a sponzora konference, dle autora, dle názvu léčiva, choroby, medicínského přístroje/mate­riálu/pomůcek, genu nebo genové rodiny, názvů buněk nebo enzymů, typu publikace (abstrakt nebo poster), ad. Lze si nastavit alerty pro automatické zasílání novinek na e-mail nebo prostřednictvím RSS.

Databáze je přístupná na platformě OVID. K dispozici je instruktážní video.

Přístup: studenti a zaměstnanci 1. LF UK (přímý přístup / vzdálený přístup) a zaměstnanci VFN (přímý přístup)

Karger Fast Facts – nové tituly

Do kolekce Karger Fast Facts byly v letošním roce přidány nové tituly:

Přístup pro 1. LF UK a VFN nadále pokračuje. Uživatelé (zejména lékaři z VFN) si mohou vytvořit osobní účet MyKarger pro přístup odkudkoliv, viz https://www.karger.com/MyKarger/Login.

Vydavatelství Karger také vyzývá lékaře, kteří by se chtěli jako autoři podílet na dalších titulech z této řady, aby vydavatele kontaktovali.

Všechny příručky najdete na https://www.karger.com/fastfacts.

Zajímavosti z týdne otevřeného přístupu (25.-31. 10.)

Jako tradičně v rámci každoročního mezinárodního týdne otevřeného přístupu se snažíme propagovat možnosti otevřené vědy – otevřený přístup k publikacím, otevřeným datům, otevřeným vzdělávacím materiálům apod. Protože se otevřená věda dotýká každého z nás, dovolujeme si nabídnout sérii podcastů, které vytvořily kolegyně z Přírodovědecké fakulty UK a Lékařské fakulty UK v Plzni, společně s doplňujícími informacemi: Open Science Podcast edukuje a zve na Open Access Week (ukforum.cz).

Taylor & Francis Group eBooks

Výběrová kolekce e-knih z let 2011-2017. Kolekce e-knih pokrývají obory:

  • Přírodní vědy
  • Ekonomika, podnikání a management
  • Inženýrství
  • Lékařství
  • Sociální vědy
  • Výchova a vzdělávání

K licencovaným e-knihám jsou dostupné také desítky Open Access e-knih.

Knižní kolekce Human and Social Sciences (HSS) je dostupná v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu. To znamená, že uživatelé mají do 30. 9. 2022 dostupnou celou kolekci knih a následně budou na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly.

Přístup má celá Univerzita Karlova – přímý přístup /  vzdálený přístup

Další info: Portál elektronických zdrojů UK

Writefull – korektura textů v angličtině

Writefull je nástroj pro akademické psaní, který poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími.

Writefull používá umělou inteligenci (AI), konkrétně algoritmy hlubokého učení (Deep Learning) a rozsáhlou jazykovou databázi. Kontrolu textu provádí s využitím jazykových modelů vycházejících z milionů již publikovaných odborných textů. Writefull nabízí korekci použité slovní zásoby, gramatiky, stylu, interpunkce a pravopisu.

Detailní popis včetně návodu na přihlášení naleznete ZDE.

K tomuto nástroji, dostupnému až do 31.08.2022, proběhne v říjnu, konkrétně 13.10. od 15:00, webinář. Více na https://bit.ly/writefull211013