Otevřený přístup

Otevřený přístup (anglicky open access, OA) je publikačním režimem, který zajišťuje okamžitý, trvalý a bezplatný přístup k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu na internetu a dále požaduje možnost svobodného využití (re-use) těchto výsledků. Jde o relativně nový režim publikování, který se s využitím moderních technologií snaží inovovat tradiční publikační model založený na předplatném (platbě za přístup na straně čtenáře).


Chcete publikovat otevřeně? – Ústřední knihovna UK sepsala doporučené kroky zelené cesty a kroky zlaté cesty (uvedeny jsou i možnosti slev na poplatek APC).

Potřebujete zjistit prvodecilový open access časopis ve Vašem oboru? Postup naleznete zde.


Rozlišujeme dvě základní cesty otevřeného přístupu – zelenou a zlatou.

Zelená cesta otevřeného přístupu

Zelená cesta (anglicky green road) je kombinací publikování v tradičních uzavřených časopisech a autoarchivace rukopisu v repozitáři. Otevřený přístup k plnému textu tedy zajišťuje sám autor uložením a zpřístupněním některé z verzí díla v institucionálním nebo oborovém otevřeném repozitáři. Míra zpřístupnění se řídí licenčními podmínkami, které autor publikace podepisuje ve smlouvě s vydavatelem. V ní bývá upraveno, zda může autor otevřeně zpřístupnit preprint, postprint nebo vydavatelskou verzi. Dále může specifikovat licenci a případné časové embargo. Vydavatelé často svoji politiku deklarují také přímo na webových stránkách, nebo je možné ji dohledat v databázi vydavatelských politik SHERPA/RoMEO.

Otevřené repozitáře je možné vyhledat prostřednictvím databáze Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR).

Otevřené (oborové) repozitáře

Agregátory (jednotné vyhledávače) otevřených repozitářů:

Zlatá cesta otevřeného přístupu

Zlatá cesta (anglicky gold road) je založena na publikování v otevřených časopisech. Přístup k publikacím tedy zajišťuje vydavatel. Časopis se od tradičního liší tím, že nevyžaduje po čtenářích/knihovnách platbu za přístup. Existuje několik modelů otevřených časopisů:

  • čistý model open access – bez časového embarga na zpřístupnění, bez publikačních poplatků
  • placený model open access – bez časového embarga na zpřístupnění, pro pokrytí nákladů s vydáním časopisu vyžaduje zaplacení jednorázového publikačního poplatku (article processing charge, APC) po autorovi
  • hybridní model open access – jde často o původně tradiční časopis, který si zachovává předplatné a zároveň autorům nabízí, že po zaplacení publikačního poplatku bude jejich článek distribuován otevřeně, tento model je problematický a vzhledem k platbám za přístup i za publikování často netransparentní

Otevřené časopisy je možné vyhledat prostřednictvím databáze Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Predátorský časopis / vydavatel

Jde o jednotlivé časopisy nebo vydavatele, kteří parazitují na zlaté cestě open access. Vyznačují se agresivitou a urputností v získávání nových autorů (často zahlcují vědce emaily s žádostmi o publikování v jejich časopisu). Hlavním cílem predátorských časopisů/vydavatelů není ovšem podpora vědecké komunikace, ale pouhé generování zisku prostřednictvím vybraných publikačních poplatků (APC).

Predátorské časopisy nesplňují základní kvalitativní standardy (nedostatečné či žádné recenzní řízení), často kopírují design, styl i názvy zavedených významných časopisů, na stránkách uvádí smyšlené informace (především o renomé, impakt faktoru), zneužívají jmen známých vědců, které uvádí bez jejich vědomí v redakční radě, neuvádí konkrétní kontaktní údaje potřebné k identifikaci vydavatele a redakce (bez adresy a osobních e-mailů, často jsou na stránkách pouze kontaktní formuláře a autor neví, kam a komu píše) apod.

Jak se vyhnout publikování v predátorském časopisu?

Na místě je opatrnost a důsledná kontrola uváděných informací na webových stránkách (neznámého) časopisu. Ověřte si, zda je časopis skutečně excerpován ve Web of Science nebo Scopusu, zda uvádí pravdivý impakt faktor dle Journal Citation Reports, zda má redakční radu a kdo je v ní uveden. Konkrétní kroky k prověření důvěryhodnosti představuje stránka #vimkdepublikuji.

Potřebujete-li poradit či pomoct ověřit kvalitu otevřeného časopisu, obraťte se na nás emailem na openaccess@lf1.cuni.cz.

Pro bližší seznámení s predátorskými praktikami ve vědě je možné také využít příručku Predátorské časopisy, kterou připravila Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity nebo na stránkách Ústřední knihovny Univerzity Karlovy.

Otevřený přístup a e-knihy

Přestože se s otevřeným přístupem setkáváme nejčastěji u časopisů a konferenčních sborníků, existují také open access monografie a vydavatelé.

Otevřené e-knihy

Otevřený přístup a Horizont 2020

V posledních letech se otevřený přístup stal jedním z hlavních témat ve vědecké komunitě. Důležitým mezníkem je pro evropské vědce zavedení povinnosti otevřeného přístupu k publikacím z projektů financovaných v rámci programu Horizont 2020. Více o otevřeném přístupu v H2020 naleznete v letáku Technologického centra AV ČR.

Otevřený přístup na Univerzitě Karlově

V roce 2013 Univerzita Karlova podepsala Berlínskou deklaraci, čímž symbolicky vyjádřila podporu principům otevřeného přístupu. V současné době se připravuje univerzitní politika otevřeného přístupu, máme dostupný digitální repozitář a zároveň všechny časopisy vydávané Nakladatelstvím Karolinum vychází v režimu open access.

V roce 2017 schválil Akademický senát Univerzity Karlovy na svém zasedání (15.12.2017) návrh společné deklarace k politice otevřeného přístupu (Open Access) na Univerzitě Karlově:

 

Print Friendly