Kontakt

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 4
128 00 Praha 2
Telefon +420 224 96 5614
Fax +420 224 96 5601

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Kontakt na pracovníky ÚVI
Kontakt na dílčí knihovny

Kontakty na oddělení ÚVI

Přednosta: PhDr. David Horváth, Ph.D., MBA, LL.M. 224 96 5600
Sekretariát: Martina Hynková 224 96 5602

Oddělení knihovna

půjčovna: 224 96 5614 e-mail skype: knihovnauvi@outlook.cz
studovna: 224 96 5610 e-mail
akvizice-knihy: 224 96 5605 e-mail
akvizice-časopisy: 224 96 5611 e-mail
metodika a revize knihovního fondu: 224 96 5611 e-mail
MVS, MMVS: 224 96 5607 e-mail
šatna: 224 96 5639      e-mail

Oddělení podpory vědy

zpracování historických fondů: 224 96 5648 e-mail
digitalizace: 224 96 5646 e-mail
e-zdroje, rešerše: 224 96 5600, 5646 e-mail

e-mail

vzdálený přístup EIZ: 224 96 5600, 5646 e-mail

e-mail

personální identifikátory: 224 96 5619 e-mail
evidence publikací: 224 96 5618 e-mail
citační ohlasy, evaluace: 224 96 5619 e-mail
open access: 224 96 5613, 5619 e-mail

e-mail

open science, data management plans: 224 96 5613 e-mail
foto a video práce: 224 96 5641 e-mail

Kontakty na pracovníky ÚVI

Araújo Fernando 224 96 5639 technicko-provozní pracovník, šatna
Brunnhoferová Irena 224 96 5648 restaurování historických tisků
Bachorcová Veronika 224 96 5639 šatna
Částková Květa 224 96 5607 meziknihovní výpůjční služba (MVS / MMVS), digitalizace dokumentů
Egemová Linda, PhDr. 224 96 5606 vedoucí Oddělení knihovny; akvizice, správa knihovního sytému, výuka
Herrmann Tomáš 224 96 5641 výroba videoprogramů
Homolková Jana, Bc. 224 96 5618 evidence publikačních aktivit a evaluace vědecké práce
Horváth David, PhDr., Ph.D., MBA, LL.M. 224 96 5600 přednosta; referenční služby a správa e-zdrojů, rešerše, Turnitin, výuka
Hynková Martina 224 69 5602 sekretářka
Christelová Alžběta, Mgr. 224 96 5619 evidence publikačních aktivit a evaluace vědecké práce, open access
Ivánková Markéta, PhDr. Mgr., Ph.D. 224 96 5648 zpracování historických fondů
Jančeová Eva 224 96 5608-9, 5614 výpůjční služby, digitalizace dokumentů
Jandová Kateřina MUDr., Ph.D. 224 968 481 předsedkyně ediční komise 1. LF UK, šéfredaktorka Prague Medical Report a Acta Univeritatis Medica
Janíček Milan, Ing. technická správa digitální knihovny 1. LF UK (Kramerius, ProArc)
Kalinová Marie, Mgr. 224 96 5611 metodika a revize fondů; akvizice periodik, zpracování a odpisy dokumentů, ediční činnost
Kričková Jitka 224 96 5605 akvizice domácí a zahraniční monografické literatury, fakturace
Maříková Květa, BBus.  224 96 5608 revize fondů, rekatalogizace
Motyčková Monika, BBus (Hons) 224 96 5604 jmenné a věcné zpracování dokumentů
Palečková Jarmila, Mgr. 224 96 5608 studovna, digitalizace dokumentů
Pužmanová Ludmila 224 96 5611 metodika a revize fondů, odpisy dokumentů
Ružbatská Zuzana, BBus (Hons) 224 96 5608 rekatalogizace, knižní ceny
Steiner Pavel, Dis 224 96 5608-9, 5614 výpůjční služby
Stejskalová Jitka, Mgr. 224 96 5646 vedoucí Oddělení podpory vědy; obsahová správa digitální knihovny 1. LF UK (Kramerius, ProArc), správa e-zdrojů, rešerše
Škrdleta Jan 224 96 5608-9, 5614 organizace a zajištění činnosti výpůjčních služeb
Šulcová Lucie, Mgr. 224 96 4570 technická redakce Prague Medical Report a Acta Univeritatis Medica
Tenčlová Renata 224 96 5608-9, 5614 výpůjční služby, digitalizace dokumentů
Trtíková Ilona, Mgr., Ph.D. 224 96 5613 podpora zpřístupňování výsledků vědy a výzkumu v prostředí otevřené vědy, open access, Turnitin, výuka
Vecka Marek RNDr., Ph.D. 224 96 4300 evaluace vědecké práce
Zounarová Margita 224 96 5608-9, 5614 výpůjční služby, digitalizace dokumentů

Kontakty na správce knihoven ústavů a klinik

Ústav/klinika Kontaktní osoba Telefon
Anatomický ústav 1. LF UK Veronika Nemravová 224 96 5772
Centrální hematologické laboratoře při ÚLBLD Eva Mrkvičková 224 96 6414
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Veronika Nemravová 224 96 5772
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN Lenka Lišková 224 96 8104
Fyziologický ústav 1. LF UK RNDr. Martina Nedbalová, Ph.D. 224 96 8418
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN Olga Pavlichuk 225 37 4175
Gynekologicko-porodnická  klinika 1. LF UK a VFN Mgr. Irena Kacvinská 224 96 7482, 224 96 9237
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Blanka Břížďalová 943 203 061
I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1. LF UK a VFN Bc. Lenka Hájková, M.Sc. 224 96 2008
I. interní klinika 1. LF UK a VFN – klinika hematologie Aneta Zumrová 224 96 3441
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN Ing. Ivana Melkusová 224 96 6303
II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN PhDr. Miroslava Tůmová 224 96 9407
II. interní klinika  – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN (+ Laboratoř molekulární kardiologie) Bc. Denisa Ebelová 224 96 2607
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol MUDr. Petr Libánský, Ph.D. 224 43 8051
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Eva Kubáková 224 96 2921
IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN  (+ Výzkumná angiologická laboratoř) Stanislava Eichlerová 224 96 2481
Klinika adiktologie 1. LF UK  a VFN PhDr. Michaela Malinová 224 96 8271
Oddělení pro léčbu závislostí (sloučeno s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN) Mgr. et Mgr. Jarmila Tolimatová 224 96 8212
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN Renáta Horovičová 224 96 2311
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolizmu 1. LF UK a VFN (KPDPM) Bc. Lenka Vosátková 224 96 7755
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FNB PhDr. Božena Zachovalová 266 08 2717
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FNB  – Oddělení tropické medicíny MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. 224 96 8523
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN Eva Luxová 224 96 2696
Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol Renáta Kodetová 224 43 4311
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN Tereza Klusáčková 224 96 4537
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Mgr. Helena Markvartová 224 96 8479
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Jitka Šimková 973 202 963
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Vladimír Libich
Oční klinika 1. LF UK a VFN Mgr. Hana Sochůrková 224 96 2337
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Mgr. Jana Hůlová 224 96 2219
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol MUDr.Tomáš Krůta 224 43 3935
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Mgr. Veronika Váchová 224 96 5352, 5345
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Ing. Žaneta Kalinová 224 96 2233, 224 96 2232
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav  Mgr. Barbora Smetanová 234 07 5230
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN (sloučeno s Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN) Mgr. Olga Bušková 224 96 5245
Stomatologická klinika  1. LF UK a VFN Kateřina Hokeová 224 96 4569
Urologická klinika 1. LF UK a VFN Marie Čechtická 224 96 7838
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK Mgr. Olga Buriánková 224 96 5705
Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Hana Petrtýlová 224 96 5732
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN Miloslava Novotná 224 96 8100
Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN (sloučeno s KPDPM) Ing. Petra Oliveriusová 224 96 7680
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Anna Dezortová 224 96 4281
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků  1. LF UK (dějiny) PhDr. Anna Flieglová 224 96 5625
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků  1. LF UK (jazyky) Ing. Jana Bílková 224 96 3457
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN Petra Jandová 224 96 8534
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN Ing. Blanka Tahtahová 224 96 8507
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN Blanka Šafaříková 224 96 5813
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK Bc. Klára Jirásková 224 96 5916, 224 96 5901
Ústav patologie 1. LF UK a VFN Ivana Bartáková 224 96 8686, 8676
Ústav histologie a embryologie 1. LF UK Hana Kavanová 224 96 8026
Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK Dana Havelková 224 96 3447, 224 96 3442
Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN  (soudní) MUDr. Ilona Velichová 224 96 8617
Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN (toxikologie) Milada Blažková 224 96 7190
Ústav tělesné výchovy 1. LF UK Mgr. Eliška Ochetzová 224 96 5816
Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN PhDr. Mgr. Renata Větrovská, Ph.D. 224 96 5716
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK Kateřina Čermáková 224 96 8805
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK Petra Borčová 224 96 3439
Print Friendly