Kontakt

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 4
128 00 Praha 2
Telefon +420 224 96 5614
Fax +420 224 96 5601

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Kontakt na pracovníky ÚVI
Kontakt na dílčí knihovny

Kontakty na oddělení ÚVI

Přednostka: PhDr. Hana Skálová 224 96 5600
Sekretariát: Martina Hynková 224 96 5602

Otevírací doba knihovny

Půjčovna Studovna
PO: 8:00 – 18:00 PO: 8:00 – 19:45
ÚT: 10:00 – 18:00 ÚT: 10:00 – 19:45
ST-ČT: 8:00 – 18:00 ST-ČT: 8:00 – 19:45
PÁ: 8:00 – 16:00 PÁ: 8:00 – 15:45

Knihovna

půjčovna: 224 96 5614 e-mail skype: knihovnauvi@outlook.cz
studovna: 224 96 5610 e-mail
akvizice-knihy: 224 96 5605 e-mail
akvizice-časopisy: 224 96 5611 e-mail
metodika: 224 96 5611 e-mail

Referenční oddělení

MVS, MMVS 224 96 5607 e-mail
e-zdroje, rešerše: 224 96 5613, 5606 e-mail
vzdálený přístup EIZ 224 96 5613 e-mail
open access 224 96 5619 e-mail

Bibliograficko-informační odd.

evidence publikací: 224 96 5618 e-mail
citační ohlasy: 224 96 5619 e-mail
identifikátory: 224 96 5649 e-mail

Odd. foto- a video

video: 224 96 5603 e-mail

Kontakty na pracovníky ÚVI

Brunnhoferová, Irena 224 96 5648 restaurování starých tisků
Částková Květa 224 96 5607 meziknihovní výpůjční služba (MVS / MMVS), identifikátory
Drahotová  Renata 224 96 5639 šatna
Egemová Linda, PhDr. 224 96 5606 vedoucí Knihovny ÚVI, akvizice, správa knihovního sytému, výuka
Frühauf Jiří, Mgr. 224 964 570 technický redaktor
Herrmann Tomáš 224 96 5603 video, natáčení
Homolková Jana, Bc. 224 96 5618 evidence publikačních aktivit
Horváth David, PhDr., Ph.D. 224 96 5613 vedoucí Oddělení referenčních služeb a správy e-zdrojů, rešerše, výuka, VŠKP
Hynková Martina 224 69 5602 sekretářka
Christelová Alžběta, Mgr. 224 96 5619 vedoucí Oddělení evidence publikačních aktivit a evaluace vědecké práce, open access
Ivánková Markéta, PhDr. Mgr., Ph.D. 224 96 5648 vedoucí Úseku zpracování historických fondů
Jančeová Eva 224 96 5608-9, 5614 výpůjční služby, digitalizace dokumentů
Jandová Kateřina MUDr., Ph.D. 224 968 481 předsedkyně a šéfredaktorka ediční komise, PMR a AUC
Janíček Milan, Ing. technická správa digitální knihovny 1. LF UK (Kramerius, ProArc)
Kalinová Marie, Mgr. 224 96 5611 vedoucí Úseku metodiky a revize fondů, akvizice domácích a zahraničních časopisů
Kričková Jitka 224 96 5605 akvizice domácích i zahr. knih, fakturace
Malečková Alena, PhDr. 224 96 5612 ediční komise, legislativní opatření
Motyčková Monika, BBus (Hons) 224 96 5604 katalogizace, jmenné autority
Palečková, Jarmila, Mgr. 224 96 5608 studovna, digitalizace dokumentů
Pužmanová Ludmila 224 96 5611 Úsek metodiky a revize fondů, akvizice domácích a zahraničních časopisů
Ružbatská Zuzana, BBus (Hons) 224 96 5608 rekatalogizace
Simandlová Drahomíra 224 96 5639 šatna
Steiner Pavel, Dis 224 96 5608-9, 5614 výpůjční služby
Stejskalová Jitka, Mgr. 224 96 5606 vedoucí Úseku digitální knihovny, výuka
Škrdleta Jan 224 96 5608-9, 5614 vedoucí Výpůjčního protokolu
Šulcová Lucie, Mgr. 224 964 570 technická redaktorka
Tenčlová, Renata 224 96 5608-9, 5614 výpůjční služby, digitalizace dokumentů
Vecka Marek RNDr., Ph.D. 224 964 300 evaluace vědecké práce
Zounarová, Margita 224 96 5608-9, 5614 výpůjční služby, digitalizace dokumentů

Kontakty na pověřené správce knihoven organizačních součástí

Ústav/klinika Kontaktní osoba Telefon
Anatomický ústav 1. LF UK Veronika Nemravová 224 96 5772
Centrální hematologické laboratoře při ÚLBLD Bc. Markéta Kleinerová, Ing. Kubínová 224 96 6414, 224 96 6329
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Veronika Nemravová 224 96 5772
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN Lenka Lišková 224 96 8104
Fyziologický ústav 1. LF UK RNDr. Martina Nedbalová, Ph.D. 224 96 8418
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN Renata Melčová 225 37 4175
Gynekologicko-porodnická  klinika 1. LF UK a VFN Mgr. Jaroslava Sýkorová 224 96 7482, 224 96 9237
I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1. LF UK a VFN Bc. Lenka Hájková 224 96 2008
I. interní klinika 1. LF UK a VFN – klinika hematologie Bc. Hana Keharová 224 96 2527
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN Ing. Ivana Melkusová 224 96 6303
II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN PhDr. Miroslava Tůmová 224 96 9407
II. interní klinika  – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN (+ Laboratoř molekulární kardiologie) Bc. Petra Černohousová 224 96 2607
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol MUDr. Petr Libánský, Ph.D. 224 43 8051
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Eva Kubáková 224 96 2921
IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN  (+ Výzkumná angiologická laboratoř) Stanislava Eichlerová 224 96 2481
Klinika adiktologie 1. LF UK  a VFN PhDr. Michaela Malinová 224 96 8271
  Oddělení pro léčbu závislostí (sloučeno s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN) Mgr. Jarmila Tolimatová 224 96 8212
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN Renáta Horovičová 224 96 2311
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Olga Benešová 224 96 7755
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FNB PhDr. Božena Zachovalová 266 08 2717
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FNB  – Oddělení tropické medicíny MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. 224 96 8523
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN Eva Luxová 224 96 2696
Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol Renáta Kodetová 224 43 4311
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN Adéla Matušková 224 96 4151
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Marie Neprašová 224 96 8479
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN Petra Zajíčková 973 202 963
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Vladimír Libich
Oční klinika 1. LF UK a VFN Mgr. Hana Sochůrková 224 96 2337
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Mgr. Jana Hůlová 224 96 2219
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol MUDr.Tomáš Krůta 224 43 3935
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Bc. Veronika Váchová 224 96 5352, 5345
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Ing. Žaneta Kalinová 224 96 2233, 224 96 2232
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Mgr. Olga Bušková 224 96 8233
Stomatologická klinika  1. LF UK a VFN 224 96 4569
Urologická klinika 1. LF UK a VFN Marie Čechtická 224 96 7838
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK Ing. Josef Jirkovský 224 96 5811
Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Hana Petrtýlová 224 96 5732
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN Miloslava Novotná 224 96 8100
Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Ing. Petra Oliveriusová 224 96 7688, 7224
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků  1. LF UK (dějiny) PhDr. Anna Flieglová 224 96 5625
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků  1. LF UK (jazyky) Ing. Jana Bílková 224 96 3457
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN Petra Jandová 224 96 8534
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN Ing. Blanka Tahtahová 224 96 8507
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Kristina Langerová 224 96 4281
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN (při 170 Ústavu biofyziky a informatiky.) Ing. Josef Jirkovský 224 96 5811
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK Klára Jirásková 224 96 5916, 224 96 5901
Ústav patologie 1. LF UK a VFN Otília Gecíková, Ivana Bartáková 224 96 8686, 8676
Ústav histologie a embryologie 1. LF UK Hana Kavanová 224 96 8026
Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK Dana Havelková 224 96 3447, 224 96 3442
Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN  (soudní) MUDr. Marek Dogoši 224 96 8618
Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN (toxikologie) Milada Blažková 224 96 7190
Ústav tělesné výchovy 1. LF UK Mgr. Jiřina Kubištová 224 96 5816, 224 93 0463
Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN Mgr. Renata Větrovská 224 96 5818
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK Lenka Hrubá 224 96 4418
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK Petra Borčová 224 96 3439

 

Print Friendly