Kontakt

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 4
128 00 Praha 2
Telefon +420 224 96 5614
Fax +420 224 96 5601

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Kontakt na pracovníky ÚVI
Kontakt na dílčí knihovny

Kontakty na oddělení ÚVI

Přednosta: PhDr. David Horváth, Ph.D., MBA, LL.M. 224 96 5600
Sekretariát: Barbora Hubálková 224 96 5602

Oddělení knihovna

půjčovna: 224 96 5614 e-mail
studovna: 224 96 5610 e-mail
akvizice-knihy: 224 96 5605 e-mail
akvizice-časopisy: 224 96 5611 e-mail
metodika a revize knihovního fondu: 224 96 5611 e-mail
MVS, MMVS: 224 96 5607, 5608 e-mail
šatna: 224 96 5639      e-mail

Oddělení podpory vědy

zpracování historických fondů: 224 96 5648 e-mail
digitalizace: 224 96 5646 e-mail
e-zdroje, rešerše: 224 96 5600, 5646 e-mail

e-mail

vzdálený přístup EIZ: 224 96 5600, 5646 e-mail

e-mail

personální identifikátory: 224 96 5619 e-mail
evidence publikací: 224 96 5618 e-mail
citační ohlasy, evaluace: 224 96 5619 e-mail
open access: 224 96 5619 e-mail
foto a video práce: 224 96 5641 e-mail

Kontakty na pracovníky ÚVI

Araújo Fernando 224 96 5639 technicko-provozní pracovník, šatna
Brunnhoferová Irena 224 96 5648 restaurování historických tisků
Bachorcová Veronika 224 96 5639 šatna
Doubek Václav, MgA. 224 96 5608-9, 5614 výpůjční služby, digitalizace dokumentů
Hajduková Kateřina, Mgr. 224 96 5606 vedoucí Oddělení knihovny; akvizice, správa knihovního systému, Turnitin, výuka, grantové výpůjčky
Herrmann Tomáš 224 96 5641 výroba videoprogramů
Homolková Jana, Bc. 224 96 5618 evidence publikačních aktivit a evaluace vědecké práce
Horváth David, PhDr., Ph.D., MBA, LL.M. 224 96 5600 přednosta; referenční služby a správa e-zdrojů, rešerše, akvizice, knižní ceny, Turnitin, výuka
Hubálková Barbora 224 69 5602 sekretářka
Christelová Alžběta, Mgr. 224 96 5619 evidence publikačních aktivit a evaluace vědecké práce, open access
Ivánková Markéta, PhDr. Mgr., Ph.D. 224 96 5648 zpracování historických fondů
Jandová Kateřina MUDr., Ph.D. 224 968 481 předsedkyně ediční komise 1. LF UK, šéfredaktorka Prague Medical Report a Acta Univeritatis Medica
Janíček Milan, Ing. technická správa digitální knihovny 1. LF UK (Kramerius, ProArc)
Kábrt Jiří, Mgr. 224 96 4570 technická redakce Folia Biologica
Kalinová Marie, Mgr. 224 96 5611 metodika a revize fondů; akvizice periodik, zpracování a odpisy dokumentů, ediční činnost
Kričková Jitka 224 96 5605 akvizice domácí a zahraniční monografické literatury, fakturace
Maříková Květa, BBus.  224 96 5608 revize fondů, rekatalogizace
Motyčková Monika, BBus (Hons) 224 96 5604 jmenné a věcné zpracování dokumentů
Nováková Anna 224 96 5608-9, 5614 výpůjční služby, digitalizace dokumentů
Pužmanová Ludmila 224 96 5611 metodika a revize fondů, odpisy dokumentů
Ružbatská Zuzana, BBus (Hons) 224 96 5608 rekatalogizace, knižní ceny
Steiner Pavel, Dis 224 96 5608-9, 5614 výpůjční služby
Stejskalová Jitka, Mgr. 224 96 5646 vedoucí Oddělení podpory vědy; obsahová správa digitální knihovny 1. LF UK (Kramerius, ProArc), správa e-zdrojů, rešerše
Šimůnek František 224 96 5607, 5614 výpůjční služby, digitalizace dokumentů
Škrdleta Jan 224 96 5608 meziknihovní výpůjční služba (MVS / MMVS), digitalizace dokumentů
Šulcová Lucie, Mgr. 224 96 4570 technická redakce Prague Medical Report a Acta Univeritatis Medica
Vecka Marek RNDr., Ph.D. 224 96 4300 evaluace vědecké práce
Zounarová Margita 224 96 5608-9, 5614 organizace a zajištění činnosti výpůjčních služeb, digitalizace dokumentů

Kontakty na správce knihoven ústavů a klinik

Ústav/klinika Kontaktní osoba Telefon
Anatomický ústav 1. LF UK Veronika Nemravová 224 96 5772
Centrální hematologické laboratoře při ÚLBLD Eva Mrkvičková 224 96 6414
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Veronika Nemravová 224 96 5772
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN Lenka Lišková 224 96 8104
Fyziologický ústav 1. LF UK RNDr. Martina Nedbalová, Ph.D. 224 96 8418
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN Olga Pavlichuk 225 37 4175
Gynekologicko-porodnická  klinika 1. LF UK a VFN Mgr. Jaroslava Sýkorová 224 96 9237
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Blanka Břížďalová 943 203 061
I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1. LF UK a VFN Bc. Lenka Hájková, M.Sc. 224 96 2008
I. interní klinika 1. LF UK a VFN – klinika hematologie Aneta Zumrová 224 96 3441
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN Ing. Ivana Melkusová 224 96 6303
II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN PhDr. Miroslava Tůmová 224 96 9407
II. interní klinika  – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN (+ Laboratoř molekulární kardiologie) Bc. Petra Šmejkalová 224 96 2607
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol MUDr. Petr Libánský, Ph.D. 224 43 8051
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Eva Kubáková 224 96 2921
IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN  (+ Výzkumná angiologická laboratoř) Stanislava Eichlerová 224 96 2481
Klinika adiktologie 1. LF UK  a VFN PhDr. Michaela Malinová 224 96 8271
Oddělení pro léčbu závislostí (sloučeno s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN) Mgr. et Mgr. Jarmila Tolimatová 224 96 8212
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN Renáta Horovičová 224 96 2311
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolizmu 1. LF UK a VFN (KPDPM) Bc. Lenka Vosátková 224 96 7755
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FNB PhDr. Božena Zachovalová 266 08 2717
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FNB  – Oddělení tropické medicíny MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. 224 96 8523
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN Eva Luxová 224 96 2696
Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol Renáta Kodetová 224 43 4311
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN Tereza Klusáčková 224 96 4537
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Mgr. Helena Markvartová 224 96 8479
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Jitka Šimková 973 202 963
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Marek Nykl 224 96 5551
Oční klinika 1. LF UK a VFN Veronika Nemravová 224 96 5772
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Mgr. Jana Hůlová 224 96 2219
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol MUDr.Tomáš Krůta 224 43 3935
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Mgr. Veronika Váchová 224 96 5352, 5345
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Ing. Žaneta Kalinová 224 96 2233, 224 96 2232
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav  Mgr. Barbora Smetanová 234 07 5230
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN (spadá pod Urologickou kliniku 1. LF UK a VFN) Mgr. Olga Bušková 224 96 5245
Stomatologická klinika  1. LF UK a VFN Kateřina Hokeová 224 96 4569
Urologická klinika 1. LF UK a VFN Marie Čechtická 224 96 7838
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK Mgr. Olga Buriánková 224 96 5705
Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Hana Petrtýlová 224 96 5732
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN Miloslava Novotná 224 96 8100
Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN (sloučeno s KPDPM) Ing. Petra Oliveriusová 224 96 7680
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN PhDr. Blanka Kovářová 224 96 4281
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků  1. LF UK (dějiny) PhDr. Anna Flieglová 224 96 5625
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků  1. LF UK (jazyky) Ing. Jana Bílková 224 96 3457
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN Petra Jandová 224 96 8534
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN Ing. Blanka Tahtahová 224 96 8507
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN Ing. Kateřina Vitoušová 224 96 5813
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK Bc. Klára Jirásková 224 96 5916, 224 96 5901
Ústav patologie 1. LF UK a VFN Ivana Bartáková 224 96 8686, 8676
Ústav histologie a embryologie 1. LF UK Ema Klobušovská 224 96 8026
Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK Dana Havelková 224 96 3447, 224 96 3442
Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN  (soudní) MUDr. Róbert Bazala 224 96 8618
Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN (toxikologie) Veronika Týblová 224 96 7190
Ústav tělesné výchovy 1. LF UK Mgr. Eliška Ochetzová 224 96 5816
Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN PhDr. Mgr. Renata Větrovská, Ph.D. 224 96 5716
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK Kateřina Čermáková 224 96 8805
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK Petra Borčová 224 96 3439
Print Friendly