Platformy pro výuku a publikování

Seznam všech databází a kolekcí e-zdrojů dostupných pro uživatele z Univerzity Karlovy naleznete na Portálu elektronických zdrojů UK. K prohledávání většiny licencovaných EIZ, ale také tištěných zdrojů UK a dalších informačních pramenů můžete využít centrální vyhledávací službu UKAŽ.

Níže uvádíme výběr platforem pro výuku a publikování:

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: Amboss je faktografický portál zpřístupňující interaktivní knihovnu a testy pro přípravu na studium z oblasti lékařství. Amboss je vzdělávací portál určen pro studenty medicíny i lékaře.

Producent: Amboss

Typ databáze: faktografický

Přístup zajištěn: pro 1. LF UK

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: Vzdělávací platforma Coursera zpřístupňuje vybrané online kurzy univerzit z celého světa z širokého spektra oborů, od přírodních, přes humanitní až po oblast zdraví a zdravé výživy.
(více informací na Portálu e-zdrojů UK)

Producent: Coursera

Typ databáze: portál

Přístup zajištěn: pro 1. LF UK

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: Grammarly je digitální nástroj pro kontrolu anglického pravopisu, který využívá umělou inteligenci a zpracování přirozeného jazyka. Kromě základních funkcí obsažených i ve volně dostupné verzi (kontrola gramatiky, pravopisu a ucelenosti textu), nabízí Premium navíc ještě následující:

  • kontrolu čitelnosti,
  • návrhy na zlepšení slovní zásoby,
  • kontrolu stylu psaní dle žánru,
  • detektor plagiarismu, který kontroluje text oproti obsahu více než 16 bilionů webových stránek.

(více informací na Portálu e-zdrojů UK)

Producent: Grammarly

Typ databáze: referenční

Přístup zajištěn: pro 1. LF UK

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Popis: Služba Writefull je nástroj pro akademické psaní, který poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píšou a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími.
(více informací na Portálu e-zdrojů UK)

Producent: Digital Science

Typ databáze: referenční

Přístup zajištěn: pro 1. LF UK

Přístup: volně dostupné

Popis: Fórum:E-learning – wikiskripta nabízí celou škálu nástrojů na podporu distanční výuky

Print Friendly