Výuka

Základy práce s odbornými informacemi (zimní semestr 2019/20)

1. roč. bc. nelékařské obory (prezenční forma)

Sylabus – Adiktologie

Sylabus – Ergoterapie

Sylabus – Fyzioterapie

Sylabus – Porodní asistentka

1. roč. bc. nelékařské obory (kombinovaná forma)

Sylabus – Adiktologie

1. roč. mgr. nelékařské obory (kombinovaná forma)

Sylabus – Intenzivní péče

 

Informační zdroje ve zdravotnictví a odborná komunikace (letní semestr 2018/19)

1.  roč. mgr. nelékařské obory (prezenční forma)

Sylabus – Ergoterapie

Sylabus – Nutriční specialista

1.  roč. mgr. nelékařské obory (kombinovaná forma)

Sylabus – Nutriční specialista

 

Print Friendly