Výuka

Základy práce s odbornými informacemi (letní semestr 2020/21)

Výuka zatím probíhá distančně přes aplikaci MS Teams. Každá skupina dostane v předstihu do emailu pozvánku k účasti na online výuce pro konkrétní den.

2. roč. bc. nelékařské obory (prezenční forma)

Sylabus – Nutriční terapie

2. roč. bc. nelékařské obory (kombinovaná forma)

Sylabus – Nutriční terapie

2.-6. roč. lékařské obory (prezenční forma)

Sylabus – Všeobecné lékařství

Print Friendly