Výuka

Základy práce s odbornými informacemi (zimní semestr 2023/24)

1. roč. bc. nelékařské obory (prezenční forma)

Adiktologie_sylabus

Ergoterapie_sylabus

Fyzioterapie_sylabus

Porodní asistentka_sylabus

Všeobecné ošetřovatelství_sylabus

2. roč. bc. nelékařské obory (prezenční forma)

Nutriční terapie_sylabus

1. roč. bc. nelékařské obory (kombinovaná forma)

Adiktologie_sylabus

Metodika, statistika a diplomová práce (zimní semestr 2023/24)

1. roč. mgr. nelékařské obory (kombinovaná forma)

Ergoterapie_sylabus

Print Friendly