Výuka

Základy práce s odbornými informacemi (zimní semestr 2021/22)

Výuka probíhá prezenčně (cvičení) a distančně (přednášky) přes aplikaci MS Teams. Každá skupina dostane v předstihu do emailu pozvánku k účasti na online přednášku pro konkrétní den.

1. roč. bc. nelékařské obory (prezenční forma)

Sylabus – Adiktologie

Sylabus – Ergoterapie

Sylabus – Fyzioterapie

Sylabus – Porodní asistentka

2. roč. bc. nelékařské obory (prezenční forma)

Sylabus – Nutriční terapie

1. roč. bc. nelékařské obory (kombinovaná forma)

Sylabus – Adiktologie_kombi_1. roč. bc

Metodika, statistika a diplomová práce (zimní semestr 2021/22)

1. roč. mgr. nelékařské obory (kombinovaná forma)

Sylabus – Ergo_kombi_1. roč. mgr

Strategie práce s odbornými informacemi (letní semestr 2021/22)

volitelný předmět (doporučeno pro 2. až 5. ročníky všeobecného a zubního lékařství)

Sylabus – Strategie práce s odbornými informacemi

Základy práce s odbornými informacemi (letní semestr 2021/22)

2. roč. bc. nelékařské obory (kombinová forma)

Sylabus – Nutri_kombi_2. roč. bc

Print Friendly