Výuka

Informační zdroje ve zdravotnictví a odborná komunikace (zimní semestr 2016/17)

1. roč. bc. nelékařské obory (prezenční forma)

Sylabus – Adiktologie

Sylabus – Ergoterapie

Sylabus – Fyzioterapie

Sylabus – Nutriční terapie

Sylabus – Porodní asistentka

1. roč. bc. nelékařské obory (kombinovaná forma)

Sylabus – Adiktologie, nutriční terapie, všeobecná sestra

1. roč. mgr. nelékařské obory (kombinovaná forma)

Sylabus – Intenzivní péče

 

Informační zdroje ve zdravotnictví a odborná komunikace (letní semestr 2016/17)

1. roč. mgr. nelékařské obory (prezenční forma)

Sylabus – Ergoterapie

Sylabus – Nutriční terapie

1. roč. mgr. nelékařské obory (kombinovaná forma)

Sylabus – Nutriční terapie

 

Strategie práce s informacemi s důrazem na vědecké lékařské informace (celoroční seminář)

postgraduální studenti a akademická veřejnost 1. LF UK a VFN

Sylabus – Rozvíjení informačních dovedností výzkumných pracovníků

Print Friendly