Výuka

Základy práce s odbornými informacemi (zimní semestr 2020/21)

Výuka v říjnu 2020 probíhá distančně přes aplikaci MS Teams. Každá skupina dostane v předstihu do emailu pozvánku k účasti na online výuce pro konkrétní den.

1. roč. bc. nelékařské obory (prezenční forma)

Sylabus – Adiktologie

Sylabus – Ergoterapie

Sylabus – Fyzioterapie

Sylabus – Porodní asistentka

1. roč. bc. nelékařské obory (kombinovaná forma)

Sylabus – Adiktologie

Print Friendly