Personální identifikátory

Návod na kontrolu / doplnění identifikátorů v OBD pro autory: NÁVOD 

Zaměstnanci a studenti mají v den vložení prvního výsledku, jehož jsou autory či spoluautory, do evidence výsledků (akademičtí pracovníci, vědečtí pracovníci a studenti programů doktorského studia však nejpozději do dvou měsíců od vzniku pracovněprávního či studijního vztahu s univerzitou) povinnost zajistit osobně nebo s pomocí koordinátora zanesení svých identifikátorů do evidence v systému IS Věda. (OR č. 40/2021)


Pro účely jednoznačné identifikace autora publikovaného výsledku se kromě čísla osoby přiděleného UK dají využít i tyto personální identifikátory:

  • ORCID v rámci orcid.org
  • ResearcherID v rámci Publons databáze Web of Science
  • Scopus Author ID databáze Scopus.

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy má na svých stránkách základní informace a připravila i návod na vytvoření Orcid účtu a propojení s Publons.

Nejdůležitějším přínosem zavedení personální identifikátorů je:

  • jednoznačná identifikace autora i při použití různých variant jmen a různých afiliací,
  • propojení autora s jeho pracemi napříč databázemi.

Pozor, pokud máte dva účty Orcid, je potřeba jeden deaktivovat, obraťte se se svým požadavkem na oddělení podpory ORCID : https://support.orcid.org/hc/en-us/requests/new

Důležité:

Při vyplňování profilů je potřeba uvádět adresu pracoviště podle přílohy Opatření děkana č. 5/2018.

Pokud vytváříte identifikátoru na PC, kde pracuje více lidí, dbejte na to, aby byli z Orcidu i ResearcherID odhlášeni.

Vytvořené personální identifikátory lze nahlásit buď v OBD (návod nahoře).

Ke svým identifikátorům si pravidelně přidávejte své publikace.

Kontakt pro případné dotazy: identifikatory@lf1.cuni.cz

Pokud si chcete přiřadit „wosovské“ práce k Publons přímo v databázi Web of Science, zde naleznete podrobnější informace.

Print Friendly