Historické fondy 1. LF UK

Na podzim roku 2015 bylo na Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN založeno knihovědné oddělení, jehož úkolem je moderní zpracování historických knižních sbírek 1. lékařské fakulty UK. To spočívá v zajištění adekvátních podmínek uložení fondů a postupném restaurování poškozených publikací. Součástí bibliografických prací je exemplářová katalogizace knih do Centrálního katalogu UK, bibliografické záznamy jsou poté odesílány do Souborného katalogu ČR. Katalogizační záznamy jsou doplňovány digitálními kopiemi titulních stran, respektive též on-line dostupnými digitálními kopiemi celých publikací. Součást záznamů tvoří také informace o provenienčních poznámkách, které se objevují v knihách, a fotografie rukopisných poznámek a štítkových ex-libris. Kromě toho probíhá postupná digitalizace historických publikací ze sbírek 1. LF UK, jejichž vydání dosud nejsou on-line dostupná.

Jedním z publikačních a popularizačních výstupů knihovědného oddělení jsou tyto stránky. Jejich cílem je informování badatelů z řad historiků lékařství, historiků knižní kultury, ale i dalších zájemců o dějiny medicíny o pestrosti historických knižních fondů 1. LF a o zajímavostech a raritách, které fondy obsahují. Prostřednictvím těchto stránek je také možné nahlédnout do katalogů dílčích fondů a jejich částí nebo navštívit digitální knihovnu Bibliotheca facultatis medicae primae, v níž se postupně zpřístupňují digitalizované tisky a rukopisy z našich fondů.

Print Friendly