Vzdělávání

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN se podílí na výuce bakalářských a magisterských programů nelékařských specializací (adiktologie, ergoterapie, fyzioterapie, intenzivní péče, nutriční terapie, porodní asistentka, všeobecná sestra) v rámci předmětů Základy práce s odbornými informacemi a Informační zdroje ve zdravotnictví a odborná komunikace. Participuje i na výuce pregraduálních studentů všeobecného a zubního lékařství v předmětu Zdravotnická informatika.

Mimo klasickou výuku ÚVI pořádá odborné semináře zaměřené na problematiku informačního vzdělávání. Semináře jsou určené pro širokou odbornou veřejnost.

Print Friendly