E-knihy

Elektronické knihy, dostupné našim uživatelům, jsou nakupovány celouniverzitně nebo v rámci 1. LF UK a VFN. Plný text e-knihy získáte přímo z vnitřní sítě 1. LF UK nebo pomocí vzdáleného přístupu z VFN či z domova, pokud to daný producent umožňuje.

Jednotlivé e-knihy si můžete vyhledat v:

Rozsáhlé kolekce elektronických knih z různých oborů, včetně lékařství, jsou dostupné na UK prostřednictvím dílčích databází ebrary a EBSCO eBooks.

Elektronické knihy mohou být čteny:

 1. online – v rámci IP adres 1. LF UK nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu ze sítě VFN či z domova
 2. offline – některé platformy (EBSCO, ebrary) umožňují tzv. offline výpůjčku, nebo stažení ve formátu PDF/vytištění e-knihy po částech

E-knihy předplácené/nakoupené 1. LF UK a VFN

Přístup: vzdálený přístup

Ve spolupráci s portálem eReading jsou pro studenty a zaměstnance 1. LF UK k dispozici na platformě Pablikado často žádané elektronické knihy z oblasti medicíny:

 • Jiří JANKOVSKÝ. Etika pro pomáhající profese, 2003
 • Jiří SLÍVA. Farmakologie, 2011
 • Milan BAYER. Pediatrie, 2011.
 • Jitka GÉRINGOVÁ. Pomáhající profese, 2011
 • Jiří RABOCH. Psychiatrie: minimum pro praxi, 4. vyd., 2006
 • Tomáš HANUŠ. Urologie, 2012

Kromě medicínských titulů jsou vám k dispozici i další odborné tituly zpřístupňované v rámci Univerzity Karlovy.

Producent: eReading s.r.o.

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK – trvalý nákup

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Kolekce 9 e-knih vydavatelství Karger z očního lékařství: Vol. 1 – Medical Retina, Vol. 2 – Surgical Retina, Vol. 3 – Cataract, Vol. 4 – Optical Coherence Tomography, Vol. 5 – Orbital Surgery, Vol. 6 – Cornea, Vol. 7 – Ocular Tumors, Vol. 8 – Glaucoma a Vol. 9 Medical Retina, Update 2017.

Tato kolekce e-knih zpřístupňuje znalosti odborníků z celého světa pro oftalmology, optometristy a techniky. Tvoří základ kurzů Evropské školy pro pokročilá studia v oftalmologii (ESASO) pro studenty očního lékařství, lékaře a optiky. Pro zobrazení titulů z kolekce ESASO přejděte v rozhraní vydavatele do sekce ‚Your subscription‘ – odkaz naleznete v horní části obrazovky pod názvem instituce – Univerzita Karlova v Praze.

Producent: Karger Publishers

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK – trvalý nákup

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Kolekce vybraných elektronických knih od nakladatelství Wiley. Seznam titulů nakoupených pro 1. LF naleznete na Portálu elektronických knih UK

Producent: Wiley

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK – trvalý nákup

Další materiály: propagační materiály, manuály, uživatelská dokumentace

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

Kolekce vybraných titulů e-knih – učebnice, referenční příručky a atlasy z oblasti medicíny od nakladatelství Thieme. Plné texty jsou zpřístupňovány ve formátu PDF

Producent: Thieme

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK a VFN

Další materiály: manuál k práci s rozhraním a založení osobního účtu

Přístup: přímý přístup / vzdálený přístup

E-kniha hojně využívaná studenty z kolekce Acces Medicine – jubilejní 20. vydání.

Producent: Mc-Graw Hill Medical

Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF UK – trvalý nákup

 

E-prezenčka

Projekt e-prezenčka umožňuje uživatelům zapojených knihoven (včetně ÚVI) studovat nejžádanější, ale špatně dostupnou studijní literaturu v elektronické podobě. Zdigitalizované dokumenty jsou v souladu s autorským zákonem zpřístupněné na zabezpečených terminálech ve studovně ÚVI a v PC učebnách na 1. LF UK. Vzhledem k ochraně autorských práv není možné naskenované dokumenty zpřístupnit vzdáleně ani jakkoliv šířit v elektronické podobě.

Jak k e-prezenčce získám přístup?

 1. Informaci o tom, zda je vámi požadovaná kniha dostupná také elektronicky, získáte v knihovním katalogu – v posledním sloupci Externí vazba je u takové knihy uvedeno „e-prezenčka“.
 2. Ke všem knihám je možné přistupovat pouze přes počítače, které mají na ploše nainstalovanou ikonku „e-prezenčka“, a to ve studovně ÚVI a v počítačových učebnách na 1. LF UK.
 3. Po spuštění e-prezenčky na vyhrazených počítačích budete přesměrování do zabezpečeného prostoru Digitálního univerzitního repozitáře, kde již můžete číst a procházet jednotlivé zdigitalizované tituly.
 4. Z důvodu ochrany autorských práv nelze knihu ani její část stáhnout, tisknout ani odeslat e-mailem.

Výběr medicínských titulů dostupných v e-prezenčce naleznete v zde.

Print Friendly