E-zdroje

Aktuálně přístupné elektronické informační zdroje naleznete na Portálu elektronických zdrojů Univerzity Karlovy. Z PEZ se můžete přihlásit jak k licencovaným zdrojům (ty, u kterých UK / fakulty platí za přístup), tak i ke zdrojům volným a k metavyhledávačům. Mezi e-zdroji naleznete databáze, e-časopisy a e-knihy.

Přístup k elektronickým zdrojům

K elektronickým zdrojům 1. LF UK a VFN mohou uživatelé přistupovat dvěma způsoby:

  1. přímý přístup – využíváte automaticky, pokud ke zdrojům přistupujete z vnitřní sítě 1. LF UK (PC na fakultách)
  2. vzdálený přístup – umožňuje zaměstnancům 1. LF UK a VFN a studentům 1. LF UK využívat elektronické informační zdroje odkudkoliv po přihlášení pomocí ID a hesla CAS – Centrální autentizační služby UK (uživatelé jej získávají automaticky spolu s průkazem UK) prostřednictvím technologií EZproxy a Shibboleth (více na stránkách Ústřední knihovny UK)

Pro ověření Vaší IP-adresy (zda jste či nejste v síti UK/1. LF), můžete využít Test přístupu.

Pokud Vám expirovalo heslo pro vzdálené přihlášení k EIZ, existují dva způsoby, jak jej změnit:

  1. heslo expirovalo před méně než 3 měsíci (a vy si jej stále pamatujete) – můžete se tímto heslem přihlásit k CAS a nastavit si heslo nové;
  2. heslo expirovalo před více než 3 měsíci nebo si jej nepamatuje – musíte navštívit některé z výdejních center průkazů UK, kde vám vydají heslo nové (platnost hesla je pouze 5 dní, během této doby si jej musíte v CAS změnit).

Více informací k e-zdrojům včetně nápovědy a FAQ naleznete na EIZ.

UKAŽ

Vyhledávací služba UKAŽ umožňuje prohledávat relevantní tištěné i elektronické informační zdroje z jednoho místa. Prostřednictvím UKAŽ můžete souběžně prohledávat:

  • knihovní katalog UK,
  • digitální repozitář UK,
  • většinu předplácených e‐zdrojů UK (přehled zapojených zdrojů naleznete na EIZ),
  • vybrané open access e‐zdroje.

Přístup k plným textům elektronických zdrojů z licencovaných databází je umožněn pouze uživatelům z UK (přímým přístupem z univerzitní sítě nebo vzdáleně po přihlášení přes CAS).

Podrobnější informace a návody k UKAŽ naleznete na stránkách Ústřední knihovny UK.

SFX

Linkovací server SFX je služba zajišťující propojení na plné texty dokumentů (a další doplňkové služby) z bibliografických, indexových, abstraktových databází a vyhledávacích služeb. K propojení na plný text dojde po kliknutí na “tlačítko SFX” u vyhledaného metadatového záznamu dokumentu. Uživatel je tak ušetřen přecházení z databáze do databáze a hledáním té správné, ve které je hledaný dokument pro UK dostupný. V mnoha případech stačí využít jedinou databázi a v případě, že obsahuje pouze záznam hledaného dokumentu (bez plného textu), je na správný zdroj automaticky naveden přes zmíněnou nabídku služeb SFX.

Citation Linker

Součástí Portálu elektronických časopisů a knih UK je také služba Citation Linker, která na základě údajů z citace článku / časopisu dohledá jeho plný text, je-li na UK dostupný.

Externí uživatelé UK

Pro externí registrované uživatele UK (zaměstnanci VFN, absolventi, odborná veřejnost) jsou dostupné vybrané elektronické zdroje, jejichž seznam naleznete na EIZ.

Pravidla používání e-zdrojů

Podle příslušných licenčních smluv je zakázáno využívat elektronické informační zdroje UK jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou výzkumnou a studijní potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou UK. Získané e-zdroje není možné dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám.

Print Friendly