Zjištění kvartilu v jcr

Chcete zjistit prvokvartilový open access časopis?

Impaktované časopisy jsou ve Web of Science v rámci svých oborů řazeny do žebříčků podle různých metrik (např. podle impakt faktoru (IF) nebo Article Influence Score (AIS)). Množinu časopisů lze tak rozdělit do 4 kvartilů (Q1, Q2, Q3 a Q4). Ty nejprestižnější se nacházejí v prvním kvartilu (Q1) – prvních 25 %. Časopisy v prvních 10 % jsou tzv. „prvodecilové“ (D1).

Kvartily/decily časopisů lze zjistit v Journal Citation Reports

Přihlásit se můžete i přes Sign In, pokud máte heslo do Publons/Incites/Web of Science.

Jinak jděte cestou přes institucionální přihlášení, dole rozrolujte Select your group or region:

a vyberte Czech academic identity federation eduID.cz a dejte Go:

a vyhledejte Charles University (pokud máte vybrán český jazyk, pak Karlova univerzita):

Poté se přihlaste přes CAS, jak jste zvyklí do jiných inf. systémů UK, tedy osmimístným číselným kódem pod fotografií na Vašem zaměstnaneckém / studentském průkazu a heslem:

  • Jestli Vám heslo v CASu propadlo nebo jej nemáte, informace naleznete na stránkách univerzity: https://ldap1.cuni.cz/.

Případně je možnost jít do JCR z WoSu, dejte nahoře vpravo Products a rozbalí se nabídka, kde vyberte Journal Citation Reports™:

Upozornění:

Pokud vyberete možnost Získat nové heslo, protože heslo nemám nebo původní jsem ztratil/zapomněl(a), při vyplňování vynechte pole E-mail – je totiž možné, že nezvolíte takový, který v systému máte uveden, a nevyhledá Vás.

V JCR zvolte Browse by Journal:

nebo jděte rovnou na https://jcr.clarivate.com/jcr/browse-journals.

Zobrazí se přehled časopisů. Po levé straně je možnost otevřít filtr (Filter):

Rozrolujte si (hranatou závorkou  > ) nabídku Categories (254) a zobrazí se Vám přehled všech 254 WoS kategorií.

Do okénka Search lze zadat hledanou vědeckou oblast a našeptávač Vám nabídne možnosti.  Zaškrtnutím check-boxu vyberte obor, který Vás zajímá (např. neurovědy) a dejte Apply:

 

a dále je potřeba na filtru v JIF Quartile zvolit zaškrtnutím Quartile 1 (chceme pouze prvodecilové časopisy) a dát opět Apply:

 

 

Dále si lze nechat vyfiltrovat časopisy v režimu open access:

Informace o open access naleznete na https://uvi.lf1.cuni.cz/publikacni-cinnost/otevreny-pristup:

Pokud se zajímáte, zda můžete uplatnit slevu na publikování, aktuální informace naleznete zde.

Print Friendly