kvartily

Impaktované časopisy jsou ve Web of Science v rámci svých oborů řazeny do žebříčků podle různých metrik (např. podle impakt faktoru (JIF); Article Influence Score (AIS) nebo nově podle Journal Citation Indicator (JCI)). Množinu časopisů lze tak rozdělit do 4 kvartilů (Q1, Q2, Q3 a Q4). Ty nejprestižnější se nacházejí v prvním kvartilu (Q1) – prvních 25 %. Časopisy v prvních 10 % jsou tzv. „prvodecilové“ (D1).

Kvartily časopisů lze zjistit v Journal Citation Reports nebo ve Web of Science Core Collection.

Přihlásit se můžete i přes Sign In, pokud máte heslo do Publons/Incites/Web of Science.

Jinak jděte cestou přes institucionální přihlášení, dole rozrolujte Select your group or region:

a vyberte Czech academic identity federation eduID.cz a dejte Go:

a vyhledejte Charles University (pokud máte vybrán český jazyk, pak Karlova univerzita):

Poté se přihlaste přes CAS, jak jste zvyklí do jiných inf. systémů UK, tedy osmimístným číselným kódem pod fotografií na Vašem zaměstnaneckém / studentském průkazu a heslem:

  • Jestli Vám heslo v CASu propadlo nebo jej nemáte, informace naleznete na stránkách univerzity: https://ldap1.cuni.cz/.

Upozornění:

Pokud vyberete možnost Získat nové heslo, protože heslo nemám nebo původní jsem ztratil/zapomněl(a), při vyplňování vynechte pole E-mail – je totiž možné, že nezvolíte takový, který v systému máte uveden, a nevyhledá Vás.

 

 

Vyhledání kvartilu časopisu v Journal Citatin Report (JCR)

V Journal Citation Reports si vyhledejte konkrétní časopis

  • zadejte ISSN hledaného časopisu,
  • nebo začněte psát název a našeptávač Vám bude nabízet:

Zobrazte si detail časopisu a ve střední části u sekce Rank by Journal Impact Factor se Vám ukáže zařazení do kvartilu podle impakt faktoru (pro každý obor, ve kterém je časopis zastoupen), zde konkrétně např. Ecology Q2 za rok 2020 a Forestry Q1 za rok 2020:

(POZOR, pokud je kategorií tři a více, jsou uvedeny první dvě a na další je potřeba se proklikat šipkou doprava >):

 

Uveden je přehled vývoje hodnot kvartilu během let.

Pro naše účely používáme vždy JIF kvartil z roku vydání hodnoceného článku. Pokud je časopis zařazen do různých oborů, vybíráme vždy ten nejlepší.

Ve sloupci Rank je evidováno umístění časopisu v rámci vědní oblasti, např. 8/122 říká, že časopis je na 8. pozici ze 122 časopisů. Z hodnoty odvodíte, zda se časopis nachází v prvním decilu (pořadí časopisu vydělte celkovým počtem časopisů, výsledek 0,1 a menší znamená D1, tj. 1. decil).

 

Vyhledání kvartilu časopisu ve Web of Science Core Collection

Jiný způsob je najít si jakýkoliv článek hledaného časopisu přímo ve Web of Science a v záznamu v oddíle s informacemi o časopisu kliknout na fialově zabarvený název časopisu (pokud název časopisu není proklikatelný, vyhledejte informace přímo v JCR podle ISSN časopisu). Rozbalí se informace, kde kromě IF najdete kvartil/y za poslední známý rok (na to pozor, pokud potřebujete zjistit hodnoty jiného roku):

Chcete-li znát hodnoty z minulých let, klikněte na Source: Journal Citation ReportsTM 2020, postupujte tak, jak již znáte z návodu výše.

 

Print Friendly