ÚVI během mimořádných opatření

Online zdroje k využití při studiu a výuce

Nakladatelé, vydavatelé, distributoři i knihovny reagují na současnou situaci a zpřístupňují pro studenty i vyučující své online fondy zdarma nebo jako zkušební přístupy po dobu uzavření vysokých škol.

české zdroje:

zahraniční zdroje:

vzdělávací platformy

 • Coursera – online kurzy zahraničních univerzit
 • Faculti – multimediální platforma pro výuku (videa, audiozáznamy)

kolekce e-knih a e-učebnic

 • Elsevier – vydavatelství Elsevier zpřístupnilo pro UK na platformě Science Direct na 60 dní bezplatně všechny své učebnice
 • JSTOR – multioborová digitální knihovna s přístupem k e-titulům knih a časopisů
 • MedOne Neurology – fulltextová a multimediální kolekce zpřístupňující e-knihy a e-časopisy zaměřené na neurochirurgii
 • ProQuest Ebook Central – kolekce zahraničních e-knih a e-učebnic
 • SpringerLink – multioborové kolekce e-knih včetně zdravotnických titulů

kolekce e-časopisů

 • EDP Sciences – časopisy z převážně STM oborů
 • MedOne Neurology – fulltextová a multimediální kolekce zpřístupňující e-knihy a e-časopisy zaměřené na neurochirurgii
 • PNAS – multioborový časopis pokrývající biologické, fyzikální a sociální vědy
 • World Scientific – kolekce e-časopisů z různých oborů včetně medicínských titulů

databáze, archivy, aplikace

 • ArXiv.org – otevřený repozitář nabízející preprinty článků o COVID-19
 • Coronavirus Research Database – plnotextová databáze poskytuje relevantní odbornou literaturu týkající se nového koronaviru (COVID-19)
 • Internet Archive – digitální knihovna mnoha milionů dokumentů (knihy, filmy, software, hudba, weby atd.)
 • Karger Fast Facts – kolekce důkazů, diagnostik, léčby a péče o pacienty pro lékaře a zdravotní sestry VFN
 • Reaxys Medicinal Chemistry – rozšířený přístup k informacím z lékařské chemie a biochemie na platformě databáze Reaxys

Další zdroje, které zpřístupňuje UK na bázi předplatného i trialů, jsou k dispozici v Portále elektronických zdrojů UK – PEZ.

Nabídka nakladatelství Mladá fronta na portfolio tištěných lékařských titulů s mimořádnou slevou do konce trvání nouzového stavu v ČR.


COVID-19 v odborné literatuře

Nakladatelé, vydavatelé a distributoři volně zpřístupňují články i kapitoly o koronaviru.

Print Friendly