ÚVI během mimořádných opatření

Vážení uživatelé!

V souvislosti  se šířením nového typu koronaviru a s mimořádnými opatřeními Vlády ČR,  vnitřními nařízeními UK a 1. LF UK je provoz ÚVI od 16. 3. 2020 omezen.
Sledujte aktuální informace!


Provoz knihovny ÚVI

 • studovna: uzavřena
 • půjčovna: pondělí – pátek: 8.00 – 12.00

Všechny VÝPŮJČKY bez zpozdného končící v období 11. – 27. 3. 2020 byly automaticky prodlouženy do 16. 4. 2020 a v období uzavírky nebude nabíhat zpozdné za včas nevrácené výpůjčky. Pokud bude rozhodnuto o prodloužení uzavírky knihoven, budou výpůjčky opět prodlouženy.

Žádané publikace, které jsou na dobu nouzové situace poskytovány online zdarma:

ŠVIHOVEC, Jan, Jan BULTAS, Pavel ANZENBACHER, Jaroslav CHLÁDEK, Jan PŘÍBORSKÝ, Jiří SLÍVA a Martin VOTAVA, ed. Farmakologie. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-247-5558-8.
– přístup přes Bookport (ID/pwd do CAS)

VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2., rozšíř. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9.
– přístup přes Digitální knihovnu NK ČR (heslo není třeba)

MESCHER, Anthony L. a Luiz Carlos Uchôa JUNQUEIRA. Junqueirovy základy histologie. Čtrnácté vydání, první české. Praha: Galén, [2018]. ISBN 978-80-7492-324-1.
– přístup přes Digitální knihovnu NK ČR (heslo není třeba), verze z roku 2018

BÁRTOVÁ, Jarmila. Přehled patologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2745-8.
– přístup přes Bookport (ID/pwd do CAS)

BENCKO, Vladimír. Hygiene and epidemiology: selected chapters. 2nd revised edition. Praha: Karolinum Press, 2019. ISBN 978-80-246-4306-9.
– přístup přes EBSCO / resp. UKAŽ (ID/pwd do CAS)


Online zdroje k využití při studiu a výuce
Nakladatelé, vydavatelé, distributoři i knihovny reagují na současnou situaci a zpřístupňují pro studenty i vyučující své online fondy zdarma nebo jako zkušební přístupy po dobu uzavření vysokých škol.

české zdroje:

 • Bookport – Grada a spolupracující nakladatelství nabízejí e-knihy (odborné a beletrii)
 • Karolinum – nakladatelství Karolinum nabízí zdarma více než 700 online knih
 • Pablikado – kolekce českých e-knih a e-časopisů
 • Digitální knihovna NK ČR – zdigitalizované fondy Národní knihovny ČR v systému Kramerius (bez hesla)
 • Digitální knihovna MZK – zdigitalizované fondy Moravské zemské knihovny v systému Kramerius (přístup přes CAS)
 • Nukleární medicína – skripta zdarma ke stažení ve formátu PDF (Karel Kupka a kol.)
 • knihovnyprotiviru.cz – web knihoven, který soustřeďuje aktuální nabídku pro různé věkové skupiny
 • nástroje pro online výuku – OVT 1. LF  a wikiskripta připravili přehled užitečných nástrojů

zahraniční zdroje:

 • Elsevier – vydavatelství Elsevier zpřístupnilo pro UK na platformě Science Direct na 60 dní bezplatně všechny své učebnice.
 • ProQuest Ebook Central – kolekce zahraničních e-knih a e-učebnic
 • De Gruyter – pro Karlovu Univerzitu je nyní volně zpřístupněna kolekce e-časopisů, které vydává De Gruyter (mimo jiné 133 časopisů s medicínskou tematikou). Při výběru zvolte v sekci Product Types kategorii Journals/Yearbooks
 • InSimu – mobilní aplikace umožňující interaktivně testovat diagnostiku pacientů
 • AccessMedicine – webový portál zpřístupňující řadu plnotextových a referenčních zdrojů pro lékaře, ostatní zdravotnický personál i studenty medicíny, ale i pro řadu hraničních oborů a specializací
 • Amboss – vzdělávací portál pro studenty medicíny i lékaře
 • GIDEON – systém podpory klinického rozhodování
 • Coursera – online kurzy zahraničních univerzit

COVID-19 v odborné literatuře

Nakladatelé, vydavatelé a distributoři volně zpřístupňují články i kapitoly o koronaviru.

Print Friendly