ÚVI během mimořádných opatření

Online zdroje k využití při studiu a výuce

Nakladatelé, vydavatelé, distributoři i knihovny reagují na současnou situaci a zpřístupňují pro studenty i vyučující své online fondy zdarma nebo jako zkušební přístupy po dobu uzavření vysokých škol.

české zdroje:

zahraniční zdroje:

vzdělávací platformy

  • Coursera – online kurzy zahraničních univerzit

kolekce e-knih a e-učebnic

kolekce e-časopisů

  • PNAS – multioborový časopis pokrývající biologické, fyzikální a sociální vědy

databáze, archivy, aplikace

  • ArXiv.org – otevřený repozitář nabízející preprinty článků o COVID-19
  • Coronavirus Research Database – plnotextová databáze poskytuje relevantní odbornou literaturu týkající se nového koronaviru (COVID-19)
  • Internet Archive – digitální knihovna mnoha milionů dokumentů (knihy, filmy, software, hudba, weby atd.)
  • Karger Fast Facts – kolekce důkazů, diagnostik, léčby a péče o pacienty pro lékaře a zdravotní sestry VFN
  • Reaxys Medicinal Chemistry – rozšířený přístup k informacím z lékařské chemie a biochemie na platformě databáze Reaxys
  • Transfusion Evidence Library – volně dostupná databáze informací pro obor transfúzního lékařství

Další zdroje, které zpřístupňuje UK na bázi předplatného i trialů, jsou k dispozici v Portále elektronických zdrojů UK – PEZ.


COVID-19 v odborné literatuře

Nakladatelé, vydavatelé a distributoři volně zpřístupňují články i kapitoly o koronaviru.

Print Friendly