ÚVI během mimořádných opatření

Online zdroje k využití při studiu a výuce

Nakladatelé, vydavatelé, distributoři i knihovny reagují na současnou situaci a zpřístupňují pro studenty i vyučující své online fondy zdarma nebo jako zkušební přístupy po dobu uzavření vysokých škol.

české zdroje:

zahraniční zdroje:

vzdělávací platformy

 • Coursera – online kurzy zahraničních univerzit

kolekce e-knih a e-učebnic

kolekce e-časopisů

 • PNAS – multioborový časopis pokrývající biologické, fyzikální a sociální vědy
 • De Gruyter Journals –  multioborová fulltextová kolekce e-časopisů od vydavatele De Gruyter (zkušební přístup do 16. 3. 2021)

databáze, archivy, aplikace

 • ArXiv.org – otevřený repozitář nabízející preprinty článků o COVID-19
 • Coronavirus Research Database – plnotextová databáze poskytuje relevantní odbornou literaturu týkající se nového koronaviru (COVID-19)
 • Internet Archive – digitální knihovna mnoha milionů dokumentů (knihy, filmy, software, hudba, weby atd.)
 • JoVE Core Chemistry & JoVE Core Molecular Biology – kolekce videí pro interaktivní výuku v oblasti chemie a biologických věd od Journal of Visual Experiments (zkušební přístup do 15.6.2021)
 • Karger Fast Facts – kolekce důkazů, diagnostik, léčby a péče o pacienty pro lékaře a zdravotní sestry VFN
 • Nursing Reference Center Plus – databáze v oblasti medicíny založené na důkazech a „best practices“ v ošetřovatelství (zkušební přístup do 22.3.2021)
 • Reaxys Medicinal Chemistry – rozšířený přístup k informacím z lékařské chemie a biochemie na platformě databáze Reaxys
 • SAGE Research Methods – databáze knih, příruček, encyklopedií, časopisů, videí, případových studií, podcastů a dalších zdrojů, které pomáhají vědcům i studentům při práci na výzkumu (zkušební přístup do 31.5.2021)
 • Transfusion Evidence Library – volně dostupná databáze informací pro obor transfúzního lékařství
 • Writefull – nástroj pro akademické psaní, který poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině (zkušební přístup do 31.3.2021)

Další zdroje, které zpřístupňuje UK na bázi předplatného i trialů, jsou k dispozici v Portále elektronických zdrojů UK – PEZ.


COVID-19 v odborné literatuře

Nakladatelé, vydavatelé a distributoři volně zpřístupňují články i kapitoly o koronaviru.

Print Friendly