co

Vypracování citačních ohlasů za rok 2020 pro potřeby interní evaluace 1. LF UK a VFN 

– názorný příklad pro samotné autorky/autory – 

Zprostředkovatel na Vašem pracovišti by Vám měl poslat e-mailem dokument, který obsahuje přehled prací, které byly vykázány v předešlých letech.  

Je velmi pravděpodobné, že řada z prací byla v roce 2020 opět citována. Stačí do sloupce L zapsat citace za rok 2020 (bez autocitací) – do záznamu se dostanete jednoduše proklikem odkazu ve sloupci E (WOS ISI) a tam citovanost ověříte.  

Mohou však přibýt práce, které v loňském roce byly citovány, ale v přehledu zaneseny nejsou, je proto potřeba dokument o tako práce obohatit.  

Nezasahujte do prací z dřívějších let (ve sloupci F mají „ověřeno v minulých letech“), pokud tak z nějakého závažného důvodu chcete učinit, dejte do poznámky ve sloupci N požadavek na změnu a zdůvodnění.

Na co je potřeba myslet:

Pokud jste sledovaném období (1. 1. 2020 – 31. 12. 2020) působili na více pracovištích v rámci 1. LF UK / VFN, předkládejte práce k vykazovanému pracovišti/ím přesně podle afiliace.

 • práci k jinému pracovišti si přesto můžete do excelu vykázat, ale s poznámkou nepředkládat, že patří onomu jinému pracovišti a dát automaticky nula citací. Můžete si zabarvit šedou barvou, že se do hodnocení nezapočítávají.

Výjimka: Pokud jste vminulosti (před 1. 1. 2020) byli na jiném pracovišti v rámci fakulty / VFN, ale tam už jste (v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020nefigurovali, můžete předložit práce s dedikací onomu bývalému pracovišti fakulty / VFN, uveďte tuto skutečnost do poznámky ve sloupce N, aby Vám při kontrole nebyla vytýkána špatná dedikace.

Pokud uznáte za výhodné, můžete si do excelu přidat i některé práce jmenovce opět s popiskem nepředkládat a nula citacemi, příští rok si ušetříte čas s vyhodnocováním autorství. Při vypracování si totiž práce „skryjete“ a nebudete se jimi muset zabývat. Stejně tak si můžete zadat sice své práce, ale vzniklé v jiné instituci (nemohou být započítány pro interní evaluaci).

Nově přidané práce mají vypadat takto (v poli Adresa je číslo adresy nebo nepředkládat, a ve sloupcích Marked List nic nevyplňujte):

Práce k fakultě, které byly publikovány po roce 2010, musejí mít pro uznání započítání citací adresu podle přílohy opatření děkana 5/2018. Tzn. že musí být uvedena Univerzita, fakulta a pracoviště.

 

Postup pro jednotlivce:

Jděte do Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search,

Pokud nejste na počítači s IP adresou fakulty/VFN nebo nejste přihlášeni ve Web of Science, bude potřeba se jít nejdříve přes  Centrální autentizační služby UK (CAS) – osmimístným číselným kódem pod fotografií na Vašem zaměstnaneckém / studentském průkazu a heslem:

Jestli Vám heslo v CASu propadlo nebo jej chcete získat, informace naleznete na stránkách univerzity: https://ldap1.cuni.cz/.

Upozornění:

Pokud vyberete možnost Získat nové heslo, protože heslo nemám nebo původní jsem ztratil/zapomněl(a): při vyplňování dejte  Jméno  Příjmení  a  Datum narození  (vynechte E-mail– je totiž možné, že nezvolíte takový, který v systému máte uveden, a nevyhledá Vás).

Je možné, že bude nejprve nutné jít cestou přes Clarivate a až následně budete přesměrováni do přihlašování přes Centrální autentizační službu (CAS), pak postupujte nejdříve takto:

 

Přidejte nový řádek pro hledání (+ ADD ROW) a:

 • v prvním řádku z rolovátka vyberte Author,
 • v druhém pak Accession Number.
 • mezi mini dejte Not (JE TO DŮLEŽITÉ – tím se nezobrazí práce v excelu a nebudete se jimi muset zabývat):

 

Do pole Author vyplňte své příjmení a první písmeno křestního jména, např. Horak A

 • v poli Author je našeptávač. Nikdy nevyberte příjmení a celé křestní jméno, nezobrazily by se Vám výsledky, kde autoři to křestní jméno rozepsáno nemají.
 • Pozor: pokud jste publikovali pod různými jmény, nezapomeňte hledat pod všemi variantami. Do pole Author dejte jednu variantu i druhou variantu a oddělte je booelovským operátorem OR.

Zkopírujte buňky sloupců O a P (v záhlaví mají Marked List) jen svého jména

 • pozor po levé straně hlídejte, že se zabarvila pořadová čísla řádků jen k Vašemu jménu (na našem konkrétním příkladu zvýrazněno v růžovém obdélníku – 2. až 16. tmavší než 1 a 17, 18,… a odpovídá to řádkům jména hledaného autora), ať se nepřekouknete a omylem si nezkopírujete řádky kolegy/ně v abecedě před nebo za:

 • (tip: pokud umíte v excelu pracovat s filtry, nechte si zobrazit jen sebe a odpadne Vám toto hlídání si řádků)

Zkopírované údaje vložte do okénka pro hledáni podle Accession Number, a na konci UMAŽTE POSLEDNÍ OR (jinak by se Vám nic nenašlo a objevilo by se upozornění – Search Error: Invalid use of boolean operator. Check your query to make sure boolean operators (AND, OR, NOT) are used properly between terms.):

 a dejte Search.

Zobrazí se Vám výsledky hledání.

 • Pokud se setkáte s chybovou hláškou: Your search found no results:
 • máte v excelu vypsány všechny své práce a žádné jiné výsledky se tedy při dotazu nenajdou, a můžete se věnovat zjišťování citačních ohlasu dle kroku č. 2.

 

 •  Tip pro pokročilé:
  • Pokud máte časté příjmení a výsledků je příliš mnoho, je možné si množinu zúžit pomocí levého sloupce Refine Results. Například můžete omezit na zemi vydání, vědeckou oblast nebo roky, od kterých publikujete.
  • Ale úplně nejlepší je mít své práce přiřazeny ke svému Publons účtu a nezdržovat se jmenovci vůbec a nechat si vyhledat už jen své práce (z rolovátka vybrat Author Identifiers a zadat své ResearcherID). Musíte si své práce pravidelně přiřazovat ke svému profilu.

Dejte vpravo nahoře CITATION REPORT:

Zobrazí se přehled prací a citovanost dle let.

Zaměřte se pouze na nenulové hodnoty sloupce 2020 (a to jen do Total nad 0 – v této konkrétní ukázce tedy nad červenou čarou). Ostatními nemá cenu se zabývat:

 • Poznámka: na první stránce je zobrazeno až 50 záznamů (lze si navolit 10, 25, 50 na stránku), pokud je záznamů více, pro další je potřeba se prokliknout na následující strany šipkou v podobě špičaté závorky < 1 of 2 >

Pokud se má práce zapsat do excelu, učiňte tak. Práce, které jsou Vaše, ALE v roce 2020 NEBYLY CITOVÁNY, nepředkládejte.

 • tip: pokud jste již nějakou práci pořešili, můžete si ji ze seznamu Web of Science odstranit kolečkem s mínusem Θ (vlevo před každým řádkem), ať máte hezký pocit, jak Vám práce krásně ubývá :) a co už máte splněno. Stejně můžete odmazávat práce, kterým se nebudete věnovat.

 

Upozornění:

Pokud je autorů více než 10, bude zde More, je potřeba rozkliknout, ať vidíte všechny autory:

stejně jako pokud je počet adres více než pět a Vaše adresa je „schovaná“, dejte …more addresses:

Doplňujte podle záhlaví sloupců:

 • NS – číslo Vašeho nákladového střediska podle číselníku 1. LF
 • Os. číslo dle OBD – osobní číslo, může se tedy stát, že jste sice už jen ve VFN, ale máte osobní číslo UK např. ze studií, je potřeba mít shodné s OBD (kde jsou evidovány Vaše publikace za UK, ať se body správně spárují k Vaší osobě). Pokud si nejste jisti svým osobním číslem, vynechte, dohledáme si sami.
 • Autor ve tvaru: Příjmení, jméno – pokud jste publikovali pod více jmény, uveďte varianty: Nováková (Horáková), Anna, kde v závorce je při publikování dříve používané příjmení
 • Název práce: zkopírujte název práce
 • WOS ISI – jedná se o jedinečné číslo záznamu práce, zkopírujte z adresního řádku prohlížeče, příklad: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000482128400062
 • Adresa (kde je 1. LF nebo VFN) z pole Address – vepište číslici Vaší adresy pokud je u Vašeho jména uvedena, případně dejte 1; uvádějte pravdivou skutečnost, v řade záznamů má u sebe autor číslo adresy přímo u svého jména, případně ověřte přímo v plném textu a doložte; u prací, které nechcete předkládat, zapište Nepředkládat
 • Adresa 1. LF – pokud máte v práci adresu 1. LF,  zakřížkujte
 • Adresa  VFN – pokud máte v práci adresu VFN , zakřížkujte
 • Pozice hledaného autora (číslicí pořadí v rámci pole Author(s)) – spočítejte, na kterém pořadí se ve spoluautorství nacházíte
 • Pozice korespondujícího autora číslicí pořadí – korespondujícího autora naleznete v sekci: Corresponding Address, najděte jej mezi autory a spočítejte, na kolikátém místě se nachází; pokud je korespondentů více, uveďte všechny, pokud není uvedeno a nejste si jisti, dejte 1, je to nejčastější výskyt, tak to bude snad nejspravedlivější
 • Celkový počet autorů (z pole Author(s)): spočítejte celkový počet autorů
  • tip: pokud se Vám nechce počítat velký počet spoluautorů ručně, můžete si pomoct, že si autorský kolektiv zkopírujete, otevřete si prázdný excelový dokument a do první buňky pravým tlačítkem myši dáte: Vložit jinak… a zvolíte v nabídce jako text. Jména se Vám tak rozkopírují do řádků a na kterém řádku je poslední autor, tolik je autorů celkem.

 

 

U každé práce je http odkaz (např. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000555555555555), kterým se pohodlně prokliknete přímo do záznamu práce.

V záznamu klikněte na odkaz pod Citation Network In Web of Science Core Collection (zde na našem konkrétním příkladu na 72):

(pokud by práce bude měla nula citací, nechte ji v přehledu v excelu a neumazávejte ji, příští rok už citována může být).

Bude nás zajímat po levé straně Refine Results a tyto dvě sekce:

 • Publication Years
 • Authors

Pokud není v Publication Years uveden rok 2020 (v náhledu je zobrazeno vždy až pět nejnovějších výskytů let), zapište do excelu k příslušnému řádku práce ve sloupci L 0 citací.

V opačném případě rok 2020 zaškrtněte, objeví se fialový obdélník, potvrďte REFINE (na našem příkladu vidíme, že prací za rok 2020 je celkem 10):

Poté je u těchto prací potřeba vyloučit autocitace. Soustřeďte se tedy nyní na Authors.

Autoři jsou seřazeni podle pěti nejčetnějších výskytů jména.

Pokud se nevidíte už v tomto prvním náhledu a autorů je mnoho, je potřeba dát See all:

 

Dále dejte abecední řazení (Alphabetical):                                                                                             a poté se hledejte:

Pokud nejste uvedeni, vyplňte do excelu k příslušné práci počet citací, kolik bylo prací za rok 2020 (v našem příkladu by bylo 10).

Pokud jste uvedeni, podívejte se na číslici u svého jména a odečtěte od počtu prací za rok 2020 z hlavy (případně se můžete zaškrtnout a dát EXCLUDE (vyloučit) a získáte počet citací bez autocitací taktéž).

 • V našem příkladu tedy 10 – 4 = 6 citací bez autocitací za rok 2020.

Zapište do excelu k příslušné práci do sloupce L.

Proveďte u všech svých prací.

Je potřeba zjistit Hirschův index, h-index je za celoživotní publikační činnost (s afiliací kdekoliv, ne tedy jen na práce s dedikací k fakultě/nemocnici). Pokud jste publikovali pod různými jmény, je potřeba zahrnout všechny varianty.

Návod na vypracování naleznete zde.

Vypracované citační ohlasy spolu s informací o hodnotě h-indexu pošlete zprostředkovateli.

Děkujeme. 👏

Pokud Vámi odevzdaný vypracovaný soubor bude vykazovat nějaké nedokonalosti, bude Vám po kontrole vrácen k přepracování. 

Print Friendly