Základní informace pro Alumni 1. LF UK

Knihovna Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN

Adresa: U Nemocnice 4, 128 00, Praha 2
Telefon: půjčovna: 224 96 5614; studovna: 224 96 5610
E-mail: knihovna@lf1.cuni.cz; pujcovna@lf1.cuni.cz

Registrace

Registrace do knihovny ÚVI je zdarma a členové klubu Alumni 1. LF UK si ji mohou vyřídit kdykoliv během otvírací doby půjčovny.

K registraci je nutné předložit platný personalizovaný průkaz uživatele UK – vydává výdejní průkazové centrum UK, typ si uživatel volí dle aktuální příslušnosti k UK – více informací naleznete na stránkách UK. Postup registrace je vysvětlen v sekci FAQ – Registrace.

Služby

Podrobné informace o službách knihovny ÚVI uživatelé naleznou na stránkách v sekci Služby a E-zdroje, časté dotazy jsou zodpovězeny v sekci FAQ.

Půjčovna

  • Vám zapůjčí odbornou a studijní literaturu, přičemž výpůjční doba se řídí dle statusu daného dokumentu a kategorie uživatele.
  • Vám vydá rezervované knihy – po připravení rezervace je uživateli odeslán informativní e-mail, rezervaci je nutné vyzvednout do 3 pracovních dnů. Za nevyzvednutou a včas nestornovanou rezervaci je uživateli účtován poplatek 30 Kč.
  • Půjčování probíhá prostřednictvím knihovního systému UK, registrovaným uživatelům je k dispozici online katalog, kde lze mj. po přihlášení zjistit informace o vlastních výpůjčkách, prodlužovat je a vytvářet rezervace (požadavky na výpůjčky).
  • Vypůjčenou literaturu je nutné vracet včas a ve stejném stavu, v jakém ji uživatel převzal. Při nedodržení výpůjční lhůty jsou vybírány sankční poplatky (3 Kč/den). Při platbách pokut lze využít také platební terminál.

Studovna

  • Ve studovně jsou ve volném výběru umístěny odborné knihy, učebnice, encyklopedie, referenční příručky a skripta. Tyto dokumenty jsou výhradně určeny k prezenčnímu studiu (nepůjčují se mimo prostor studovny).
  • Ve studovně je registrovaným uživatelům k dispozici 12 počítačů a 2 multifunkční tiskárny (tisk a kopírování je zpoplatněno – viz informace na stránkách 1. LF UK; skenování je pro uživatele zdarma).
  • Pro vstup do studovny je potřeba předložit platný průkaz UK. Před vstupem jsou uživatelé povinni odložit svrchní oděv a příruční zavazadla (batohy, tašky) přiměřených standardních rozměrů do šatny.

Elektronické informační zdroje

  • Knihovna zprostředkovává přímý přístup k elektronickým informačním zdrojům (databázím, e-knihám, e-časopisům) z počítačů připojených v síti 1. LF (ve studovně a půjčovně), k vybraným zdrojům se mohou registrovaní uživatelé dostat také vzdáleně po přihlášení.
  • Knihovna nabízí bezplatnou konzultační službu k práci s elektronickými informačními zdroji, o kterou mohou registrovaní uživatelé požádat telefonicky (224 96 5613, 5606) nebo e-mailem.

Semináře a odborné akce

  • Není-li určeno jinak, mohou se všichni registrovaní uživatelé zúčastnit vzdělávacích seminářů a přednášek ÚVI. Přehled chystaných akcí je k dispozici na stránkách v kalendáři.

 

Těšíme se na Vás!
tým knihovny ÚVI

 

Print Friendly