Základní informace pro studenty 1. ročníků

Knihovna Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN

Adresa          U Nemocnice 4, 128 00, Praha 2

Telefony       půjčovna: 22496 5614, studovna: 22496 5610

E-mail           knihovna@lf1.cuni.cz ; pujcovna@lf1.cuni.cz

WWW           http://uvi.lf1.cuni.cz/

Registrace

Studenti 1. ročníku mají možnost vyřídit si registraci v knihovně kdykoliv po zápisu ke studiu (i v průběhu letních prázdnin a během září). Vždy však až další pracovní den po vydání průkazu studenta UK!

Otevírací doba

Půjčovna Studovna
pondělí: 8:00–18:00

úterý: 10:00–18.00

středa: 8:00–18:00

čtvrtek: 8:00–18:00

pátek: 8:00–16:00

pondělí: 8:00–19:45

úterý: 10:00–19:45

středa: 8:00–19:45

čtvrtek: 8:00–19:45

pátek: 8:00–15:45

 Průkaz        

K registraci je nutné přinést průkaz studenta UK (občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti k nahlédnutí). Při registraci svým podpisem stvrdíte, že jste seznámeni s platným výpůjčním řádem a akceptujete jej. Jeho plné znění je dostupné na adrese http://uvi.lf1.cuni.cz/dokumenty a jeho dodržování bude důsledně vymáháno. (Registrace mohou být realizovány v rámci Jednotné centralizované evidence čtenářů knihoven UK.)

Služby knihovny ÚVI

Základní informace o knihovně a jejích službách budou studentům prezentovány při zápisech do akademického roku 2019/20. Další informace jsou dostupné na webových stránkách knihovny v sekci Často kladené dotazy (http://uvi.lf1.cuni.cz/faq). 

Půjčovna

·         Vám zapůjčí studijní literaturu (skripta, učebnice, odborné knihy a odborné tituly na CD-ROM na dobu 30 dnů nebo 5 měsíců). Výpůjční doba se řídí kategorií daného dokumentu dle výpůjčního řádu.

·         Výpůjční služby budou poskytovány na základě vlastních požadavků studentů. Jako hlavní zdroj pro orientaci ve studijní literatuře je doporučován studijní informační systém (SIS): https://is.cuni.cz/studium a informace o literatuře od jednotlivých vyučujících.

·         Půjčování probíhá v automatizovaném knihovním systému a čtenářům je k dispozici katalog UK: http://ckis.cuni.cz/, kde lze zjistit také informace o vlastních výpůjčkách a možnosti rezervací a prodlužování výpůjček.

·         Vypůjčenou literaturu je nutné vracet včas. Knihy se vracejí v dobrém stavu, nepodtrhané. Při nedodržení výpůjční lhůty jsou vybírány sankční poplatky (3,- Kč/den/kniha). Při platbách nad 100 Kč lze využít také platební terminál.

Studovna

  • Ve studovně jsou umístěny učebnice, odborné knihy a odborné tituly na CD-ROM. Diplomové a disertační práce jsou k dispozici k prezenčnímu studiu v půjčovně / studovně.
  • Knihovna zprostředkovává přístup k elektronickým informačním zdrojům (databázím, e-knihám, e-časopisům) z počítačů připojených v síti 1. LF nebo i prostřednictvím vzdáleného přístupu pro registrované uživatele.

Počítače, kopírování, tisk

  • V půjčovně, studovně i PC terminálovně jsou umístěna multifunkční zařízení pro kopírování, tisk a skenování. Systém kopírování a tisku na 1. LF UK funguje v systému MyQ – kredit se dobíjí prostřednictvím průkazu studenta UK a z něj jsou jednotlivé uskutečněné položky postupně odečítány.

 

 

 

 

Print Friendly