Základní informace pro studenty 1. ročníků

Knihovna Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN

Adresa: U Nemocnice 4, 121 08, Praha 2
Telefon: půjčovna: 22496 5614; studovna: 22496 5610
E-mail: knihovna@lf1.cuni.cz; pujcovna@lf1.cuni.cz
Facebook: @knihovnauvi; Twitter: @knihovnauvi
Skype: knihovnauvi@outlook.cz

Registrace

Studenti 1. ročníků mají možnost vyřídit si registraci v knihovně kdykoliv po zápisu ke studiu (i v průběhu letních prázdnin a během září). Vždy však až další pracovní den po vydání průkazu studenta UK!

Při registraci je nutné předložit platný průkaz studenta UK s fakultním kuponem a občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti). Při registraci svým podpisem stvrdíte, že jste seznámeni s platným výpůjčním řádem, jehož plné znění je mj. dostupné v sekci O nás: Dokumenty.

Prázdninový a poprázdninový provoz knihovny:

Datum Otevírací doba
2.-4.7.2018 PO-ST: 8:00-16:00 (pouze půjčovna)

studovna uzavřena

9.7.–31.8.2018 ST: 9:00–16:00 (pouze půjčovna)

studovna uzavřena

3.9.–21.9.2018 PO–PÁ: 8:00–16:00 (pouze půjčovna)

studovna uzavřena

od 24. 9. 2018 běžná otevírací doba

Běžná otevírací doba:

Půjčovna Studovna
pondělí: 8:00–18:00

úterý: 10:00–18.00

středa: 8:00–18:00

čtvrtek: 8:00–18:00

pátek: 8:00–16:00

pondělí: 8:00–19:45

úterý: 10:00–19:45

středa: 8:00–19:45

čtvrtek: 8:00–19:45

pátek: 8:00–15:45

Služby knihovny ÚVI

Základní informace o knihovně a jejích službách jsou studentům 1. ročníků prezentovány při zápisech a také na seznamovacím kurzu v Dobronicích. Další informace lze čerpat v sekci Často kladené dotazy.

Půjčovna

  • Vám zapůjčí studijní literaturu (skripta, učebnice, odborné knihy a odborné tituly na CD-ROM na dobu 30 dnů nebo 5 měsíců). Výpůjční doba se řídí statusem daného dokumentu dle výpůjčního řádu.
  • Výpůjční služby budou poskytovány na základě vlastních požadavků studentů. Jako hlavní zdroj pro orientaci ve studijní literatuře je doporučován studijní informační systém (SIS)  a informace o literatuře od jednotlivých vyučujících.
  • Půjčování probíhá prostřednictvím knihovního systému UK a uživatelům je k dispozici online katalog, který kromě vyhledávání literatury slouží také ke správě uživatelského konta (sledování výpůjček, prodlužování a zadávání rezervací na rozpůjčované tituly).
  • Vypůjčenou literaturu je nutné vracet včas a ve stejném stavu, v jakém ji uživatel převzal. Při nedodržení výpůjční lhůty jsou vybírány sankční poplatky (3,- Kč/den). Při platbách nad 100 Kč lze využít také platební terminál.

Studovna

  • Ve studovně jsou ve volném výběru umístěny učebnice, vědecké monografie, encyklopedie, referenční příručky, skripta a odborné tituly na CD. Tyto dokumenty jsou určeny výhradně k prezenčnímu studiu (nepůjčují se mimo prostory studovny).
  • České a zahraniční lékařské časopisy a vysokoškolské kvalifikační práce jsou umístěny ve skladu, pro jejich studium je potřeba požádat službu v půjčovně, aby je připravila – možno do půjčovny nebo do studovny.
  • Ve studovně je registrovaným uživatelům k dispozici 12 počítačů a 2 multifunkční tiskárny (tisk a kopírování je zpoplatněno – viz informace na stránkách 1. LF UK).
  • Pro vstup do studovny je potřeba předložit platný průkaz UK. Před vstupem jsou uživatelé povinni odložit svrchní oděv a příruční zavazadla (batohy, tašky) přiměřených standardních rozměrů do šatny (přízemí budovy U Nemocnice 4).

Elektronické informační zdroje

  • Knihovna zprostředkovává přímý přístup k elektronickým informačním zdrojům (databázím, e-knihám, e-časopisům) z počítačů připojených v síti 1. LF (ve studovně a půjčovně) nebo po přihlášení (údaje z CAS) také vzdáleně.
  • Knihovna nabízí bezplatnou konzultační službu k práci s elektronickými informačními zdroji, o kterou mohou registrovaní uživatelé požádat telefonicky (224 96 5613, 5606) nebo e-mailem.

 

Těšíme se na Vás!
tým knihovny ÚVI

Print Friendly