Základní informace pro studenty 1. ročníků

Knihovna Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN

Adresa          U Nemocnice 4, 128 00, Praha 2

Telefony       půjčovna: 22496 5614, studovna: 22496 5610

E-mail           knihovna@lf1.cuni.cz ; pujcovna@lf1.cuni.cz

WWW           http://uvi.lf1.cuni.cz/

 

Otevírací doba

Půjčovna Studovna
pondělí: 8:00–18:00

úterý: 10:00–18.00

středa: 8:00–18:00

čtvrtek: 8:00–18:00

pátek: 8:00–16:00

pondělí: 8:00–19:45

úterý: 10:00–19:45

středa: 8:00–19:45

čtvrtek: 8:00–19:45

pátek: 8:00–15:45

Průkaz a registrace

Pro využívání služeb knihovny ÚVI je nutné vlastnit jeden z průkazů UK (pro studenty, zaměstnance UK, dále členové Klubu Alumni UK a Průkaz externího uživatele služeb pro uživatele, kteří nestudují či nepracují na UK). Průkazy vydává UK Point – Informační, poradenské a sociální centrum.

Studenti 1. ročníku mají možnost vyřídit si registraci v knihovně kdykoliv po zápisu ke studiu. Vždy však až další pracovní den po vydání průkazu studenta UK!

Registrace do knihovny ÚVI, jakož i do ostatních knihoven na UK, probíhá elektronicky. Uživatel uděluje tzv. souhlas s dodržováním Knihovního a výpůjčního řádu Univerzity Karlovy a s poskytnutím osobních údajů. Před vyplněním elektronické přihlášky budete vyzváni k přihlášení přes Centrální autentizační službu UK (k přihlášení je potřeba znát své číslo osoby a mít platné heslo). Po přihlášení přes CAS se zobrazí Vaše aktuální osobní údaje. Pokud Vaše kontaktní údaje nejsou aktuální, je nutné je před udělením souhlasu změnit v systému WhoIS (sekce Možnosti: Moje osobní a kontaktní údaje > Kontakty). Pro změnu trvalé adresy, je nutné navštívit studijní/personální odd. Vaší fakulty.

Pro změnu kontaktních údajů po udělení souhlasu je potřeba navštívit kteroukoliv knihovnu UK.

Služby knihovny ÚVI

Základní informace o knihovně a jejích službách budou studentům prezentovány při zápisech do akademického roku 2022/23. Další informace jsou dostupné na webových stránkách knihovny v sekci Často kladené dotazy (http://uvi.lf1.cuni.cz/faq). 

Půjčovna

· Vám zapůjčí studijní literaturu (skripta, učebnice, odborné knihy a odborné tituly na CD-ROM na dobu 30 dnů nebo 5 měsíců). Výpůjční doba se řídí kategorií daného dokumentu dle výpůjčního řádu.

· Výpůjční služby budou poskytovány na základě vlastních požadavků studentů. Jako hlavní zdroj pro orientaci ve studijní literatuře je doporučován studijní informační systém (SIS): https://is.cuni.cz/studium a informace o literatuře od jednotlivých vyučujících.

· Půjčování probíhá v automatizovaném knihovním systému a čtenářům je k dispozici katalog UK, kde lze zjistit také informace o vlastních výpůjčkách a možnosti rezervací a prodlužování výpůjček.

· Vypůjčenou literaturu je nutné vracet včas. Knihy se vracejí v dobrém stavu, nepodtrhané. Při nedodržení výpůjční lhůty jsou vybírány sankční poplatky (3 Kč/den/dokument). Při platbách lze využít také platební terminál.

Studovna

  • Ve studovně jsou umístěny učebnice, odborné knihy a odborné tituly na CD-ROM.
  • Knihovna zprostředkovává přístup k elektronickým informačním zdrojům (databázím, e-knihám, e-časopisům) z počítačů připojených v síti 1. LF nebo i prostřednictvím vzdáleného přístupu pro registrované uživatele.

Počítače, kopírování, tisk

  • V půjčovně, studovně i PC terminálovně jsou umístěna multifunkční zařízení pro kopírování, tisk a skenování. Systém kopírování a tisku na 1. LF UK funguje v systému MyQ – kredit se dobíjí prostřednictvím průkazu studenta UK a z něj jsou jednotlivé uskutečněné položky postupně odečítány.

 

 

 

 

Print Friendly