Novinky ve fondu: březen 2016

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.


Onkologická imunologie / kolektiv autorů ; editorka Eva Závadová. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 318 stran : barevné ilustrace, grafy, mapy ; 21 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3756-3

Dvořák, Josef, 1943-

Štítná žláza : chirurgická anatomie : operační technika / Josef Dvořák. — 2., přeprac. a rozš. vyd. — Praha : Serifa, 2000. — 375 s. : il. (některé barev.) ; 27 cm
Katalog
ISBN 80-902859-0-2


Hlavatý, Tibor, 1973-

Základy klinického výskumu / Tibor Hlavatý. — 1. vydanie. — Praha ; Bratislava : Grada Publishing, 2016. — 239 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5713-1


Hudák, Radovan

Memorix anatomy : comprehensive book of human anatomy in English and Latin / Radovan Hudák, David Kachlík, Ondřej Volný et al. ; illustrations: Jan Balko, Simona Felšőová, Šárka Zavázalová, Radovan Hudák. — 1st edition. — Praha : Triton, 2015. — xvii, 610 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-950-1


Jindrová, Barbora

Praktické postupy v anestezii / Barbora Jindrová, Martin Stříteský, Jan Kunstýř a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 200 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5612-7


Julák, Jaroslav, 1944-

Úvod do lékařské bakteriologie / Jaroslav Julák. — 2. vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. — 404 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-3210-0


Křivohlavý, Jaro, 1925-

Mít pro co žít / Jaro Křivohlavý. — [1. vyd.]. — Praha : Návrat domů, 1994. — 94 s.
Katalog
ISBN 80-85495-33-3


Kuře, Josef, 1963-

Filosofie medicíny v českých zemích / Josef Kuře, Marek Petrů a kol. — 1. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 289 stran : ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-972-3


Máca, Jan

ARDS v klinické praxi / Jan Máca a kolektiv. — Praha : Maxdorf-Jessenius, c2015. — ©2015. — 695 stran : ilustrace (některé barevné), portrét ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-447-0


Madar, Jindřich, 1941-

Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce : vybrané kapitoly / Jindřich Madar, Zdenka Ulčová-Gallová a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 150 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3901-7


Martináková, Libuše

Příručka pro výzkumné sestry / Libuše Martináková a kolektiv autorů. — 1. vydání. — Brno : Facta Medica, s.r.o., c2015. — ©2015. — 180 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-88056-02-7


Menšíková, Kateřina

Atypické parkinsonské syndromy / Kateřina Menšíková, Martin Bareš, Petr Kaňovský et al. — První vydání. — Praha : Galén, c2015. — ©2015. — 277 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-223-7


Murray, Robert K. (Robert Kincaid), 1932-

Harper’s biochemistry / Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell. — 24th ed. — Stamford, Conn. : Appleton & Lange, c1996. — ©1996. — x, 868 stran : ilustrace ; 26 cm. — (A Lange medical book)
Katalog
ISBN 0-8385-3611-5


Pritchard, D. J. (Dorian J.)

Medical genetics at a glance / Dorian Pritchard, Bruce R. Korf. — 2nd ed. — Malden : Blackwell Publishing, 2008. — 167 s. : il. ; 28 cm. — (At a glance series)
Katalog
ISBN 978-1-4051-4846-7


Robbins, Stanley L. (Stanley Leonard), 1915-2003

Pocket companion to Robbins pathologic basis of disease / Stanley L. Robbins, Ramzi S. Cotran, Vinay Kumar. — 5th edition. — Philadelphia : Saunders, c1995. — ©1995. — viii, 620 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 0-7216-6283-8


Rychlík, Ivan, 1962-

Budoucnost farmakoterapie v nefrologii / Ivan Rychlík et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 318 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3865-2


Sedláčková, Eva, 1954-

Neuroendokrinní nádory / Eva Sedláčková, Viera Bajčiová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 375 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-468-5


Stárka, Luboslav, 1930-

Pokroky v endokrinologii : [molekulární biologie, diagnostika, léčba] / Luboslav Stárka a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2007. — 785 s. : il. (některé barev.), portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-129-5


Středa, Leoš, 1963-

eHealth a telemedicína : učebnice pro vysoké školy / Leoš Středa, Karel Hána. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 159 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5764-3


Svobodník, Adam, 1975-

Klinické studie v praxi / Adam Svobodník, Regina Demlová, Ladislav Pecen a kolektiv. — 1. vydání. — Brno : Facta Medica, 2014. — 229 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-904731-8-8


Svozílková, Petra

Uveitidy v kazuistikách / Petra Svozílková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 229 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm. — (Jessenius) (Medicína v instruktivních kazuistikách)
Katalog
ISBN 978-80-7345-465-4


Trna, Jan

Klinická pankreatologie / Jan Trna, Zdeněk Kala a kol. — První vydání. — Mladá Fronta : Praha, c2016. — ©2016. — 270 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3902-4


Vokurka, Martin, 1962-

Praktický slovník medicíny / Martin Vokurka, Jan Hugo a kolektiv. — 11. aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, c2015. — ©2015. — xvi, 435 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-464-7


Žďárek, Roman, 1973-

Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví / Roman Žďárek, Jolana Těšinová, Marta Škárová, Robert Waltr, František Púry a kolektiv. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2015. — xiv, 164 stran : tabulky ; 23 cm. — (Právní praxe)
Katalog
ISBN 978-80-7400-280-9


Print Friendly