Novinky ve fondu: červen 2016

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Emergencies in obstetrics and gynaecology / edited by S. Arulkumaran. — Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. — xii, 297 p. : ill. ; 19 cm. — (Oxford medical publications)
Katalog
ISBN 0-19-856730-8

The Genetic basis of human cancer / Editors Bert Vogelstein, Kenneth W. Kinzler. — 2nd ed. — New York : McGraw-Hill, 2002. — xv, 821 s. : il.
Katalog
ISBN 0-07-137050-1

Kaleidoskop vzpomínek na 50 let programu transplantací ledvin v Krči / Ondřej Viklický (ed.). — Vydání 1. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. — 156 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7553-023-3

Laser capture microdissection : methods and protocols / Edited by Graeme I. Murray and Stephanie Curran. — [1st ed.]. — Totowa : Humana Press, 2005. — xiv, 319 s. : il. — (Methods in molecular biology ; Vol. 293)
Katalog
ISBN 1-58829-260-6

Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě / Petra Dědičová, Pavla Rygelová, Jiří Marek, Jan Skůpa, (eds.). — První vydání. — Brno : Vysoké učení technické Brně, nakladatelství VUTIUM, 2016. — 265 stran : grafy, tabulky ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-214-5282-4

Adámková, Věra, 1954-

Hodnocení vybraných metod v kardiologii a angiologii : pro praxi / Věra Adámková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, c2016. — ©2016. — 145 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5763-6


Balko, Jan, 1987-

Memorix histologie / Jan Balko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Triton, 2016. — xxiii, 529 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7553-009-7


Bulava, Alan, 1974-

Intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii / Alan Bulava a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 176 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm + 1 DVD
Katalog
ISBN 978-80-247-5482-6


Burmester, Gerd-Rüdiger, 1953-

Color atlas of immunology / Gerd-Rüdiger Burmester, Antonio Pezzutto with contributions by Timo Ulrich and Alexandra Aicher ; 131 color plates by Jürgen Wirth. — Stuttgart ; New York : Thieme, 2003. — xiv, 322 s. : il., portréty, obr., tabulky. — (Thieme flexibook)
Katalog
ISBN 3-13-126741-0


Claverie, Jean-Michel

Bioinformatics for dummies / Jean-Michel Claverie and Cedric Notredame. — 2nd ed. — Hoboken : Wiley Publishing, 2007. — xviii, 436 s. : il.
Katalog
ISBN 0-470-08985-7


Darnell, James E., 1930-

Molecular cell biology / James Darnell, Harvey Lodish, David Baltimore. — New York : Sci. Amer. Books, 1986. — 1192 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 0-7167-6001-0


DePoy, Elizabeth, 1950-

Introduction to research : understanding and applying multiple strategies / Elizabeth DePoy, Laura N. Gitlin. — Fifth edition. — St. Louis, Missouri : Elsevier, 2016. — ©2016. — xiv, 398 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-0-323-26171-5


Disman, Miroslav, 1925-1996

Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele / Miroslav Disman. — Čtvrté nezměněné vydání. — Praha : Nakladatelství Karolinum, 2011. — 372 stran : ilustrace, grafy ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-246-1966-8


Ferjenčík, Ján

Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši / Ján Ferjenčík ; ze slovenštiny přeložil Petr Bakalář. — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2010. — 255 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-815-9


Gullberg, Jan

Mathematics : from the birth of numbers / Jan Gullberg ; technical illustrations Pär Gullberg. — 1st ed. — New York : Norton & company, 1997. — xxiii, 1093 s. : il.
Katalog
ISBN 0-393-04002-X


Hájek, Marcel, 1965-

Muslimský pacient : principy diagnostiky, terapie a komunikace : manuál o zásadách medicínského přístupu pro české či slovenské lékaře a zdravotníky praktikující v zemích islámu / Marcel Hájek, Charif Bahbouh. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 199 stran : ilustrace, 1 mapa ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5631-8


Haluzík, Martin, 1970-

Ledviny a léčba diabetu : současnost a perspektivy terapie glifloziny / Martin Haluzík, Ivan Rychlík, Miloslav Franěk. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 127 stran ; 21 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-4062-4


Hendl, Jan, 1947-

Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace / Jan Hendl. — Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. — Praha : Portál, 2016. — 437 stran : ilustrace ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-262-0982-9


Hendl, Jan, 1947-

Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat / Jan Hendl. — Vydání páté, rozšířené. — Praha : Portál, 2015. — 736 stran : grafy, tabulky ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-262-0981-2


Hendl, Jan, 1947-

Statistika v aplikacích / Jan Hendl a kol. — Vydání 1. — Praha : Portál, 2014. — 455 stran : ilustrace, grafy ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-262-0700-9


Kuchynka, Pavel, 1947-

Oční lékařství / Pavel Kuchynka a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2016. — xx, 903 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm + 1 CD-ROM
Katalog
ISBN 978-80-247-5079-8


Lewin, Benjamin

Genes 8 / Benjamin Lewin. — [1st ed.]. — New York : Pearson Education, c2004. — xxi, 1027 s. : ill.
Katalog
ISBN 0-13-123924-4


Lit, Edward

Think in English : klíčová slova v obchodě a každodenním použití / Edward Lit. — 1. vyd. — Písek : Nakladatelství J & M, 2001. — 114 s.
Katalog
ISBN 80-86154-31-9


Měšťan, Jan

Anglická obchodní konverzace / Jan Měšťan. — 2. dopl. vyd. — Písek : Nakladatelství J & M, 1999. — 59 s. — (Edice Brána do světa obchodu)
Katalog
ISBN 80-86154-12-2


Mount, David M., 1955-

Bioinformatics : sequence and genome analysis / David W. Mount. — Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor Laboratory Press, c2001. — ©2001. — xii, 564 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 0-87969-655-9


Punch, Keith

Úspěšný návrh výzkumu / Keith F. Punch ; z anglického originálu Developing effective research proposals přeložil Jan Hendl. — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2015. — 230 stran ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-262-0980-5


Topilová, Věra

Medical English : angličtina pro zdravotníky / Věra Topilová. — 3. vyd. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2001. — 273 s. : il.
Katalog
ISBN 80-7311-001-6


Votava, Miroslav, 1942-

Lékařská mikrobiologie obecná / Miroslav Votava. — Brno : Neptun, 2001. — viii, 247 s. : il.
Katalog
ISBN 80-902896-2-2


Walker, Ian, 1973-

Výzkumné metody a statistika / Ian Walker. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2013. — 218 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Z pohledu psychologie)
Katalog
ISBN 978-80-247-3920-5


Widimský, Jiří, 1925-

Farmakoterapie hypertenze / Jiří Widimský, Jiří Widimský jr. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 186 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-477-7


Zacharová, Eva

Komunikace v ošetřovatelské praxi / Eva Zacharová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 121 stran ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-271-0156-6


Zvelebil, Marketa J.

Understanding bioinformatics / Marketa Zvelebil & Jeremy O. Baum. — New York : Garland Science, Group, c2008. — xxiii, 772 s. : il. ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-8153-4024-9


Print Friendly