Novinky ve fondu: červenec-září 2016

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Atlas of anatomy : neck and internal organs / Michael Schuenke . [et al.] ; illustrations by Markus Voll, Karl Wesker. — [1st ed.]. — Stuttgart : Thieme, c2006. — XIII, 412 s. : il.
Katalog
ISBN 3-13-142111-8

Bailey & Love’s short practice of surgery / Norman S. Williams, Christopher J.K. Bulstrode, P. Ronan O´Connell, editors. — 25th edition. — London : Hodder Arnold, c2008. — ©2008. — xvi, 1513 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-340-93932-1

Emergency medicine : an illustrated colour text / edited by Paul Atkinson, Richard Kendall, Lee Van Rensburg. — Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. — xi, 181 stran : ilustrace (některé barevné) ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-0-443-06962-8

Innere Medizin / herausgegeben von Heiner Greten, Franz Rinninger, Tim Greten. — 13., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. — Stuttgart : Thieme, c2010. — ©2010. — xxvi,, 1241 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-3-13-552213-5

An introduction to biophysics : with medical orientation / G. Rontó, I. Tarján, editors. — Budapešť : Akadémiai Kiadó, c1999. — ©1999. — 446 stran ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-963-05-7607-9

Obstetrics by ten teachers / edited by Philip N. Baker, Louise C. Kenny. — 19th edition. — London : Hodder Arnold, 2011. — xiv, 319 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-1-444-12230-5

Oxford handbook of obstetrics and gynaecology / editors Sally Collins, Sabaratnam Arulkumaran, Kevin Hayes, Simon Jackson, Lawrence Impey. — Second edition. — Oxford : Oxford University Press, 2008. — xv, 770 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Oxford medical publications) (Oxford handbooks)
Katalog
ISBN 978-0-19-922724-2

Physiology / Robert M. Berne, Matthew N. Levy, Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton, editors. — Fifth edition. — St. Louis : Mosby, c2004. — ©2004. — x, 1014 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 0-323-02225-1

Pomocník diabetologa 2016 : informační katalog / [redakce Karel Vízner]. — 1. vydání. — Semily : Geum, 2016. — 227 stran ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-87969-17-5

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2014 / zpracoval ekonomický odbor rektorátu Univerzity Karlovy. — Praha : Karolinum, 2015. — 82 stran : tabulky, grafy ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-246-3125-7

Wheater’s basic pathology : a text, atlas, and review of histopathology / [edited by] Barbara Young, William Stewart, and Geraldine O’Dowd. — 5th ed. — [Edinburgh] : Churchill Livingstone/Elsevier, c2011. — x, 337 s.: il. ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-0-443-06797-6

Armstrong, Peter, 1940-

Diagnostic imaging / Peter Armstrong, Martin L. Wastie, Andrea G. Rockall. — 6th ed. — Chichester ; Hoboken : John Wiley & Sons, 2009. — viii, 469 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-1-4051-7039-0


Avidan, Michael

Intensive care : an illustrated colour text / Michael Avidan, Kara M. Barnett, Laureen L. Hill, Lara Hopley, Nicola Jones, Johan Michael von Schalkwyk. — Edinburgh : Churchill Livingstone Elsevier, 2008. — viii, 198 stran : ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-0-443-10060-4


Bartoš, Aleš

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi / Aleš Bartoš a kolektiv. — Vyd. 1. — V Praze : Karolinum, 2004. — 238 s. : il. ; 21 cm
Katalog
ISBN 80-246-0921-5


Dandy, David J.

Essential orthopaedics and trauma / David J. Dandy, Dennis J. Edwards. — Fifth edition. — Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2009. — xi, 490 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-0-443-06718-1


Elrod, Susan L.

Schaum’s outline of theory and problems of genetics / Susan L. Elrod, William D. Stansfield. — Fourth edition. — New York : McGraw-Hill, c2002. — ©2002. — vi, 500 stran : ilustrace ; 28 cm. — (Schaum’s outlines)
Katalog
ISBN 978-0-071-36206-1


Fischer, Conrad

USMLE step 2 ck : targeted review in full color / Conrad Fischer. — Second edition. — New York : Kaplan Publishing, 2013. — ©2013. — xxii, 578 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-1-60978-760-8


Füeßl, Hermann

Anamnese und klinische Untersuchung : [Audios zu Herz- und Lungenauskultation plus Untersuchungsfilm online ; + campus.thieme.de] / Hermann S. Füeßl, Martin Middeke. — 5., aktualisierte Auflage. — Stuttgart : Thieme , c2014. — ©2014. — 529 stran : 680 ilustrace ; 27 cm. — (Duale Reihe)
Katalog
ISBN 978-3-13-126885-3


Fuchs, Martin, 1958-

Alergie číhá v jídle a pití / Martin Fuchs. — 2., rozš. a přeprac. vyd. — Plzeň : Adéla, c2007. — 267 s. : barev. il. ; 24 cm + 1 plakát (61 x 43 cm) + 2 letáky (15 x 21 cm ; 11 x 15 cm). — (Editio medicinae. Alergologie)
Katalog
ISBN 978-80-902532-2-3


Fuchs, Martin, 1958-

Potravinová alergie a intolerance / Martin Fuchs et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 447 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgrafuální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3757-0


Fuller, Geraint

Neurology : an illustrated colour text / Geraint Fuller, Mark Manford. — Second edition. — Edinburgh : Elsevier/Churchill Livingstone, 2006. — vii, 135 stran : barevné ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 0-443-10071-3


Gabrhelík, Roman, 1978-

Prevence užívání návykových látek jako vědní disciplína a její aplikace v praxi / Roman Gabrhelík. — 1. vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, c2016. — ©2016. — 124 stran ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7422-458-4


Gladwin, Mark

Clinical microbiology made ridiculously simple / Mark Gladwin; Bill Trattler. — 5. ed., 24. print. — Miami, Fla. MedMaster 2011. — vii, 403 s. il., tabulky
Katalog
ISBN 978-1-935660-03-3


Graham-Brown, R. A. C. (Robin A. C.)

Lecture notes : Dermatology / Robin Graham-Brown, Karen Harman, Graham Johnston. — Eleventh edition. — Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., c2016. — ©2016. — 212 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-1-118-88777-6


Haluzík, Martin, 1970-

Inkretinová léčba diabetu / Martin Haluzík, Štěpán Svačina. — 1. vydání. — Praha : Mladá fronta, 2010. — 135 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-2247-7


Housecroft, Catherine E., 1955-

Anorganická chemie / Catherine E. Housecroft, Alan G. Sharpe ; z anglického originálu Inorganic Chemistry – hlavní editor českého překladu David Sedmidubský. — Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2014. — xxx, 1119 stran : barevné ilustrace, fotografie, grafy
Katalog
ISBN 978-80-7080-872-6


Hruban, Lukáš

Vaginální vedení porodu koncem pánevním / Lukáš Hruban, Petr Janků, Pavel Ventruba, Martin Procházka. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 78 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Porodnictví krok za krokem ; 4) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-480-7


Kent, Michael L., 1955-

Advanced biology / Michael Kent. — Oxford : Oxford University Press, c2000. — ©2000. — 624 stran : ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-0-19-914195-1


Kodíček, Milan, 1948-

Biochemie : chemický pohled na biologický svět / Milan Kodíček, Olga Valentová, Radovan Hynek. — Vydání první. — Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. — xii, 399 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-7080-927-3


Kohout, Pavel, 1962-

Základy klinické výživy / Pavel Kohout, Eva Kotrlíková. — 1. vydání v nakladatelství Forsapi. — Praha : Forsapi, 2009. — 113 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Informační servis pro lékaře ; sv. 1)
Katalog
ISBN 978-80-87250-05-1


Kolarčík, Lukáš

Příručka pro sestry v oftalmologii / Lukáš Kolarčík, Václav Dedek, Michal Ptáček. — 1. vydání. — Praha : Grada, [2016]. — 152 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5458-1


Kolář, Milan, 1964-

Respirační infekce a jejich léčba / Milan Kolář. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 148 stran : ilustrace, tabulky ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-481-4


Kolek, Vítězslav, 1953-

Kapesní průvodce ambulantní léčbou respiračních infekcí / Vítězslav Kolek, Iva Vágnerová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 138 stran : ilustrace ; 18 cm. — (Jesenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-490-6


Koolman, Jan

Color atlas of biochemistry / Jan Koolman, Klaus-Heinrich Roehm ; transl. from German by Michael Robertson ; color plates by Jürgen Wirth. — 2nd ed., rev. and enl. — Stuttgart ; New York : Thieme, 2005. — x, 467 s. : il., tabulky. — (Thieme flexibook)
Katalog
ISBN 3-13-100372-3


Křepelka, Petr

Dystokie ramének / Petr Křepelka, Jozef Záhumenský, Martin Procházka. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 77 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Jessenius) (Porodnictví krok za krokem ; 3)
Katalog
ISBN 978-80-7345-442-5


Kunešová, Marie, 1951-

Základy obezitologie / Marie Kunešová et al. — První vydání. — Praha : Galén, c2016. — ©2016. — xiii, 172 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-217-6


Le, Tao

First aid for the USMLE® Step 2 CK / Tao Le, Vikas Bhushan, Nathan William Skelley. — Eighth edition. — New York : McGraw, c2012. — ©2012. — xv, 575 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-07-176137-6


Levinson, Warren

Medical microbiology & immunology : examination & board review / Warren Levinson. — Eighth edition. — New York : London : Lange Medical Books/McGraw-Hill, c2004. — ©2004. — x, 644 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 9780071431996


Moore, Keith L.

Essential clinical anatomy / Keith L. Moore, Anne M. R. Agur. — Third edition. — Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins, c2007. — ©2007. — xx, 692 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-7817-6274-8


Musil, Dalibor, 1966-

Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin / Dalibor Musil a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 168 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5597-7


Oswaldová, Petra, 1978-

Feldenkrais, dech & hlas / Petra Oswaldová. — První vydání. — Praha : Brkola, 2015. — 190 stran ; 19 cm + 1 CD audio
Katalog
ISBN 978-80-905999-9-4


Parker, Robert, 1971-

General medicine / Robert Parker, Asheesh Sharma, editors. — Third edition. — Edinburgh : Mosby, c2008. — ©2008. — xi, 531 stran : ilustrace ; 26 cm. — (Crash Course)
Katalog
ISBN 978-0-7234-3461-0


Phillips, Estelle, 1928-

How to get a PhD : a handbook for students and their supervisors / Estelle M. Phillips and Derek S. Pugh. — 4th ed. — Maidenhead : Open University Press, 2005. — 220 s. ; 23 cm
Katalog
ISBN 0-335-21684-6


Ptáček, Radek, 1975-

ADHD : variability between mind and body / Radek Ptacek, Phd, and Hana Kuzelova, PhD. — New York : Nova Science Publishers, Inc., c2015. — ©2015. — xii, 134 stran ; 23 cm. — (Psychiatry- theory, applications and treatments)
Katalog
ISBN 978-1-63321-449-1


Růžičková, Eva, 1947-

Glaukom : průvodce ošetřujícího lékaře / Eva Růžičková. — 2. aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 101 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Farmakoterapie pro praxi ; sv. 72) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-473-9


Salway, J. G.

Medical biochemistry at a glance / J.G. Salway. — 2nd ed. — Oxford : Blackwell Publishing, 2006. — 144 s. : il. ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-1-4051-1322-9


Schünke, Michael, 1950-

Thieme atlas of anatomy. Head and neuroanatomy / authors, Michael Schuenke, Erik Schulte, Udo Schumacher in collaboration with Juergen Rude ; consulting editors, Lawrence M. Ross, Edward D. Lamperti, Ethan Taub ; illustrations by Markus Voll, Karl Wesker. — Stuttgart ; New York : Thieme, c2007. — xiii, 412 s. : barev. il. ; 32 cm
Katalog
ISBN 978-1-58890-441-6


Smetana, Karel, 1958-

Muzeum : Anatomický ústav 1. lékařské fakutly Univerzity Karlovy / Karel Smetana a Václav Seichert, fotografie Ondřej Naňka. — Praha : Anatomický ústav 1. LF UK, 2012. — 24 stran ; 21 cm
Katalog


Svoboda, Zdeněk, 1976-

Schola excludus / Zdeněk Svoboda, Petra Morvayová a kol. — Vydání 1. — V Ústí na Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2010. — 220 stran ; 25 cm. — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-7414-221-5


Tašková, Alice, 1975-

Praktická plicní chirurgie : indikace a strategie / Alice Tašková, Vladislav Hytych a kol. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 271 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-489-0


Vašáková, Martina, 1964-

Intersticiální plicní procesy : od etiopatogeneze přes radiologický obraz k histopatologické diagnóze / Martina Vašáková, Jaroslav Polák, Radoslav Matěj. — 2. aktualizované a rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 420 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 9788073454883


Vašáková, Martina, 1964-

Thoracic Drainage : a step-by-step guide / Martina Vašáková, Pavla Žáčková ; translated from the Czech original Hrudní drenáže, krok za krokem by Barbora Rozkošná. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 224 stran : ilustrace (některé barevné) ; 19 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-485-2


Vrablík, Michal, 1973-

Farmakoterapie dyslipidemie / Michal Vrablík. — 2. vydání. — Praha : Maxdorf, ©2016. — ©2016. — 123 stran ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-503-3


Whitaker, R. H. (Robert H.)

Instant anatomy / Robert H. Whitaker, Neil R. Borley. — 2nd ed. — Oxford ; Boston : Blackwell Science, 2000. — xi, 205 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 0-632-05403-4


Print Friendly