Novinky ve fondu: květen 2017

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Dictionary of rheumatology / Jozef Rovenský, Juraj Payer, Manfred Herold, editors. — Second edition. — Cham : Springer, c2016. — ©2016. — viii, 357 stran ; 25 cm.
Katalog
ISBN 978-3-319-21334-7

Betlach, Jan

Pitva : historie poznávání lidského těla / Jan Betlach, Petr Hejna, Ivo Šteiner. — První vydání. — Praha : Galén, c2017. — ©2017. — 220 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-297-8


Bulava, Alan, 1974-

Kardiologie pro nelékařské zdravotnické obory / Alan Bulava. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2017. — 223 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0468-0


Crossman, A. R.

Neuroanatomy : an illustrated colour text / Alan R. Crossman, David Neary ; illustrated by Ben Crossman. — Fifth edition. — New York : Churchill Livingstone, 2014. — ix, 192 stran : ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-0-7020-5405-1


Fait, Tomáš, 1971-

Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví / Tomáš Fait, Michal Zikán, Jaromír Mašata. — 2. rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, c2017. — ©2017. — 624 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. — (Moderní farmakoterapie) (Jessenius)
Katalog
ISBN 9788073454821


Jansa, Pavel, 1971-

Chronická plicní hypertenze / Pavel Jansa, Michael Aschermann a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Maxdorf c2017. — ©2017. — 378 stran : ilustrace, tabulky ; 27 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-525-5


Kaňovský, Petr, 1961-

Speciální neurologie / Petr Kaňovský, Roman Herzig a kolektiv. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. — 336 stran : ilustrace ; 30 cm. — (Učebnice)
Katalog
ISBN 978-80-244-1664-9


Kobrová, Jitka

Terapeutické využití tejpování / Jitka Kobrová, Robert Válka. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 152 stran : barevné ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0181-8


Kukla, Lubomír, 1955-

Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí / Lubomír Kukla a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — xxiii, 432 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-3874-1


Ocisková, Marie

Generalizovaná úzkostná porucha v klinické praxi / Marie Ocisková, Ján Praško. — Vydání 1. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 264 stran. — (Psyché)
Katalog
ISBN 978-80-247-5822-0


Perušičová, Jindra, 1942-

Diabetes mellitus : onemocnění celého organismu / Jindřiška Perušičová. — Praha : Maxdorf, c2017. — ©2017. — 200 stran : ilustrace, 1 portrét ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-512-5


Procházková, Lenka

Poruchy příjmu potravy : odpovědi na otázky, na které jste se báli zeptat / Lenka Procházková, Jana Sladká-Ševčíková. — Vydání první. — [Praha] : Pasparta, c2017. — ©2017. — 97 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-88163-46-6


Šín, Robin, 1982-

Medicína katastrof / Robin Šín et al. — První vydání. — Praha : Galén, c2017. — ©2017. — 351 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-295-4


Víchová, Veronika, 1975-

Autogenní trénink a autogenní terapie : relaxace, která pomáhá / Veronika Víchová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2016. — 181 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-262-0999-7


Print Friendly