Novinky ve fondu: říjen 2016

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Vybrané kapitoly z intenzivní péče / Petr Bartůněk, Dana Jurásková, Jana Heczková, Daniel Nalos – editoři. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — xxxix, 712 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-4343-1

Bettany-Saltikov, Josette,

How to do a systematic literature review in nursing : a step-by-step guide / Josette Bettany-Saltikov. — Second edition. — Maidenhead : Open University Press, 2016. — xv, 229 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-0-3352-6380-6


Boiron, Michèle, 1944-

Pediatrie : homeopatie / Michele Boiron, François Roux a Pierre Popowski ; z francouzského originálu Pédiatrie . přeložila Jana Spoustová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2016. — 273 stran ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5741-4


Čech, Oldřich, 1928-

Traumatologie pohybového aparátu, pánve, páteře a paklouby / Oldřich Čech, Pavel Douša, Martin Krbec et al. — 1. vydání. — Praha : Galén, c2016. — ©2016. — xxviii, 611 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-266-4


Humlová, Zuzana, 1973-

Imunopatologické stavy v kazuistikách / Zuzana Humlová a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, a. s., 2016. — 214 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-4124-9


Chládek, Petr

Femoroacetabulární impingement syndrom / Petr Chládek. — 1. vydání. — Praha : Galén, c2016. — ©2016. — 132 stran : ilustrace ; cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-251-0


Klíma, Jiří

Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory / Jiří Klíma a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 327 stran : ilustrace, grafy ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5014-9


Kolombo, Ivan, 1965-

Akutní stavy v urologii / Ivan Kolombo, Petr Klézl, Robert Grill, David Čapka. — 1. vydání. — Praha : Galén, c2016. — ©2016. — 108 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-254-1


Lebl, Jan, 1955-

Dětská endokrinologie a diabetologie / Jan Lebl, Eva Al Taji, Stanislava Koloušková, Štěpánka Průhová, Marta Šnajderová a Zdeněk Šumník. — První vydání. — Praha : Galén, [2016]. — ©2016. — 616 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-271-8


Lebl, Jan, 1955-

Diferenciální diagnostika v pediatrii / Jan Lebl, Jiří Bronský, Petr Pohunek, Tomáš Seeman et al. — Druhé, doplněné vydání. — Praha : Galén, c2014. — ©2014. — 216 stran : ilustrace ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-148-3


Mravčík, Viktor

Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření : odborná monografie / editoři: Viktor Mravčík, Vendula Běláčková, Eva Drápalová, Tomáš Zábranský ; autoři: Vendula Běláčková, Eva Drápalová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Daniela Kmetonyová, Magdalena Kvíčalová, Viktor Mravčík, Danica Pospíchalová, Michaela Štefunková, Magdaléna Šustková, Tomáš Zábranský. — Vydání 1. — V Praze : Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, 2015. — 113 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Monografie)
Katalog
ISBN 978-80-905717-9-2


Murray, Robert K. (Robert Kincaid), 1932-

Harper’s illustrated biochemistry / Robert K. Murray, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, Victor W. Rodwell, P. Anthony Weil. — Twenty-eighth edition. — New York : McGraw-Hill Medical, [2009]. — ©2009. — x, 693 stran : ilustrace ; 29 cm. — (a LANGE medical book)
Katalog
ISBN 978-0-07-163827-2


Rokyta, Richard, 1938-

Fyziologie / Richard Rokyta et al. — Třetí, přepracované vydání (první vydání v nakladatelství Galén). — Praha : Galén, [2016]. — ©2016. — 434 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-238-1


Silbernagl, Stefan, 1939-

Atlas fyziologie člověka / Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos ; vedoucí kolektivu překladatelů a pořadatel díla Otomar Kittnar. — překlad 8. německého vydání ; 4. české vydání. — Praha : Grada, [2016]. — xv, 434 stran : 201 barevných tabulí ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4271-7


Slezáková, Lenka, 1959-

Stomatologie I pro SZŠ a VOŠ / Lenka Slezáková, Markéta Hrušková, Petra Kaduchová, Irena Přivřelová, Eva Staroštíková, Eva Všetičková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 250 stran, viii stran obrazových příloh ; ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5826-8


Votava, Miroslav, 1942-

Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře / Miroslav Votava, Zdeněk Broukal, Jiří Vaněk. — Brno : Neptun, 2007. — xxv, 567 s. : il., barev. příl.
Katalog
ISBN 978-80-86850-03-0


Print Friendly