Novinky ve fondu: říjen-prosince 2017

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Clinical biochemistry : an illustrated colour text / Allan Gaw . [et al.]. — 3rd ed. — Edinburgh : Churchill Livingstone, 2004. — vii, 171 s. : barev. il. ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-0-443-07269-7

Davidson’s principles and practice of medicine / the editors Nicki R. Colledge, Brian R. Walker, Stuart H. Ralston ; illustrated by Robert Britton. — 21st ed. — Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. — xvi, 1360 s. : il. ; 27 cm
Katalog
ISBN 978-0-7020-3085-7

Guide to mutation detection / Edited by Graham R. Taylor, Ian N.M. Day ; Published in association with the Human Genome Organization. — [1st ed.]. — Hoboken : Wiley-Liss, 2005. — xiv, 330 s. : il.
Katalog
ISBN 0-471-23444-3

Neuroscience / edited by Dale Purves, George J. Augustine, David Fitzpatrick, William C. Hall, Anthony-Samuel LaMantia, James O. McNamara, Leonard E. White. — Fourth edition. — Sunderland, Mass. : Sinauer, 2008. — ©2008. — xvii, 857, glosář, rejstřík : ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-0-87893-697-7

Nursing : scope and standards of practice / American Nurses Association. — Third edition. — Silver Spring, Maryland. : American Nurses Association, 2015. — ©2015. — xii, 248 stran : ilustrace ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-1-55810-619-2

Principles of biochemistry / H. Robert Horton . [et al.]. — 4th ed. — Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, c2006. — xxxv, 852 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm
Katalog
ISBN 0-13-145306-8

Sociology as applied to medicine / Graham Scambler, editor. — Fourth edition. — London : Saunders, 1997. — x, 312 stran : il. ; 23 cm
Katalog
ISBN 0-7020-2275-6

Výroční zpráva . = Annual report . / Národní ústav duševního zdraví. — 2015-. — Klecany : Národní ústav duševního zdraví, 2016-. — svazků ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-87142-30-1

Adams, Dany Spencer

Lab math : a handbook of measurements, calculations, and other quantitative skills for use at the bench / Dany Spencer Adams. — Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor Laboratory Press, c2003. — xi, 275 s. : il. ; 24 cm
Katalog
ISBN 0-87969-634-6


Babjuk, Marko, 1961-

Kastračně rezistentní karcinom prostaty / Marek Babjuk, Jindřich Fínek a kolektiv. — První vydání. — Praha : Farmakon Press, spol. s r.o., 2017. — ©2017. — 124 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Farmakoterapie)
Katalog
ISBN 978-80-906589-4-3


Barker, Kathy, 1953-

At the bench : a laboratory navigator / Kathy Barker. — Updated ed. — New York : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2005. — xiv, 465 s. : il.
Katalog
ISBN 0-87969-708-3


Brooker, Robert J.

Genetics : analysis & principles / Robert J. Brooker. — Second edition. — Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2005. — ©2005. — xxii, 842 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-07-111098-3


Carlson, Neil R., 1942-

Physiology of behavior / Neil R. Carlson. — Ninth edition. — Boston : Pearson Education, 2007. — xviii, 734 stran : ilustrace ; 28 cm + 1 CD
Katalog
ISBN 978-0-205-49692-1


Cook, D. J. (D. John)

Cellular pathology : introduction to techniques and applications / D.J. Cook. — Second edition. — Bloxham, Oxfordshire : Scion, 2006. — ©2006. — xxxii, 384 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-1-904842-30-9


Čírtková, Ludmila, 1954-

Forenzní psychologie / Ludmila Čírtková. — 3. upravené vydání. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. — 445 stran ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7380-461-9


Earleywine, Mitchell

Understanding marijuana : a new look at the scientific evidence / Mitch Earleywine. — [1st ed.]. — Oxford : Oxford University Press, 2002. — xii, 326 s.
Katalog
ISBN 0-19-513893-7


Emond, Ronald T. D.

Color atlas of infectious diseases / Ronald T.D. Emond, H.A.K. Rowland, Philip D. Welsby. — Third edition. — London ; Baltimore : Mosby-Wolfe, 1995. — 439 stran : ilustrace ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-0-7234-2127-6


Gerlichová, Markéta, 1969-

Hudba léčí : muzikoterapie pro každého / Markéta Gerlichová. — Praha : [Markéta Gerlichová], 2017. — Reprotisk s.r.o. — 55 stran : barevné ilustrace ; 17 cm
Katalog
ISBN 978-80-270-2843-6


Gurková, Elena

Klinické prostředí v přípravě sester : organizace, strategie, hodnocení / Elena Gurková, Renáta Zeleníková. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2017. — ©2017. — 128 stran ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0583-0


Hudák, Radovan

Memorix anatomie / Radovan Hudák, David Kachlík a kolektiv ; ilustrace: Jan Balko, Šárka Zavázalová, Radovan Hudák. — 4. vydání. — V Praze : Triton, 2017. — xxi, 607 stran : barevné ilustrace, portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7553-420-0


Janáčková, Laura, 1966-

Goodbye bolesti zad / Laura Janáčková, Karel Pavelka, Andrea Levitová. — První vydání. — Brno : Grifart, 2016. — 175 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-906185-5-8


Kapandji, Adalbert Ibrahim

The physiology of the joints : annotated diagrams of the mechanics of the human joints. Volume 2, Lower limb / I.A. Kapandji ; translated by L.H. Honoré ; foreword G. Cordier. — Fifth edition. — Edinburgh : Churchill Livingstone, 1998. — ©1998. — 242 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-81-312-2101-3


Kapandji, Adalbert Ibrahim

The Physiology of the joints. Vol. 3, The trunk and the vertebral column / I.A.Kapandji, R. Merle D’Aubigné ; překlad L.H. Honoré. — Second edition. — Edinburgh : Churchill Livingstone, 2002. — 251 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 0-443-01209-1


Krajsová, Ivana, 1952-

Maligní kožní nádory : průvodce diagnostikou a léčbou nemelanomových kožních nádorů a melanomu / Ivana Krajsová et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — ©2017. — 287 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-4186-7


Křenová, Drahomíra, 1941-

How to practise biological and medical genetics / Drahomíra Křenová, Berta Otová. — Third edition. — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2017. — 199 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy)
Katalog
ISBN 978-80-246-3740-2


Křivohlavý, Jaro, 1925-2014

Konflikty mezi lidmi / Jaro Křivohlavý. — Vyd. 2. přeprac., v Portálu 1. — Praha : Portál, 2002. — 189 s. : il. ; 20 cm
Katalog
ISBN 80-7178-642-X


Lakhani, Sunil R.

Basic pathology : an introduction to the mechanisms of disease / Sunil R. Lakhani, Susan A. Dilly, Caroline J. Finlayson. — Second edition. — London : Arnold ; New York : Oxford University Press, 1998. — vi, 329 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm
Katalog
ISBN 0-340-67787-2


Latchman, David S., 1956-

Gene control / David S. Latchman. — New York : Garland Science, 2010. — xvi, 430 s. : il. ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-8153-6513-6


Lydyard, Peter M.

Case studies in infectious disease / Peter M. Lydyard, Michael F. Cole, John Holton, William L. Irving, Nino Porakishvili, Pradhib Venkatesan, Kate N. Ward. — New York : Garland Science, 2010. — ©2010. — ix, 598 stran : barevné ilustrace, mapy ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-8153-4142-0


Marek, Josef, 1936-

Endokrinologie / Josef Marek, Václav Hána et al. — První vydání. — Praha : Galén, 2017. — ©2017. — xxv, 692 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-80-7262-484-3


Meisenberg, Gerhard

Principles of medical biochemistry / Gerhard Meisenberg, William H. Simmons. — [1st ed.]. — St.Louis : Mosby, cop. 1998. — xxiv, 742 s. : il.
Katalog
ISBN 0-8151-4410-5


Mellanová, Alena, 1941-

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi / Alena Mellanová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, [2017]. — ©2017. — 112 stran : ilustrace ; 20cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5589-2


Mravčík, Viktor

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2016 / Viktor Mravčík, Zdeněk Rous, Zuzana Tion Leštinová, Barbora Drbohlavová, Jan Kozák, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Tomáš Vlach. — Praha : Národní monitorovací středistko pro drogy a závislosti, 2017. — 206 stran : ilustrace, mapy ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-7440-182-4


Navrátil, Leoš, 1954-

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory / Leoš Navrátil a kolektiv. — 2., zcela přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2017. — ©2017. — 559 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0210-5


Nazare-Aga, Isabelle

Nenechte sebou manipulovat / Isabelle Nazare-Aga ; [z francouzského originálu . přeložila Hana Prousková]. — Vyd. 2. — Praha : Portál, 2005. — 261 s. ; 21 cm
Katalog
ISBN 80-7367-049-6


Nezbeda, Ondřej, 1979-

Průvodce smrtelníka : prakticky o posledních věcech člověka / Ondřej Nezbeda. — Vydání první. — V Praze : Paseka, 2016. — 287 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7432-747-6


Otová, Berta, 1943-

Lékařská biologie a genetika / Berta Otová a kolektiv. — 2., nezměněné vydání. — Praha : Karolinum, 2014-. — svazků : ilustrace ; 30 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-2835-6


Pestana, Carlos

Dr. Pestana’s surgery notes : top 180 vignettes for the surgical wards / Carlos Pestana. — Second edition. — New York : Kaplan Publishing, 2015. — xvii, 238 stran ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-1-62523-112-3


Ptáček, Radek, 1975-

Informovaný souhlas : etické, právní, psychologické a klinické aspekty / Radek Ptáček, Petr Bartůněk, Jan Mach. — První vydání. — Praha : Galén, 2017. — ©2017. — 327 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-334-0


Sadler, T. W. (Thomas W.)

Langman’s medical embryology / T.W. Sadler ; computer illustrations by Susan L. Sadler-Redmond ; scanning electron micrographs by Kathy Tosney ; ultrasound images by Jan Byrne and Hytham Imseis. — Thirteenth edition. — Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015. — ©2015. — xiii, 407 stran : barevné ilustrace ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-1-4698-9780-6


Salabová, Ludmila

Mobilizační techniky v oblasti páteře / Ludmila Salabová, Simona Hájková, Irena Novotná. — 1. vydání. — V Praze : České vysoké učení technické, 2017. — ©2017. — 114 stran : barevné ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-01-06061-2


Snell, Richard S., 1925-2015

Clinical neuroanatomy for medical students / Richard S. Snell. — 5th ed. — Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2001. — xi, 545 s. : il.
Katalog
ISBN 0-7817-2831-2


Tham, Tony C. K., 1962-

Urgentní gastroenterologie / Tony C.K. Tham, John S.A. Collins, Roy Soetikno ; překlad: Helena Hartlová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — xvii, 382 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-271-0157-3


Thompson, Jon C.

Netter’s concise orthopaedic anatomy / Jon C. Thompson ; illustrations by Frank H. Netter ; contributing illustrators, Carlos A.G. Machado, John A. Craig. — 2nd ed. — Philadelphia, PA : Saunders Elsevier, c2010. — x, 404 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-1-4160-5987-5


Tortora, Gerard J., 1940-

Microbiology : an introduction / Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case. — Ninth edition. — San Francisco : Pearson, 2007. — xxiii, 958 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm + 1 CD
Katalog
ISBN 0321396022


Tortora, Gerard J., 1940-

Principles of anatomy and physiology : organization, support and movement, and control systems of the human body. Volume 1 / Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson. — Twelfth edition. — Hoboken : Wiley, c2009. — ©2009. — xxi, 688 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-0-470-39495-3


Vidovićová, Lucie, 1977-

Stáří ve městě, město v životě seniorů / Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová, Marcela Petrová Kafková, Dana Sýkorová. — Vydání 1. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) ; 2013 Brno : Masarykova univerzita,. — 371 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm. — (Studie ; sv. 98)
Katalog
ISBN 978-80-7419-141-1


Vokurka, Martin, 1962-

Praktický slovník medicíny / Martin Vokurka, Jan Hugo . [et al.]. — 7. rozš. vyd. — Praha : Maxdorf, 2004. — xv, 490 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm
Katalog
ISBN 80-7345-009-7


Weinberg, Robert A. (Robert Allan), 1942-

The biology of cancer / by Robert A. Weinberg. — New York : Garland Science, 2007. — xix, 796, [48] s. : il., tab. + 1 CD-ROM
Katalog
ISBN 978-0-8153-4076-8


Yalom, Irvin D., 1931-

Lži na pohovce : román o psychoterapii a psychoterapeutech / Irvin D. Yalom ; [z anglického originálu . přeložila Helena Hartlová]. — Vyd. 5. — Praha : Portál, 2010. — 383 s. ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-714-5


Yalom, Irvin D., 1931-

Máma a smysl života : [příběhy z psychoterapie] / Irvin D. Yalom ; [z anglického originálu . přeložila Helena Hartlová]. — Vyd. 3. — Praha : Portál, 2007. — 229 s. ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-281-2


Print Friendly