Novinky ve fondu: únor 2016

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.


Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary / Ivan Poldauf a kol. — 10. přepracované vydání. — V Čelákovicích : WD Publications, 1998. — 1072 stran ; 19 cm
Katalog
ISBN 80-238-2215-2

Bolest a regenerace v medicíně / editoři: Richard Rokyta, Cyril Höschl. — První vydání. — Praha : Axonite CZ, c2015. — ©2015. — 288 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm. — (Axonite review)
Katalog
ISBN 978-80-88046-03-5

C. elegans : methods and applications / edited by Kevin Strange. — Totowa, N.J. : Humana Press, c2006. — xii, 292 s. : il. ; 24 cm. — (Methods in molecular biology ; 351)
Katalog
ISBN 1-58829-597-4

Drug discovery and evaluation : pharmacological assays / H.Gerhard Vogel (Ed.). — 3rd ed. / compl. rev., updated and enlarged. — Berlin : Springer, c2008. — 2 sv. (LVIII, 2071 s.) : il. ; 28 cm. — (Springer reference)
Katalog
ISBN 978-3-540-71420-0

Essential guide to blood coagulation / edited by Jovan P. Antovic, Margareta Blombäck. — Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2010. — xv, 176 s. : il.
Katalog
ISBN 978-1-4051-9627-7

Harrison’s principles of internal medicine. Volume I / editors Dennis L. Kasper . [et al.]. — 16th ed. — New York : McGraw-Hill, 2005. — xxxii, 1299, A-15, I-128 s. : il.
Katalog
ISBN 0-07-139140-1

Harrison’s principles of internal medicine. Volume II / editors Dennis L. Kasper . [et al.]. — 16th ed. — New York : McGraw-Hill, 2005. — xxix, 1301-2607, A-15, I-128 s. : il.
Katalog
ISBN 0-07-139140-1

Kelley’s textbook of rheumatology / Shaun Ruddy, Edward D. Harris, Jr., Clement B. Sledge, editors. — Sixth edition. — Philadelphia : W.B. Saunders Co., c2001. — ©2001. — 2 volume : ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 0-7216-8008-9

Practical hemostasis and thrombosis / edited by Nigel Key . [et al.] ; foreword by Harold R. Roberts. — 2nd ed. — Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2009. — 328 s.
Katalog
ISBN 978-1-4051-8460-1

S anděly nad hlavou : k poctě psychiatra profesora MUDr. Vladimíra Vondráčka, DrSc. 1895-1978 /Jiří Raboch, Allan Gintel, Rita Hildprantová (edd.). — Praha : Gasset, 2015. — 248 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-87079-45-4

Adam, Zdeněk, 1953-

Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob / Zdeněk Adam, Jiří Vorlíček, Jiří Vaníček a kolektiv. — 2., aktualiz. a dopl. vyd. — Praha : Grada, 2004. — 684 s. : il.
Katalog
ISBN 80-247-0896-5


Borley, Neil R.

Instant pathology / Neil R. Borley, Bryan F. Warren. — Malden, Mass. : Blackwell Pub., 2007. — xii, 192 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-1-4051-3290-9


Bower, Mark,

Lecture notes : Oncology / Mark Bower, Jonathan Waxman. — Third edition. — Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2015. — 352 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-1-118-84209-6


Češka, Richard, 1957-

Familial hypercholesterolemia / Richard Češka et al. ; translated by Reesie Azarbal. — 1st edition. — Prague : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 159 stran : barevné ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-953-2


Čihák, Radomír, 1928-

Anatomie / Radomír Čihák ; upravili a doplnili Radomír Čihák, Miloš Grim. — Třetí, upravené a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2011-2015. — 3 svazky (534, 497, 673 stran) : ilustrace
Katalog
ISBN 978-80-247-3817-8


Dvořák, Josef, 1966-

Primární řasinky / Josef Dvořák. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 158 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3730-3


Fiala, Pavel, 1946-

Stručná anatomie člověka / Pavel Fiala, Jiří Valenta, Lada Eberlová. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. — 243 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-2693-2


Goering, Richard V.

Mimsova lékařská mikrobiologie / Richard V. Goering, Hazel M. Dockrell, Mark Zuckerman, Ivan M. Roitt, Peter L. Chiodini ; editor českého vydání: Jaroslav Julák ; přeložili: Jaroslav Julák, Jan Bobek, Renáta Čermáková, Karel Holada, Zora Mělková, Tibor Moško, Jan Novák, Ludmila Prokešová, Jiřina Suchanová. — 5. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. — xiv, 568 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-928-0


Grawe, Klaus, 1943-2005

Neuropsychoterapie : nové přístupy k terapii na základě poznatků neurovědy / Klaus Grawe ; [z německého originálu . přeložila Lucie Simonová]. — 1. vyd. — Praha : Portál, 2007. — 487 s. : il. ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-311-6


Hahn, Aleš, 1947-

Otoneurologie a tinitologie / Aleš Hahn. — 2., doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 144 stran, vii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4345-5


Hamplová, Lidmila, 1960-

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol / Lidmila Hamplová a kol. — 1. vydání. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 263 stran : ilustrace, formuláře ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-934-1


Jirounek, Petr, 1938-

Mezi Prahou a Ženevou : neurověda, životní náhody a svobodné zednářství / Petr Jirounek. — 1. vyd. — Praha : Galén, 2010. — 215 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm. — (Makropulos)
Katalog
ISBN 978-80-7262-651-9


Kilham, Christopher

Pět Tibeťanů : rozšířený rituál tajných cvičení pro zdraví, energii a osobní sílu / Christopher S. Kilhan. — Olomouc : Votobia, 1996. — 113 stran : 14 fotografií ; 21 cm
Katalog
ISBN 80-7198-154-0


Klener, Pavel, 1937-

Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii / Pavel Klener, Pavel Klener jr. — 1. vyd. — Praha : Grada, 2010. — vii, 209 s. : barev. il. ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-2808-7


Koukolík, František, 1941-

Lidství : neuronální koreláty / František Koukolík. — 1. vyd. — Praha : Galén, c2010. — 257 s. : il. ; 20 cm. — (Makropulos)
Katalog
ISBN 978-80-7262-654-0


Kulišťák, Petr, 1949-

Neuropsychologie / Petr Kulišťák. — Druhé, přepracované vydání. — Praha : Portál, 2011. — 380 stran, 16 stran obrazových příloh : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-891-3


Ledvina, Miroslav, 1924-

Přehled patobiochemie / Miroslav Ledvina, Roman Kanďár. — Vydání 1. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. — 80 stran ; 30 cm
Katalog
ISBN 80-7194-399-1


Mojto, Viliam

Vybrané kapitoly z klinickej diabetológie / Viliam Mojto. — První vydání. — Bratislava : Asklepios, 2016. — 115 stran ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-7167-182-4


Moravcová, Eva

Delikvence mládeže : trendy a souvislosti / Eva Moravcová, Zuzana Podaná, Jiří Buriánek a kol. — Vydání 1. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 231 stran : grafy ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-860-3


Navrátil, Leoš, 1954-

Nové pohledy na neinvazivní laser / Leoš Navrátil a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 155 stran, xii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-1651-0


Pařízek, Antonín, 1959-

Kniha o těhotenství, porodu a dítěti / Antonín Pařízek, Tomáš Honzík ; ilustrace Ivan Helekal. — 5. vydání. — Praha : Galén, 2015. — 3 svazky (481 stran, 397 stran, 337 stran) : ilustrace, tabulky ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-214-5


Pavlišta, David

Neinvazivní karcinomy prsu / David Pavlišta a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2008. — 181 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-173-8


Poněšický, Jan, 1943-

Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky : souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí / Jan Poněšický. — 2., doplněné vydání. — Praha : Triton, 2014. — 167 s. ; 17 cm
Katalog
ISBN 9788073878047


Porter, Roy, 1946-2002

Dějiny medicíny : od starověku po současnost / Roy Porter ; z anglického originálu přeložil Jaroslav Hořejší. — V českém jazyce vydání třetí. — Praha : Prostor, 2015. — 809 stran, 24 stran obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 24 cm. — (Obzor)
Katalog
ISBN 978-80-7260-324-4


Růžek, Daniel, 1981-

Klíšťová encefalitida / Daniel Růžek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 196 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5305-8


Sabol, František, 1967-

Ochorenia aorty / František Sabol, Adrian Kolesár, Panagiotis Artemiou. — Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. — 167 stran : ilustrace (některé barevné), tabulky, portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-224-1431-9


Sherlock, Sheila

Nemoci jater a žlučových cest / Sheila Sherlock, James Dooley ; [editor českého překladu Petr Hůlek]. — [1. české vyd.]. — Hradec Králové : Čermáková, 2004. — XVI, 703 s. : il.
Katalog
ISBN 80-86703-00-2


Svoboda, Mojmír, 1941-

Psychodiagnostika dětí a dospívajících / Mojmír Svoboda (ed.), D. Krejčířová, M. Vágnerová. — Vydání třetí. — Praha : Portál, 2015. — 791 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-262-0899-0


Vlček, Emanuel, 1925-2006

Jáchym Ondřej Šlik (1569-1621) : antropologický a lékařský průzkum jeho lebky / Emanuel Vlček ; [editor Lubomír Houdek]. — 1. vyd. — Praha : Galén, c2009. — 104 s. : il. (některé barev.) ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7262-576-5


Vörösová, Gabriela

Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry / Gabriela Vörösová, Andrea Solgajová, Alexandra Archalousová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 208 stran ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5538-0


Weiss, Petr, 1954-

Etické otázky v psychologii / Petr Weiss a kol. — Vydání 1. — Praha : Portál, 2011. — 349 stran ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-7367-845-6


Print Friendly