Novinky ve fondu: únor 2017

Zaujala Vás některá z novinek? Klikněte na odkaz „Katalog“ u daného titulu a zjistěte, zda je k dispozici v půjčovně / studovně, nebo si udělejte na rozpůjčovaný titul rezervaci.


Cardiovascular magnetic resonance / [edited by] Warren J. Manning, Dudley J. Pennell. — 2nd ed. — Philadelphia : Saunders/Elsevier, c2010. — xxiv, 643 s. : il. ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-0-443-06686-3

Krajiny prostřených i prázdných stolů. I., Evropská gastronomie v proměnách staletí / Blanka Jedličková, Milena Lenderová, Miroslav Kouba, Ivo Říha (eds.). — Vydání první. — Pardubice-Polabiny : Univerzita Pardubice, 2016. — 344 stran ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7560-026-4

Léčebné postupy v hematologii : doporučení České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně / vedoucí editor: Jiří Mayer. — První vydání. — [Praha] : Česká hematologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně, 2016. — 413 stran : ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-260-9718-1

Belada, David, 1972-

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy / David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny. — Deváté, (7. tištěné), doplněné a přepracované vydání. — Hradec Králové : HK Credit, 2016. — 240 stran ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-86780-55-9


Cetkovský, Petr, 1959-

Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk / Petr Cetkovský, Jiří Mayer, Jan Starý, Mariana Hričinová et al. — První vydání. — Praha : Galén, [2016]. — ©2016. — xviii, 460 stran : ilustrace
Katalog
ISBN 978-80-7492-267-1


Dostálová, Lucie, 1988-

Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou / autoři textů: Lucie Dostálová, Ota Gál, Alena Hagarová, Michaela Havlíčková, Eva Havrdová, Daniela Hillayová, Martina Hoskovcová, Markéta Hrušková, Dana Chmelařová, Aleš Kavka, Tereza Krejsková, Martin Kysilko, Renata Malinová, Lenka Mrázková, Klára Novotná, Lucie Suchá, Jaroslav Sýba, Tereza Školníková, Jana Tomanová. — Olomouc : Solen, Medical education, 2016. — 101 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7471-172-5


Fanta, Jan, 1950-

Diferenciální diagnostika v chirurgii / Jan Fanta, autor; Petr Herde, editor. — Praha : Raabe, c2016. — ©2016. — 70 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Diferenciální diagnostika ; 7)
Katalog
ISBN 978-80-7496-208-0


Fried, Martin, 1956-

Bariatrická a metabolická chirurgie : nové postupy v léčbě obezity a metabolických poruch / Martin Fried a kolektiv. — 1. vyd. — Praha : Mladá fronta, 2011. — 266 s. : barev. il. ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-2424-2


Hoch, Jiří, 1952-

Koloproktologie : vybrané kapitoly / Jiří Hoch, František Antoš et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 239 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-4179-9


Homolka, Jiří, 1950-

Tuberkulóza / Jiří Homolka. — 5., upravené vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. — 76 stran ; 21 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy)
Katalog
ISBN 978-80-246-3476-0


Horáček, Jiří, 1966-

Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc / Jiří Horáček, Ladislav Kesner, Cyril Höschl, Filip Španiel et al. — První vydání. — Praha : Galén, [2016]. — ©2016. — 382 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-283-1


Ješina, Pavel

Pompeho nemoc / Ješina P. a kol. — Olomouc : Solen, s.r.o., 2016. — 37 stran : ilustrace, portrét ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-7471-135-0


Kotík, Luboš, 1949-

Předoperační vyšetření dospělých / Luboš Kotík. — Druhé, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta a.s., 2016. — 135 stran ; 18 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-4248-2


Koudela, Karel, 1977-

Primoimplantace totální náhrady kolenního kloubu / Karel Koudela jr., Karel Koudela sr., Jana Koudelová a kolektiv. — První vydání. — Praha : Axonite s.r.o, 2016. — 144 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm. — (Medicinae peritus)
Katalog
ISBN 978-80-88046-06-6


Krejča, Miroslav, 1959-

Dupuytrenova nemoc / Miroslav Krejča a kolektiv. — 2., doplněné a přepracované vydání. — Praha : Grada, [2017]. — ©2017. — 135 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5424-6


Moore, Keith L., 1925-

Before we are born : essentials of embryology and birth defects / Keith L. Moore, T.V.N. Persaud ; with the collaboration of Mark G. Torchia. — 7th ed. — Philadelphia : Saunders/Elsevier, c2008. — x, 353 s. : barev. il. ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-1-4160-3705-7


Moťovská, Zuzana

Novinky v akutní kardiologii / Zuzana Moťovská a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 383 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3903-1


Němec, Petr, 1972-

Revmatologie pro praxi / Peter Němec et al. — Praha : Mladá fronta, c2016. — ©2016. — 369 stran : ilustrace ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-4132-4


Praško, Ján, 1956-

Sociální fobie a její léčba / Ján Praško, Michaela Holubová. — Vydání 1. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 250 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 978-80-247-5841-1


Příhodová, Iva, 1963-

Spánková medicína v kazuistikách / Iva Příhodová, Simona Dostálová. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 175 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-4024-2


Rajčáni, Július, 1937-

Lekárska virológia / Július Rajčáni a Fedor Čiampor. — 1. vyd. — Bratislava : Veda, 2006. — 573 s., 8 s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 31 cm
Katalog
ISBN 80-224-0911-1


Rodwell, Victor W., 1929-

Harper’s illustrated biochemistry / Victor W. Rodwell, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil. — Thirtieth edition. — New York : McGraw-Hill Education, c2015. — ©2015. — xii, 817 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm. — (A Lange Medical Book)
Katalog
ISBN 978-1-25-925286-0


Samková, Klára

Sekundární glaukomy : vybrané kapitoly / Klára Samková a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 183 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 20 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3943-7


Svačina, Štěpán, 1952-

O lidech, medicíně a dění kolem nás / Štěpán Svačina ; fotografie Karel Meister. — První vydání. — Praha : Axonite, 2016. — 151 stran : barevné ilustrace, portréty ; 20 cm. — (Postřehy)
Katalog
ISBN 978-80-88046-11-0


Svozílková, Petra

Diagnostika a léčba očních zánětů / Petra Svozílková a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 339 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-516-3


Šmucler, Roman, 1969-

Nevěřte ani mě! : aneb, Špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny / Roman Šmucler, Petra Hátlová. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 375 stran : barevné ilustrace ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-3123-3


Štechová, Kateřina, 1973-

Technologie v diabetologii / Kateřina Štechová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 167 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-479-1


Táborský, Miloš, 1962-

Novinky v kardiologii 2016 / Miloš Táborský et al. — První vydání. — Praha: Mladá fronta, 2016. — 448 stran. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3984-0


Vachata, Petr, 1973-

Lícní nerv : anatomie, patologie, léčba / Petr Vachata, Martin Sameš et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 381 stran : barevné ilustrace, portréty ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3252-0


Vachek, Jan, 1981-

Farmakoterapie v těhotenství a při kojení / Jan Vachek, Vladimír Tesař, Oskar Zakiyanov, Kateřina Maxová a kol. — 2. aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 371 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Moderní farmakoterapie) (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-497-5


Vašáková, Martina, 1964-

Plicní postižení u systémových nemocí pojiva, vaskulitid a idiopatických zánětů v gastroenterologii / Martina Vašáková, Radim Bečvář, Milan Lukáš, Martina Šterclová, Hikmet Al-Hiti. — 1. vydání. — Praha : Mladá fronra, c2016. — ©2016. — 207 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-4044-0


Vymazal, Tomáš

Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii / Tomáš Vymazal, Pavel Michálek a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, a. s., 2016. — 463 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm. — (edice Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3755-6


Print Friendly