RIV – typy financování

U výsledků, které mají být odeslány do RIV, je potřeba uvést návaznosti na všechny výzkumné aktivity 1. LF a VFN, při jejichž řešení výsledek vznikl.
Pokud má být publikace do RIV odeslána za 1. LF i za VFN, musí být uvedeno financování jak 1. LF, tak VFN.
Kurzívou je uvedeno, co je nutné vybrat z číselníku.

Typy zdrojů:

Pprojekt evidovaný v CEP (programový projekt, grantový projekt, systémový projekt v oblasti inovací, projekt sdílených činností, projekt Operačního nebo Rámcového programu EK, na který je poskytována podpora ze státního rozpočtu) – konkrétní projekt 1. LF / VFN

Jvelká výzkumná infrastruktura – pětimístný „kód ORJ“ z číselníku: https://www.isvavai.cz/is?s=prehled-ciselniku (v levém menu nutno rozkliknout „Velké výzkumné infrastruktury“)

Iinstitucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace– za 1. LF „COOP“, případně konkrétní Progres, PRVOUK nebo UNCE / za VFN „RVO-VFN“ 

Sspecifický vysokoškolský výzkum konkrétní SVV nebo GAUK 1. LF

Ooperační program, na který není poskytována podpora ze státního rozpočtu konkrétní projekt 1. LF / VFN

Rrámcový program EK, na který není poskytována podpora ze státního rozpočtu konkrétní projekt 1. LF / VFN

Vjiné veřejné zdroje (rozpočet územněsprávních celků, měst, obcí, atd. tj. jiné kapitoly státního rozpočtu než je kapitola na výzkum a vývoj) – za 1. LF – „V-1LF“ / za VFN – „V-VFN“ 

Nneveřejné zdroje (např. soukromé finanční prostředky, sponzorské dary, vlastní zdroje organizace vzniklé z ekonomické činnosti tj. mimo státní rozpočet, smluvní výzkum) – za 1. LF – konkrétní zdroj / za VFN – „N-VFN_CZ“ pro české a „N-VFN_Z“ pro zahraniční zdroje (konkrétní zdroj je možné vyplnit do popisu)

Zdroj: Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV 2022, s. 21

Print Friendly