Publons

Publons soustřeďuje na jednom místě

  • modul Publikace,
  • modul Recenze a
  • modul Citační metriky.

Vědec si může vytvořit kompletnější profil a ukázat svůj vliv ve vědecké komunitě.

Publikace

Autor může přidávat své publikace a identifikovat se tak ve Web of Science – výrazně by pomohlo při zpracování citačních ohlasů (zvláště u častých příjmení).

  • Pokud měl ResearcherID účet zřízen v minulosti a nastaven jako veřejně viditelný (Public), byla data do Publons převedena automaticky (tedy i včetně dříve přiřazených publikací). Pokud ale bylo nastaveno soukromí na Private, není možnost dřívějších funkcí a data nebyla migrována (na tuto skutečnost byli autoři informování e-mailem).

Recenzní řízení

Nástroj na podporu a prezentaci recenzních a redakčních aktivit. Umožňuje zviditelnění recenzentů a jejich vědecké práce – systém evidence recenzentů, jejich profily, kolik recenzí mají za sebou, pro které časopisy, se kterými vydavateli spolupracují.

Citační metriky

Pokud si autor pravidelně svůj profil aktualizuje, dozví se snadno a rychle o statistikách a h-indexu.

  • Má-li autor vyplněna recenzní řízení, může se porovnávat s ostatními vědci (dokonce lze vybrat i jednoho konkrétního jedince)

Za zmínku stojí  online školení Publons Academy. Jedná se o praktické online školení pro začínající výzkumné pracovníky, které bylo vytvořeno ve spolupráci s odbornými akademiky a redaktory s cílem předat základní schopnosti a dovednosti potřebné pro recenzenty.

V případě, že již máte heslo do ResearcherID vytvořeno, bude Vám platit totéž heslo do Publons a do ostatních nástrojů na platformě Web of Science (např. EndNote, InCites)

Print Friendly