Novinky ve fondu: říjen 2015

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.

Gray, Len

interRAI clinical and management applications manual for use with the interRAI acute care assessment instrument : scales, screeners, problems, clinical action points, and quality indicators / Len Gray, Sergio Ariῆo-Blasco, Katherine Berg, Christophe Bula, Giovanni Gambassi, George Heckman, Pálmi Jónsson, Marie-Jeanne Kergoat, Bruce Leff, Melinda Martin-Khan, Semir Sinha, Fredrik Sjöstrand. — Version 9.1. — Ann Arbor : interRAI, 2013. — 75 stran ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-1-62255-005-0


Kilibarda, Biljana

National survey on life styles of citizens in Serbia 2014 : key findings on substance use and gambling / Biljana Kilibarda, Viktor Mravcik, Janusz Sieroslawski, Jelena Gudelj Rakić, Marcus Sebastian Martens. — 1. vydání. — Bělehrad : Institute of public health of Serbia, 2014. — 56 stran ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-86-7358-058-6


Krengel, Martin, 1980-

Tajemství efektivního učení : dvakrát lepší výsledky s polovičním úsilím / Martin Krengel ; překlad Iva Michňová. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 232 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5543-4


Mazánek, Jiří, 1943-

Stomatologie pro dentální hygienistky a zubní instrumentářky / Jiří Mazánek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 287 stran : ilustrace, 2 portréty ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4865-8


Reid, Robin, 1954-

Pathology illustrated / Robin Reid, Fiona Roberts ; original illustrations by Robin Callander ; new illustrations by Ian Ramsden. — 6th ed. — Edinburgh ; Elsevier/Churchill Livingstone, 2005. — xii, 677 s. : il.
Katalog
ISBN 0-443-07336-8


Rokyta, Richard, 1938-

Fyziologie a patologická fyziologie : pro klinickou praxi / Richard Rokyta a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — xxxi, 680 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4867-2


Semrád, Michal

Cardiovascular surgery / Michal Semrád, Milan Krajíček, Pavel Šebesta. — 1st ed. — Prague : Karolinum, c2014. — ©2014. — 266 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
ISBN 978-80-246-2465-5


Škařupová, Kateřina

The levels of use of opioids, amphetamines and cocaine and associated levels of harm : summary of scientific evidence / Kateřina Škařupová, author ; Tomáš Zábranský, Viktor Mravčík, supervision ; Danica Thanki and Julian Vicente, editors. — 1. vydání. — Lucemburk : Publications office of the European union, 2014. — 53 stran ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-92-9168-737-4


Vela, Marcelo F.

Refluxní choroba jícnu – GERD / Marcelo F. Vela, Joel E. Richter, John E. Pandolfino a kolektiv ; vedoucí kolektivu překladatelů a pořadatel díla Jiří Dolina. — 1. české vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — xx, 250 stran, 8 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4063-8


Vörösová, Gabriela

Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu / Gabriela Vörösová, Andrea Solgajová, Alexandra Archalousová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 144 stran ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-5304-1


Novinky ve fondu: září 2015

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.


Český lékopis 2009 – Doplněk 2015 (ČL 2009 – Dopl. 2015) = Pharmacopoea Bohemica MMIX – Addendum MMXV (Ph. B. MMIX – Add. MMXV). — První vydání. — Praha : Grada, 2015. — strany 10173-11132
Katalog
ISBN 978-80-247-5522-9

Dětská nefrologie / Tomáš Seeman, Jan Janda (editoři). — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 525 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3360-2

Diseases of the sinuses : a comprehensive textbook of diagnosis and treatment / Christopher C. Chang, Gary A. Incaudo, M. Eric Gershwin, editors. — Second edition. — New York : Springer, c2014. — ©2014. — xviii, 601 stran : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-1-4939-0264-4

Electrophysiology and psychophysiology in psychiatry and psychopharmacology / Veena Kumari, Petr Bob, Nash N. Boutros, editors. — Cham Springer c2014. — ©2014. — x, 390 stran ; 24 cm. — (Current Topics in Behavioral Neurosciences, ISSN 1866-3370 ; volume 21)
Katalog
ISBN 978-3-319-12768-2

Intracellular delivery II: fundamentals and applications / Aleš Prokop, Yasuhiko Iwasaki, Atsuhi Harada, editors. — New York : Springer, c2014. — ©2014. — xix, 479 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Fundamental Biomedical Technologies, ISSN 1559-7083 ; volume 7)
Katalog
ISBN 978-94-017-8895-3

Sleepiness and human impact assessment / Sergio Garbarino, Lino Nobili, Giovanna Costa, editors. — Milan ; New York : Springer, c2014. — ©2014. — xiv, 329 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-88-470-5387-8

Transcriptional and epigenetic mechanisms regulating normal and aberrant blood cell development / Constanze Bonifer, Peter N. Cockerill, editors. — Heidelberg : Springer, c2014. — ©2014. — xiii, 416 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Epigenetics and human health, ISSN 2191-2262)
Katalog
ISBN 978-3-642-45197-3

Brož, Jan, 1963-

Léčba inzulinem / Jan Brož a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 203 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-440-1


Češka, Richard, 1957-

Familiární hypercholesterolemie / Richard Češka a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 157 stran : barevné ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-843-6


Dušek, Karel, 1935-

Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková. — 2., přepracované vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 646 stran ; 24 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 978-80-247-4826-9


Fait, Tomáš, 1971-

Almanach ambulantní gynekologie / Tomáš Fait, Vladimír Dvořák, Aleš Skřivánek a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2009. — 284 s. : il. ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-191-2


Fejfarová, Vladimíra

Léčba syndromu diabetické nohy odlehčením / Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 351 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 19 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-436-4


Halmo, Renata

Sebepéče v ošetřovatelské praxi / Renata Halmo. — Vydání první. — Praha : Grada Publishing, 2014. — 229 stran : ilustrace, grafy, tabulky ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
ISBN 978-80-247-4811-5


Janoušek, Jan, 1956-

EKG a dysrytmie v dětském věku / I. Andršová, M. Bébarová, R.A. Gebauer, J. Janoušek, P. Kubuš, T. Novotný, M. procházka, J. Radvanský, K. Slabý, V. Tomek, P. Vít. — 3., zcela přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2014. — 272 stran : ilustrace ; 22 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5006-4


Lebl, Jan, 1955-

Abeceda diabetu / Jan Lebl, Štěpánka Průhová, Zdeněk Šumník a kolektiv. — Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, c2015. — ©2015. — 286 stran : ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-438-8


Mravčík, Viktor

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady / Viktor Mravčík, Jakub Černý, Zuzana Leštinová, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Šárka Licehammerová, Aleš Ziegler, Veronika Kocarevová. — Praha : Úřad vlády České republiky, c2014. — ©2014. — 243 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-7440-111-4


Pašta, Jiří, 1952-

Fakoemulzifikace / Jiří Pašta, Petr Mašek a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 334 stran : barevné ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-3534-7


Slabý, Ondřej, 1981-

Molekulární medicína / Ondřej Slabý et al. — Praha : Grada, [2015]. — ©2015. — xx, 598 stran : černobílé ilustrace ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-121-6


Svozílková, Petra

Diferenciální diagnostika v oftalmologii v obrazech / Petra Svozílková, Jarmila Heissigerová, Pavel Diblík a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 221 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
ISBN 978-80-204-3393-0


Šimek, Jiří, 1934-

Lékařská etika / Jiří Šimek. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 224 stran ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5306-5


Šrámek, Jiří, 1978-

Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře / Jiří Šrámek a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Grada, 2015. — 151 stran, ii stran obrazové přílohy : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5362-1


Táborský, Miloš, 1962-

Novinky v kardiologii 2015 / Miloš Táborský et al. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, c2015. — ©2015. — 301 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
ISBN 978-80-204-3712-9


Teplan, Vladimír, 1949-

Nefrologie vyššího věku / Vladimír Teplan a kol. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 358 stran : barevné ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-204-3521-7


Tomášek, Jiří

Onkologie : minimum pro praxi / Jiří Tomášek a kol. — První vydání. — Praha : Axonite CZ, 2015. — 445 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm. — (Asclepius)
Katalog
ISBN 978-80-88046-01-1


Trent, R. J.

Molecular medicine : genomics to personalized healthcare / Ronald J. Trent. — Fourth edition. — London ; Waltham, MA : Elsevier/Academic Press, c2012. — ©2012. — ix, 336 stran: ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-0-12-381451-7


Vodička, Josef, 1965-

Traumatologie hrudníku / Josef Vodička et al. — První vydání. — Praha : Galén, 2015. — 241 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-168-1