Web of Science – impakt faktor (IF), citační ohlasy, h-index
Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

Web of Science – impakt faktor (IF), citační ohlasy, h-index

5. 4. 2017, 12:30 - 14:15

Multioborová bibliografická databáze Web of Science (WoS) slouží v současné době jako hlavní zdroj hodnocení vědecké práce. Eviduje publikační produkci stěžejních vědeckých časopisů – titulů s impakt faktorem i bez něj. K evidovaným pracím jsou k dispozici jejich citační ohlasy. Pro celoživotní vědeckou výkonnost autora byl zaveden Hirschův index (h-index). Na semináři si vysvětlíme význam jednotlivých zmiňovaných hodnot a jejich místo v evaluačním procesu.

Evidence vědeckých a odborných publikačních výstupů pracovníků instituce a jejich hodnocení je velmi sledovaná agenda. Sběr a především hodnocení shromážděných výsledků – instituce jako celku, jejích organizačních složek i autorů – musí probíhat bez zbytečných emocí. K tomu je potřeba důkladného porozumění jednotlivým etapám této činnosti. Univerzita Karlova shromažďuje bibliografické citace v centrální databázi OBD. Záznamy jsou obohaceny o informace, vyžadované Rejstříkem informací o výsledcích (RIV) Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVaI). Jednotlivé fakulty předávají své záznamy do Ústřední knihovny Univerzity Karlovy (ÚK UK), která je pak dále předává jednotlivým poskytovatelům finanční podpory a ti je poté předávají do RIV. Výsledky jsou pak dále hodnoceny na celostátní úrovni.

Interní hodnocení vědeckého výkonu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (1. LF) se provádí na základě algoritmu, odsouhlaseného Vědeckou radou 1. LF. Jsou hodnocena pracoviště i jednotlivci a výsledky jsou – vzhledem ke svému významu – presentovány ve výroční zprávě 1. LF. Přehled vědecké výkonnosti autora je i nedílnou součástí habilitačního a jmenovacího řízení, výběrových řízení i žádostí o granty atd.

 

Seminář je součástí cyklu přednášek Strategie práce s informacemi s důrazem na vědecké lékařské informace, který je primárně určen pro doktorandy a mladé vědce, vítáni jsou ale i ostatní zájemci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Sylabus celého kurzu naleznete na našich stránkách. Účast na kurzu je dobrovolná a není nutné absolvovat všechny semináře. Každý ze zájemců si může vybrat pouze témata, která ho zajímají.

 

 

Print Friendly

Podrobnosti

Datum:
5. 4. 2017
Čas:
12:30 - 14:15
Rubrika Akce:
Štítky Akce:
, ,
Webová stránka:
http://uvi.lf1.cuni.cz/strategie-prace-s-informacemi-s-durazem-na-vedecke-lekarske-informace

Místo konání

Velká posluchárna
U Nemocnice 4
Praha 2, 12108 Česká republika
+ Google Mapa
Webová stránka:
http://uvi.lf1.cuni.cz

Pořadatel

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN
Telefon:
224965602
Email:
knihovna@lf1.cuni.cz