Objednávka meziknihovní výpůjční služby

Knihovna ÚVI poskytuje meziknihovní výpůjční služby (MVS) jak všem knihovnám České republiky (zajišťuje výpůjčky lékařské literatury z fondu ústřední knihovny a jejích dílčích knihoven na jednotlivých klinikách a ústavech), tak i všem svým uživatelům (zajišťuje kopie článků nebo výpůjčky z jiných knihoven České republiky a ze zahraničních knihoven).

Kompletní podmínky a ceník poskytované služby naleznete v Provozním řádu a Výpůjčním řádu ÚVI.

Vyplněním následujícího formuláře odešlete závaznou objednávku pověřenému pracovníkovi ÚVI.

Pro uživatele ÚVI

Objednávka MVS (uživatel ÚVI)
  •   Výpůjčka
      Kopie
Pro knihovny

Objednávka MVS (knihovna)
  •   Výpůjčka
      Kopie