Objednávka konzultace k rešerši

Rešeršní služby se provádí z aktuálně přístupných EIZ. Vyplněním následujícího formuláře odešlete závaznou objednávku pověřenému pracovníkovi ÚVI, který Vás bude v nejbližší možné době kontaktovat.

Formulář pro objednání konzultace / metodické pomoci k rešerši je určen pro registrované uživatele následujících kategorií:

 • student 1. LF UK
 • uživatel z UK
 • stážista
 • veřejnost odborná
Objednávka konzultace / metodické pomoci k rešerši
 •   student 1. LF UK
    uživatel z UK
    stážista
    veřejnost odborná
 •   angličtina
    čeština
    francouzština
    němčina
    slovenština
    španělština

Print Friendly

Personální identifikátory

Stávající personální identifikátory mohou zaměstnanci 1. LF UK a VFN a studenti 1. LF UK nahlásit ÚVI prostřednictvím následujícího formuláře.

Personální identifikátory
 •   zaměstnanec 1. LF UK
    zaměstnanec VFN
    doktorand 1. LF UK
    student 1. LF

 

 

Print Friendly

Objednávka rešerše

Rešeršní služby se provádí z aktuálně přístupných EIZ. Standardní doba dodání rešerše je 14 dní ode dne přijetí požadavku na rešerši.

Formulář pro zhotovení rešerše je určen pro zaměstnance 1. LF UK a VFN.

Vyplněním následujícího formuláře odešlete závaznou objednávku pověřenému pracovníkovi ÚVI.

Objednávka rešerše
 •   zaměstnanec 1. LF UK
    zaměstnanec VFN
 •   angličtina
    čeština
    francouzština
    němčina
    slovenština
    španělština

 

 

Print Friendly

Návrh na zakoupení publikace

Vyplněním následujícího formuláře poskytnete podklad pro akvizici literatury pověřenému pracovníkovi v ÚVI. Formulář je primárně určen studentům a zaměstnancům 1. LF UK a VFN pro nákup literatury, která bude následně zařazena do fondu knihovny ÚVI.

Odbornou literaturu z prostředků 1. LF UK (granty, VZ, SVV, PRVOUK) a prostředků VFN je potřeba objednávat prostřednictvím interních objednávkových systémů jednotlivých institucí (Verso/Fama).

Návrh na zakoupení publikace
 •   Tištěnou
    Elektronickou
    Tištěnou i elektronickou
    Nevím
 •   Ano
    Ne

 

Print Friendly

Objednávka meziknihovní výpůjční služby

Knihovna ÚVI poskytuje meziknihovní výpůjční služby (MVS) jak všem knihovnám České republiky (zajišťuje výpůjčky lékařské literatury z fondu ústřední knihovny a jejích dílčích knihoven na jednotlivých klinikách a ústavech), tak i všem svým uživatelům (zajišťuje kopie článků nebo výpůjčky z jiných knihoven České republiky a ze zahraničních knihoven).

Kompletní podmínky a ceník poskytované služby naleznete v Provozním řádu a Výpůjčním řádu ÚVI.

Vyplněním následujícího formuláře odešlete závaznou objednávku pověřenému pracovníkovi ÚVI.

[wptabs mode=“horizontal“] [wptabtitle]Pro uživatele ÚVI[/wptabtitle] [wptabcontent]
Objednávka MVS (uživatel ÚVI)
 •   Výpůjčka
    Kopie
[/wptabcontent] [wptabtitle]Pro knihovny[/wptabtitle] [wptabcontent]
Objednávka MVS (knihovna)
 •   Výpůjčka
    Kopie
[/wptabcontent] [/wptabs]
Print Friendly