Objednávka rešeršní služby

Oddělení referenčních služeb a správy e-zdrojů ÚVI primárně zajišťuje:

 1. vypracování rešerše (zaměstnanci 1. LF UK a VFN),
 2. konzultaci/počáteční metodickou pomoc (studenti 1. LF UK) na zadané téma z přístupných elektronických informačních zdrojů.

Standardní doba dodání rešerše je 14 dní ode dne přijetí požadavku na rešerši. Kompletní podmínky a ceník poskytované služby naleznete v Provozním řádu a Výpůjčním řádu ÚVI.

Vyplněním následujícího formuláře odešlete závaznou objednávku pověřenému pracovníkovi ÚVI.

Objednávka rešeršní služby (uživatel ÚVI)
 •   A - student fakulty
    B - zaměstnanec fakulty
    C - zaměstnanec VFN
    D - uživatel z UK
    E - stážista
    F - veřejnost odborná
 •   angličtina
    čeština
    francouzština
    němčina
    slovenština
    španělština
 •   vědecko-výzkumné účely
    přednášková činnost
    publikační činnost
    studijní účely

 

 

Print Friendly