Objednávka rešerše

Rešeršní služby se provádí z aktuálně přístupných EIZ. Standardní doba dodání rešerše je 14 dní ode dne přijetí požadavku na rešerši.

Formulář pro zhotovení rešerše je určen pro zaměstnance 1. LF UK a VFN.

Vyplněním následujícího formuláře odešlete závaznou objednávku pověřenému pracovníkovi ÚVI.

Objednávka rešerše
 •   zaměstnanec 1. LF UK
    zaměstnanec VFN
 •   angličtina
    čeština
    francouzština
    němčina
    slovenština
    španělština

 

 

Print Friendly