Novinky ve fondu: červen – srpen 2015

Pokud vás některá novinka zaujme, stačí kliknout na odkaz „Katalog“ u daného titulu, kde zjistíte, zda si lze knihu půjčit, nebo je pouze ve studovně k prezenčnímu studiu.


Angiologie . — Praha : Galén, [199-]-. — Praha : Maxdorf. — sv. ; 28 cm. — (Jessenius)
Katalog

Arteriální hypertenze – současné klinické trendy . : sympozium : sborník přednášek / Jiří Widimský jr., a kolektiv. — Praha : Triton, [2004]-. — sv. ; 21 cm
Katalog

Concise medical dictionary / editor Elisabeth A. Martin. — Seventh edition. — Oxford : Oxford University Press, 2007. — 807 stran : ilustrace ; 20 cm. — (Oxford paperback reference)
Katalog
ISBN 978-0-19-280697-0

Oxford handbook of clinical immunology and allergy / edited by Gavin P Spickett. — 2nd ed. — Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. — xxviii, 549 s. — (Oxford medical publications)
Katalog
ISBN 0-19-852866-3

Pomocník diabetologa 2015 : informační katalog / [redakce Karel Vízner]. — 1. vydání. — Semily : Geum, 2015. — 241 stran ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-80-87969-11-3

Posviťte si na biologii / Kateřina Blažová (editorka). — Vydání 1. — Praha : P3K, 2014. — 107 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm + 1 CD-ROM
Katalog
ISBN 978-80-87343-45-6

Abbas, Abul K.

Basic immunology : functions and disorders of the immune system / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman ; illustrated by David L. Baker and Alexandra Baker. — Second edition. — Philadelphia, PA : Elsevier Saunders, c2006. — ©2006. — ix, 324 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-1-4160-2974-8


Batterbury, Mark

Ophthalmology : an illustrated colour text / Mark Batterbury, Brad Bowling, Conor Murphy. — 3rd ed. — Edinburgh ; New York : Elsevier Churchill Livingstone, 2009. — vii, 125 stran : ilustrace ; 30 cm
Katalog
ISBN 978-0-7020-3059-8


Borley, Neil R.

Instant physiology / Neil R. Borley, Vinod Achan. — 2nd ed. — Malden : Blackwell Publishing, c2005. — xvi, 208 s. : il.
Katalog
ISBN 1-4051-2663-9


Burda, Patrik

Ošetřovatelská péče : pro obor ošetřovatel / Patrik Burda, Lenka Šolcová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 223 stran. : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5333-1


Cullen, Rowena

Health information on the Internet : a study of providers, quality, and users / Rowena Cullen. — Westport, Conn. : Praeger, c2006. — x, 256 s. : il. ; 25 cm
Katalog
ISBN 0-86569-322-6


Češka, Richard, 1957-

Interna / Richard Češka a kolektiv ; pořadatelé T. Štulc, V. Tesař, M. Lukáš. — 2., aktualizované vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 3 svazky (xviii, 909 stran) : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-895-5


Damjanov, Ivan, 1941-

Pathophysiology / Ivan Damjanov ; with illustrations by Matt Chansky. — Philadelphia : Saunders Elsevier, c2009. — vii, 464 s. : il. ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-1-4160-0229-1


Daneš, Luděk, 1958-

Opožděná ejakulace / Luděk Daneš. — Vydání první. — Praha : Grada, 2015. — 103 stran ; 21 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 978-80-247-5368-3


Göpfertová, Dana, 1951-

100 infekcí (epidemiologie pro praxi) / Dana Göpfertová, Petr Pazdiora a kol. — 1. vydání. — Praha : Triton, 2015. — 284 stran : ilustrace ; 20 cm
Katalog
ISBN 978-80-7387-846-7


Hájek, Marcel, 1965-

Chirurgie v extrémních podmínkách : odborný přehled pro lékaře a zdravotníky na zahraničních praxích / Marcel Hájek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2015. — 543 stran, 32 stran obrazové přílohy : ilustrace (většinou barevné) ; 25 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4587-9


Havrdová, Eva, 1955-

Roztroušená skleróza v praxi / Eva Havrdová et al. — První vydání. — Praha : Galén, 2015. — 161 stran : ilustrace ; 17 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-189-6


Kalina, Kamil, 1945-

Klinická adiktologie / Kamil Kalina a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 696 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Psyché)
Katalog
ISBN 978-80-247-4331-8


Kotas, Rudolf, 1958-

Bolesti hlavy v klinické praxi / Rudolf Kotas. — Praha : Maxdorf-Jessenius, [2015]. — © 2015. — 312 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-443-2


Kozák, Tomáš, 1963-

Imunitní trombocytopenie : průvodce ošetřujícího lékaře / Tomáš Kozák. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 135 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-370-1


Krejčíková, Helena, 1984-

Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře / Helena Krejčíková. — První vydání. — Praha : Galén, [2014]. — © 2014. — 143 stran ; 23 cm. — (Theatrum medico-iuridicum)
Katalog
ISBN 978-80-7492-167-4


Lebl, Jan, 1955-

Turnerův syndrom / Jan Lebl, Jiřina Zapletalová. — 4. vydání. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 62 stran : ilustrace (některé barevné) ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-446-3


Liptrot, G.F.

Modern inorganic chemistry / G.F. Liptrot. — Second edition. — Hampshire : The English Language Book Society and Mills and Boon Limited, c1971. — ©1971. — xv, 469 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 0-263-06221-X


Martan, Alois, 1952-

New surgical techniques and medical treatment in urogynecology / Alois Martan. — První vydání. — Praha : Maxdorf, 2015. — 263 stran : ilustrace ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7345-411-1


Mírka, Hynek, 1971-

Multidetektorová výpočetní tomografie : perfuzní vyšetření / Hynek Mírka, Jiří Ferda. — První vydání. — Praha : Galén, c2015. — 214 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-185-8


Mravec, Boris

Neurobiológia chorôb periférnych tkanív : interakcie medzi nervovým, endokrinným a imunitným systémom / Boris Mravec. — Bratislava : SAP, 2008. — 220 stran : ilustrace; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-8095-030-9


Mravec, Boris

Neurotransmitery / Boris Mravec et al. — Bratislava : SAP, 2007. — 284 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
ISBN 80-8095-005-9


Pramod, John R.

Textbook of oral medicine / John R. Pramod. — Second edition. — New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2005. — 421 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
ISBN 81-8061-562-6


Procházka, Bohumír, 1953-

Biostatistika pro lékaře : principy základních metod a jejich interpretace s využitím statistického systému R / Bohumír Procházka. — Vydání první. — Praha : Karolinum, 2015. — 345 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 978-80-246-2782-3


Rang, H. P., 1936-

Pharmacology / H. P. Rang, M. M. Dale, J. M. Ritter, P. K. Moore. — Fifth edition. — Edinburgh : Churchill Livingstone, 2003. — xii, 797 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
ISBN 0-443-07145-4


Roztočil, Aleš, 1953-

Porodnické soudní kazuistiky / Aleš Roztočil. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 281 stran ; 21 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-5547-2


Sadler, T. W. (Thomas W.)

Langman’s medical embryology / T. W. Sadler ; original illustrations by Jill Leland ; computer illustrations by Susan L. Sadler-Remond ; scaning electron micrographs by Kathleen K. Sulik and Jennifer Burgoon ; ultrasound images by Nancy Chescheir. — 9th ed. — Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2004. — x, 534 s. : il. + počítačový optický disk
Katalog
ISBN 0-7817-4310-9


Seifert, Bohumil, 1955-

Screening kolorektálního karcinomu / Bohumil Seifert, Norbert Král, Ondřej Májek, Štěpán Suchánek. — 2., rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 128 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 19 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-444-9


Stoker, H. Stephen (Howard Stephen), 1939-

General, organic, and biological chemistry / H. Stephen Stoker. — 4th ed. — Boston : Houghton Mifflin, c2007. — xxii, 816, 55 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm
Katalog
ISBN 978-0-618-60606-1


Šrámková, Taťána, 1960-

Sexuologie pro zdravotníky / Taťána Šrámková. — První vydání. — Praha : Galén, c2015. — 237 stran : ilustrace ; 19 cm
Katalog
ISBN 978-80-7492-162-9


Tesař, Vladimír, 1957-

Klinická nefrologie / Vladimír Tesař, Ondřej Viklický, hlavní autoři a editoři. — 2., zcela přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 525 stran : ilustrace (některé barevné) ; 26 cm
Katalog
ISBN 978-80-247-4367-7


Turnpenny, Peter D.

Emery’s elements of medical genetics / Peter D. Turnpenny, Sian Ellard. — 12th ed. — Edinburgh : Elsevier Churchill Livingstone, 2005. — 443 s. : il.
Katalog
ISBN 0-443-10045-4


Whitaker, R. H. (Robert H.)

Instant anatomy / Robert H. Whitaker, Neil R. Borley. — Third edition. — Malden, Mass. : Blackwell, c2005. — ©2005. — xii, 234 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
ISBN 1-4051-2664-7


Widimský, Jiří, 1925-

Selhání srdce / Jiří Widimský. — [1. vyd.]. — Praha : Triton, 1997. — 104 s. : il.
Katalog
ISBN 80-85875-30-6


Záhumenský, Jozef, 1971-

Základy moderní venerologie : učebnice pro mezioborové postgraduální vzdělávání / Jozef Záhumenský, David Jilich, Daniela Vaňousová. — Praha : Maxdorf, 2015. — 176 stran : barevné ilustrace ; 18 cm. — (Jessenius)
Katalog
ISBN 978-80-7345-429-6


Print Friendly