E-knihy na platformě De Gruyter – zkušební přístup

Až do 30.04.2024 je pro celou UK k dispozici zkušební přístup k e-knihám na platformě De Gruyter

Jedná se o multioborové knihy v rozličných jazycích. Součástí platformy je i rozsáhlá kolekce volně dostupných titulů a několik titulů předplácených individuálně fakultami.

Pro přístup k de Gruyter použijte odkaz na Portál e-zdrojů: https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/permalink/420CKIS_INST/gf08nd/alma9925612682806986

Advent ztracených berlínských knihoven

V prosinci jsme na stránkách ÚVI pravidelně přinášeli Advent ztracených berlínských knihoven, cyklus krátkých příspěvků se zajímavostmi, které jsem objevila při dosud probíhajícím průzkumu projektu Stopy zaniklých knihoven: Berlín, v němž jsou systematicky mapovány vlastnické údaje nejstarší části sbírky starých tisků naší fakulty.

Všech 24 vhledů do sbírky je dostupných na této stránce.

Markéta Ivánková, 10. 1. 2024

Advent ztracených berlínských knihoven – 24

Poslední příspěvek v adventním cyklu zajímavostí k berlínské sbírce vzácných knih 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je doslova královský dar. Na první pohled na něm upoutá krásná rudě barvená usňová vazba zdobená zlatem se záznamem o tom, že knihu daroval Pépinière pruský král:

Foto: Jitka Stejskalová

Byl to Fridrich Vilhelm III. (1770 – 1840) na zámku Charlottenburg v září 1804. A podle festschriftu k 25 letům Pépinière tak činil často. Takové knihy – obdobný zápis na přídeští a stejná vazba i zlacená ořízka – jsou ve zpracované třetině sbírky starých tisků dvě, ale věřím, že se další ještě objeví.

Přeji hezký sváteční zbytek Štědrého dne.

Markéta Ivánková, ÚVI

Schmidt, H.: Die Kaiser Wilhelms-Akademie für das militäräztliche Bildungswesen. Von 1895 bis 1910. Festschrift zur Einweihung des Neubaues der Akademie. Im Auftrage der Medizinal-Abteilung des Königlichen Kriegsministeriums. Berlin: G. S. Mittler & Sohn, 1910.

Advent ztracených berlínských knihoven – 23

Dnes se podíváme na hřbet knihy s berlínskou signaturou 297.23. Jedná se o další z řady porodnických příruček, ale opět se zaměřím na fyzický stav svazku a nikoliv na obsah titulu jako takového:

Foto: archiv ÚVI

Svazek dobře demonstruje, jak dopadl původně zelený hřbet se signaturami Kaiser Wilhelms-Akademie. Ve svém modelu tento typ sice označuji jako „zelený”, ale většinou bývá zcela vybledlý, jak vidíme na dnešní fotografii. Poznávacím znakem je tak především písmo a formát nálepky, nikoliv aktuální odstín.

Pro představu o původní barevnosti přidávám srovnání s méně vybledlými exempláři štítků na hřbetech. Vpravo nahoře je zřetelný přechod, kdy je materiál zepředu na hřbetu vlivem UV záření téměř zcela vybledlý, zatímco v lepším stavu zůstala většina nálepky na přední a zadní obálce. Zbytky barvy jsou tam dobře patrné. A vpravo dole máme fotografii skrytého nevybledlého přelepení hřbetu, které zůstalo ukryto uvnitř novější převazby knihy. Díky tomu zůstal tento štítek asi nejblíže původnímu vzhledu.

Markéta Ivánková, ÚVI

Advent ztracených berlínských knihoven – 22

Zatím jsem detailně neukázala razítko poslední berlínské instituce v řadě, ačkoliv byla už mnohokrát zmíněna – Deutsche Ärzte-Bücherei. Dosud bylo při průzkumu sbírky starých tisků Ústavu dějin lékařství na 1. lékařské fakultě UK nalezeno 22 knih s razítkem DÄB (které jsem v přehledech označovala čísly 9 a 10), kompletním či zkrácenou a menší verzí, která se objevuje na koncích knih:

Foto: Archiv ÚVI

To je 13 dalších nad rámec jádra knihovny, které patřívalo už nejstarší Pépinière. Deutsche Ärzte-Bücherei fungovala jako nástupnická knihovna poté, co byla v roce 1919 vojenská Kaiser Wilhelms-Akademie oficiálně rozpuštěna, a zaniká roku 1945.

Část svazků, které nebyly před koncem války evakuovány z Berlína, se našla mimo jiné v Gruzii. Z analogií s evakuovanou částí knihovny lékařské fakulty v Hradci Králové je nasnadě přisoudit pražským knihám, které byly součástí DÄB, stejný osud. Nicméně oddělit svazky evakuované ještě před koncem války a svazky odvezené do Sovětského svazu po válce bude takový menší knihovědný oříšek, má-li se to dokázat pomocí přímých důkazů z knih samotných. Zatím nejpřesnější údaj je totiž onen lístek „vraťte knihu na adresu DÄB do prosince 1943“, o němž jsem psala v 16. příspěvku. A od sklonku roku 1943 je do roku 1945 ještě daleko.

Markéta Ivánková, ÚVI

Ztracené berlínské knihovny už se rýsují

Je tu první update k projektu Stopy zaniklých knihoven: Berlín!

Máme první hlubší vhled do geneze vlastnické struktury „berlínské sbírky“ starých lékařských tisků na 1. LF UK. Jak daleko práce postoupila? Vzala jsem první čtvrtinu sbírky – otevřela každou knihu a zapsala starší signatury, ID razítek berlínských knihoven a německá razítka z revizí knihovních fondů. Údaje jsem zkontrolovala, informace přidala do stávajícího xlsx seznamu sbírek vzácných tisků a provedla další kontrolu. Takováto raw data jsou dobrým testovacím vzorkem, a nímž se dá začít experimentovat.

Příklad berlínské signatury, ilustrace sběru dat

Abych si udržela co největší kontrolu nad daty, napsala jsem skript v Pythonu (a za pomoci knihovny Pandas). Po několikerém čištění a transformaci dat mohu s hrdostí oznámit předběžná zjištění: ze ztracených berlínských knihoven zatím pochází 41 % starých tisků, které jsem zpracovala. To znamená, že knihy splňují podmínku, že obsahují odpovídající razítka hledaných institucí nebo že jejich signatury náleží k témuž berlínskému souboru. Navíc jsou data nyní automaticky uložena v samostatných tabulkách s odpovídajícími identifikátory.

Ukázka zpracování dat

Co dál? Dokončit sběr datasetu a opět spustit skript. Po této první automatizované fázi přijde znovu na řadu tradiční způsob výzkumu, bude nutné ručně zkontrolovat katalogy knihoven FWI a KWA, potvrdit, že ID skutečně odpovídají, a přidat odpovídající nové datasety vytvořené na základě záznamů z FWI a KWA.

Posléze mohu konečně vytvořit časové osy pro jednotlivé exempláře a prověřit korelace v nasbíraných souborech dat. Rekonstruovat chybějící místa a vizualizovat, které části původních berlínských knihoven byly odvezeny do Prahy. Na závěr už bude snadné doplnit podrobné, již existující katalogové informace o názvech knih na základě jiných exemplářů v dalších knihovnách.

Markéta Ivánková

Průzkum „berlínské sbírky“

Na Ústavu vědeckých informací 1. LF UK právě spouštíme nový projekt zaměřený na „berlínskou sbírku“ starých tisků. Naposledy jsem zjistila, že knihy označené bývalými knihovnami Pépinière, Friedrich-Wilhelms-Institut, Kaiser-Wilhelms-Akademie a Deutsche Ärzte-Bücherei byly do našeho fondu přemístěny až po roce 1945 a původně nebyly součástí sbírek, jak se věřilo.

Při prvotním průzkumu proveniencí byla jako vzorek vybrána tematická sbírka porodnické literatury. Nyní mám za cíl vytvořit kompletní databázi vstupů o původu celé sbírky starých tisků, které kdysi patřily těmto berlínským institucím, bez ohledu na téma. Záměrem je propojit naše exempláře s jejich původními katalogovými záznamy bývalých knihoven.

Tím se zlepší dokumentace původu knihovny a hlouběji se objasní kontext převozu v roce 1945. Jakmile bude dokončena tato primární práce knihovny ÚVI, přijde na řadu další vizualizace i s pomocí externích datových zdrojů.

Prvním krokem bude vytvoření databáze signatur (starých i současných) a základních popisů knih. Těším se, až za pár týdnu budu moci představit první průběžné výsledky.

Markéta Ivánková

SciVal – nové předplatné 2023

SciVal je analytický nástroj k posouzení vědy a výzkumu, nabízející rychlý a snadný přístup k výzkumným výkonům výzkumných institucí a jejich přidružených výzkumných pracovníků z celého světa. Scival nabízí srovnání na úrovni autorů, institucí a jejich jednotlivých částí, zdrojů a oborů. Pro přístup ke zdroji je nutné přihlásit se svým osobním Elsevier účtem. Pokud jej nemáte, musíte si jej vytvořit (registrace je bezplatná). Registraci je nutno provést z IP adres UK, příp. prostřednictvím vzdáleného přístupu

Přístup a další informace

PLOS e-časopisy – open access

Časopisy otevřeného přístupu z produkce vydavatelství PLOS. Tyto časopisy, k nimž je přístup zcela zdarma, mohou být užitečné zejména pro experty zabývající se zdravotnictvím, přírodními vědami apod.

PLOS ONE – https://journals.plos.org/plosone/browse/

PLOS Genetics – https://journals.plos.org/plosgenetics/volume

PLOS Computational Biology – https://journals.plos.org/ploscompbiol/volume

PLOS Neglected Tropical Diseases – https://journals.plos.org/plosntds/volume

PLOS Pathogens – https://journals.plos.org/plospathogens/volume

PLOS Medicine – https://journals.plos.org/plosmedicine/volume

PLOS Biology – https://journals.plos.org/plosbiology/volume

PLOS Climate – https://journals.plos.org/climate/

PLOS Digital Health – https://journals.plos.org/digitalhealth/

PLOS Global Public Health – https://journals.plos.org/globalpublichealth/

PLOS Sustainability and Transformation – https://journals.plos.org/sustainabilitytransformation/

PLOS Water – https://journals.plos.org/water/

Oxford Academic – kolekce e-knih

Oxford Academic sdružuje kolekce e-knih z oblasti práva (Oxford Handbooks Online Law – obsahuje i články), lékařství (Oxford Medicine Online – příručky) a multioborové kolekce Oxford Scholarship Online. Tato rozsáhlá knižní kolekce byla dostupná v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu; což znamená, že uživatelé měli dostupnou celou kolekci knih na Oxford Scholarship Online a následně byly na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly.

Přístup: viz Portál EIZ (pro UK)