AccessMedicine – zkušební přístup

AccessMedicine je komplexní zdroj z oblasti lékařství, který poskytuje celou řadu znalostí od nejlepších odborníků. Obsahuje vzdělávací kurzy pro studenty lékařství, zdravotní sestry, zdravotníky a praktické lékaře. Je vynikajícím zdrojem pro všeobecné lékařství a lékařskou a zdravotní výchovu v různých specializacích.

Výhody AccessMedicine pro distanční vzdělávání:

1. Doporučení digitálních publikací

2. Zjednodušené možnosti pro virtuální diskuze a reakce studentů

3. Schopnost zvýraznit konkrétní obsah, který studentům pomůže splnit jejich požadavky na učení a úkoly

4. Techniky pro výukové aktivity s proměnnou rolí ve třídě a diskuze během virtuálních tříd

5. Podpora samostudia

Zkušební přístup: do 14. 10. 2022 – přístup a další info na Portálu EIZ UK

SciVal – zkušební přístup

Nástroj SciVal vychází z dat databáze Scopus a umožňuje provádět analýzy pro hodnocení výstupů vědy a výzkumu instituce a jejich pracovníků. SciVal nabízí srovnání na úrovni autorů, institucí a jejich jednotlivých částí, zdrojů a oborů.
Jedná se o podobný nástroj jako je na UK již předplácený InCites B&A (nad daty Web of Science).

Pro přístup ke zdroji je nutné přihlásit se svým osobním Elsevier účtem. Pokud jej nemáte (např. ze Scopus), musíte si jej vytvořit (registrace je bezplatná).

WEBINÁŘE:

13. 9. 2022 10:00 (75 minut)  https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_y54CZA7aS3yx7h3PZGt4vA
Začínáme se SciVal – jak se přihlásit, co nástroj obsahuje, jak jej používat a jak zadávat dotazy

20. 9. 2022 10:00 (75 minut)  https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_tpromhVTSwOyK0ciUGBdaw
Jak na analýzy ve SciVal – využijte plně potenciál nástroje

29. 9. 2022 10:00 (60 minut) https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_FXTevSnKQAOW2gxnBvwrRQ
SciVal & Scopus Q&A – Interaktivní webinář určený pro zodpovídání dotazů

Zkušební přístup: do 14. 10. 2022 – přístup a další info na Portálu EIZ UK

Gale Research Complete – zkušební přístup


Databáze Gale Research Complete (dříve Gale Reference Complete – Academic) poskytuje přístup k největší kolekci primárních a sekundárních zdrojů, které jsou dnes knihovnám k dispozici. Gale Research Complete, který posiluje uživatele na všech akademických úrovních, od vysokoškolského studenta až po zkušeného výzkumného pracovníka a pokrývá téměř každou disciplínu a oblast výzkumu, nabízí vysoce kvalitní, autoritativní a jedinečný obsah.

V rámci zkušebního přístupu jsou dostupné tyto zdroje:

  • Gale OneFile : News
  • Gale Academic OneFile
  • Gale General OneFile
  • Gale Literature
  • Gale Titles on Gale eBooks
  • Archives Unbound

Zkušební přístup: do 31. 12. 2022 – přístup a další info na Portálu EIZ UK

Suspektně toxické knihy

První lékařská fakulta Univerzity Karlovy vlastní několik na první pohled podezřele otravných knih. Nápadně se totiž podobají svazkům ze Smithonianského institutu a knihovny dánské Syddansk Universitet, jejichž desky jsou přetřeny jedovatým arzenem. O první fázi objevu informovali Dánové v tomto článku. Objev z roku 2017 se rozšířil o washingtonské exempláře a dánští knihovníci nyní vyjadřují obavy ohledně bezpečnosti světových knihoven, předpokládají totiž další nálezy toxických knih. Tento týden o tom informovala Dánská televize.

Naši „podezřelí“, narození v letech 1561, 1562 a 1592, se vyznačují původní polousňovou vazbu z přelomu 16. a 17. století se zeleným nátěrem, jímž je přetřen druhotně použitý pergamen středověkého rukopisu. Zajímavý není jen jejich vzhled – bohaté zdobení slepotiskem, kontrast zelené a nebarvené usně – dokonce ani bohatá historie bývalých vlastníků, ale pravděpodobné složení barvy, jíž jsou desky přetřeny. S nejvyšší pravděpodobností se jedná o svinibrodskou zeleň, jíž jsou zkrášleny výše zmiňované dánské a americké svazky.

Všechny tři knihy jsou součástí sbírky starých tisků Ústavu dějin lékařství. Podle vlastnických razítek byly dva konvoluty souborného vydání Galéna (zde a zde) spjaté s naší fakultou již od dob fungování Prager medicinisches Lesemuseum, nacházíme je už v jejím tištěném katalogu z roku 1888. Třetí kniha, frankfurtská chirurgie z roku 1592, svého času patřila pruské vojenské knihovně v Berlíně (Friedrich Wilhelms Institut) a do Prahy se pravděpodobně dostala s koncem druhé světové války.

Rozuzlení detektivního příběhu se dozvíme brzy.

Markéta Ivánková, ÚVI, 8. 1. 2020

Velikonoční uzavření knihovny

Rádi bychom vás upozornili, že od čtvrtka 24.3. do pondělí 28.3. bude celá knihovna ÚVI (půjčovna i studovna) uzavřena.

Omlouváme se za případné komplikace a za pulty se na vás budeme opět těšit v úterý 29.3. v běžné otevírací době.

— tým knihovny ÚVI

Výpadek přístupu k časopisu Science

Předplatné bylo obnoveno. Přístup z SFX.

 

Omlouváme se, ale v současné chvíli bohužel není elektronicky dostupný časopis Science (přímý ani vzdálený přístup). Na opětovném zprovoznění celouniverzitního přístupu intenzivně pracují zaměstnanci Ústřední knihovny UK.

 

Vyberte název pro centrální vyhledávač UK!

discovery_UKUKVyberte z 10ti návrhů ten nejlepší a pojmenujte si centrální vyhledávací službu UK!

Hlasovat o budoucím jménu univerzitní discovery služby můžete v anketě Knihovny UK až do 31. prosince 2015, kdy budou hlasy sečteny a následně bude vyhlášen vítěz. Pravidla hlasování a hlasovací formulář naleznete na stránkách Knihovny UK.

 

Vyhledávací služba typu discovery je univerzálním prohledávačem elektronických i tištěných informačních zdrojů. Poprvé v historii bude na UK možnost prohledávat z jednoho místa a najednou:

  • placené a volně dostupné elektronické informační zdroje i se zpřístupněním plných textů,
  • centrální katalog všech knihoven UK,
  • repozitář UK (včetně Repozitáře závěrečných Bc. – Ph.D. prací),
  • depozitář UK.