Elektronické informační zdroje – Praktický průvodce EIZ na UK

Ústřední knihovna UK publikovala Praktického průvodce EIZ na UK. Tento průvodce poskytuje ucelený přehled elektronických informačních zdrojů (EIZ), což je souhrnný pojem zahrnující širokou škálu elektronických informačních zdrojů dostupných online, včetně elektronických knih, časopisů, databází a nástrojů pro podporu studia, výuky a výzkumu. Průvodce vysvětluje roli EIZ v rámci vzdělávacího systému Univerzity Karlovy. Cílem příručky je předat užívajícím znalosti pro efektivní vyhledávání, přístup a využívání EIZ na UK a poskytnout tipy pro bezproblémovou práci i rady pro řešení případných problémů. Také popisuje rozmanitost a široké využití EIZ, vysvětluje jejich charakteristiku a umístění v různých digitálních knihovnách, repozitářích a hostingových platformách a pojednává o konkrétních možnostech přístupu, které se mohou lišit v závislosti na licenčních a autorskoprávních omezeních.

K dispozici: https://hdl.handle.net/20.500.14178/2241

Print Friendly