Průzkum „berlínské sbírky“

Na Ústavu vědeckých informací 1. LF UK právě spouštíme nový projekt zaměřený na „berlínskou sbírku“ starých tisků. Naposledy jsem zjistila, že knihy označené bývalými knihovnami Pépinière, Friedrich-Wilhelms-Institut, Kaiser-Wilhelms-Akademie a Deutsche Ärzte-Bücherei byly do našeho fondu přemístěny až po roce 1945 a původně nebyly součástí sbírek, jak se věřilo.

Při prvotním průzkumu proveniencí byla jako vzorek vybrána tematická sbírka porodnické literatury. Nyní mám za cíl vytvořit kompletní databázi vstupů o původu celé sbírky starých tisků, které kdysi patřily těmto berlínským institucím, bez ohledu na téma. Záměrem je propojit naše exempláře s jejich původními katalogovými záznamy bývalých knihoven.

Tím se zlepší dokumentace původu knihovny a hlouběji se objasní kontext převozu v roce 1945. Jakmile bude dokončena tato primární práce knihovny ÚVI, přijde na řadu další vizualizace i s pomocí externích datových zdrojů.

Prvním krokem bude vytvoření databáze signatur (starých i současných) a základních popisů knih. Těším se, až za pár týdnu budu moci představit první průběžné výsledky.

Markéta Ivánková

Print Friendly