Nakladatelství Karolinum v nabídce EBSCO eBooks

Společnost EBSCO díky nedávno navázané spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Nakladatelstvím Karolinum zpřístupnilo více než 150 titulů prestižního českého nakladatele v projektu EBSCO eBooks.

Nakladatelství Karolinum je největším univerzitním vydavatelem odborné literatury v České republice a jeho produkce pokrývá řadu akademických oborů. Vít Krobot, editor Karolina, komentuje partnerství se společností EBSCO následovně: „Rozšíření dostupnosti našich elektronických knih prostřednictvím EBSCO bude přínosem pro řadu uživatelů. Jsme obzvlášť rádi, že naše tituly budou k dispozici nejen českým knihovnám, ale i všem knihovnám po celém světě. Informace, které akademici potřebují, budou tak díky EBSCO dostupnější, což zjednoduší a zkomfortní vyhledávání informací při vědecké práci. Do konce roku 2014 přes EBSCO zpřístupníme cca. 200 našich titulů.“

EBSCO eBooks nyní nabízí více než 600 000 elektronických knih a audioknih, přičemž EBSCO aktivně licencuje další obsah v klíčových oblastech na základě zpětné vazby knihoven. Výběr a dostupnost e-knih v rozhraní EBSCOhost šetří knihovníkům čas, jinak mnohdy věnovaný školení uživatelů, neboť pro koncového uživatele platforma představuje dobře známý komfort (EBSCOhost je navíc dostupné i v českém jazyce). Uživatelé mohou prohledávat e-knihy a audioknihy zvlášť či současně společně s obsahem databází dostupných na EBSCOhost.Jednotná platforma tak významně zlepšuje a zefektivňuje celkovou rešerši napříč fondem knihovny, snižuje celkové náklady knihoven a podporuje dynamické rozšiřování sbírky dle individuálních aktuálních potřeb.

Přístup: přímý / vzdálený

O Nakladatelství Karolinum

Nakladatelství Karolinum je součástí Univerzity Karlovy v Praze, největší vzdělávací instituce v České republice. Nakladatelství poskytuje podporu pro výzkum a vzdělávání v širokém spektru oborů a formátů – od humanitních věd po vědy přírodní a medicínu, od vědeckých monografií, časopisů a učebnic k elektronickým zdrojům.
Samostatné ediční projekty zahrnují současné publikace o dějinách střední Evropy, knihy o umění, jazykové učebnice a různé disciplinární a interdisciplinární edice, včetně překladů renomovaných zahraničních vydavatelů (se zaměřením na literární vědu, historii kultury, lingvistiku a filozofii). Speciální projekty propagují českou kulturu v zahraničí prostřednictvím moderní české beletrie a knih o Praze v cizojazyčných překladech. Tituly vybrané do našeho anglického programu jsou distribuovány po celém světě nakladatelstvím University of Chicago Press.

 

Print Friendly