Thieme migruje na novou platformu

Od 1. března 2018 chystá vydavatelství Thieme spuštění nové platformy MedOne, na kterou bude mj. migrována také kolekce Thieme E-book Library, kterou má 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze předplacenou. Uživatelům nová platforma nabídne jednodušší přístup k titulům, jejich stahování a synchronizaci obsahu mezi počítačem a mobilními zařízeními. Současně bude k dispozici vyhledávání a možnost filtrovat výsledky.

Důležité upozornění: Bohužel stávající osobní účty migrovány nebudou. Pro uložení vlastních poznámek a záložek v sekci My Folder je proto potřeba volbou Export  (viz níže) stáhnout veškerý obsah před změnou platformy. Poté již nebude možné svou uloženou práci stáhnout či zobrazit.

Přístup do Thieme:  přímý přístup / vzdálený přístup

Přehled dostupných titulů od Thieme naleznete na Portálu e-knih UK.

 

Dostupnost e-zdrojů od 2018

Od ledna 2018 jsou na Univerzitě Karlově prostřednictvím národního projektu CzechELib dostupné celouniverzitně (nebo na 1. LF) následující e-zdroje:

Některé další e-zdroje z CzechELib jsou v závislosti na licenčních podmínkách dostupné pouze z vybraných fakult, aktuální přehled a informace o dostupnosti e-zdrojů UK je vždy potřeba ověřit na Portálu elektronických zdrojů UK.

Mimo CzechELib pořídila 1. LF na rok 2018 ve spolupráci s ostatními lékařskými fakultami tyto databáze, kolekce e-časopisů a jiné významné oborové zdroje:

Pouze pro uživatele 1. LF je dále v letošním roce pořízena také databáze Embase (Ovid).

Končící dostupnost

K 31.1.2018 končí přístup k databázi ProQuest Central. Pokud jste využívali ukládání záznamů do osobního konta (My Research), nezapomeňte si uložené záznamy včas vyexportovat.

Do konce roku 2018 je ještě předplacená celouniverzitně databáze e-knih ProQuest Ebooks Central.

Novinky ve Web of Science a JCR

Společnost Clarivate Analytics připravila na prosinec několik webinářů zaměřených na představení nejen vylepšení stávajících produktů, ale také na zcela nové databáze a funkcionality. Níže naleznete shrnutí webináře, který se uskutečnil 5. prosince a věnoval se novinkám v databázích Web of Science a Journal Citation Reports.

Web of Science (WoS)

 • Nově je databáze aktualizována každý den (dříve to bylo 1x týdně).
 • Databáze je od roku 2015 rozšířena o nový index ESCI (Emerging Source Citation Index). Rozšiřuje globální a regionální pokrytí – do rejstříku jsou zařazovány zejména mimoamerické časopisy. Zahrnuje 253 oborů, 7 100 titulů (do konce roku 2017 to bude 7 500). U vybraných časopisů bude vytvořen 10letý archiv (archiv nebude v ČR v rámci projektu CzechELib předplacen).
  • ČR je v ESCI zastoupena 24 časopisy, z toho 11 s archivem a 11 v režimu open access. Slovensko je zastoupeno 19 časopisy (7 s archivem, 5 OA).
  • Na úvodní vyhledávací stránce WoS lze v „More Settings“ vyhledávání omezit jen na publikace v databázi ESCI.
 • V rozhraní s výsledkem vyhledávání je v levém sloupci nová generace filtrů, pomocí kterých lze záznamy dále filtrovat nebo analyzovat. Žádné zásadní filtry neubyly, ale přibyly nové.
  • Nový je např. úplně poslední filtr (pod „View all options“) – Web of Science Index. Pomocí něj lze zjistit, kolik z vyfiltrovaných publikací je např. z rejstříku ESCI nebo kolik je příspěvků v konferenčních sbornících.
  • Dále mezi filtry můžeme vidět:
   • Highly Cited Papers – publikace patřící mezi 1 % nejcitovanějších ve svém oboru za posledních 10 let
   • Hot Papers in Field – publikace publikované v posledních 2 letech, které patří mezi 0,1 % nejcitovanějších ve svém oboru (počítá se souhrn citací za poslední dva měsíce)
 • Novinka Publons – nástroj pro recenzenty a vydavatele, umožňuje zviditelnění recenzentů a jejich vědecké práce – systém evidence recenzentů, jejich profily, kolik recenzí mají za sebou, pro které časopisy, se kterými vydavateli spolupracují. Pro recenzenty je registrace zdarma (možno využít registraci pomocí ORCID účtu).

Journal Citaton Reports (JCR)

 • JCR nabízí metriky vypočítávané pro časopisy z rejstříků SCIE a SSCI (z nové ESCI nikoli) – aktuálně obsahuje více jak 12 000 časopisů.
 • Hodnoty jsou vypočítávány 1x ročně a 2x ročně jsou aktualizovány (dílčí opravy).
 • Pro výpočty se používají pouze články typu Article a Review.
 • Rozhraní JCR nově nabízí lepší filtrování časopisů podle oborů (Categories).
 • Po kliknutí na hodnotu IF časopisu se otevře okno s výpočtem hodnoty. Ve vzorci lze dále kliknout na Number of recent items pro zobrazení přehledu článků, které byly zohledněny při výpočtu IF.
 • V záznamu konkrétního časopisu v sekci „Source Data“ zjistíme, kolik Articles, Reviews a kolik jiných typů článků vyšlo v daném časopise v posledním hodnoceném roce.

Informační web (návody apod.): http://clarivate.libguides.com

Kontakt na českého zástupce Clarivate Analytics: josef.jilek@clarivate.com

Zkušební přístup: MedOne eNeurosurgery

Využijte do 31. října 2017 zkušební přístup do databáze MedOne eNeurosurgery!

MedOne eNeurosurgery je online zdroj zaměřený na neurochirurgii – jde o mix 183 elektronických knih (E-Books), 3 časopisy, 430 klíčových operačních technik popsaných „krok za krokem“ (Procedures), 225 případových studií, více než 74 000 obrázků pro použití např. v prezentacích a 900 videí (Images & Video) a možnost vyhledávání na úrovni abstraktů v časopisech Thieme a v databázi PubMed (E-Journals). Součástí jsou např. Journal of Neurological Surgery a Handbook of Neurosurgery od Marka Greenberga.

Přístup: přímý / vzdálený

 

Strategie práce s vědeckými lékařskými informacemi

Nový cyklus seminářů s názvem Strategie práce s informacemi s důrazem na vědecké lékařské informace, který bude od října 2016 pravidelně pořádat Ústav vědeckých informací, má za cíl seznámit doktorandy, mladé vědce i ostatní zájemce z řad akademické obce 1. lékařské fakulty a fakultní nemocnice s nabídkou elektronických informačních zdrojů v prostředí 1. LF UK a VFN a podat ucelené informace z oblastí, jako je např. medicína založená na důkazu, vědecká písemná komunikace, autorské právo, psaní projektů apod. Přednášet budou akademičtí pracovníci z prostředí Univerzity Karlovy i odborníci z praxe.

Kurz bude probíhat vždy první středu v měsíci od 12:30 do 14:15 v aule budovy ÚVI na adrese U Nemocnice 4, Praha 2 (kromě seminářů v měsících listopadu 2016, březnu a červnu 2017 – studenti se budou moci dohodnout na termínu mimo středu).

Náplň kurzu:

5. 10. – Elektronické informační zdroje v podpoře vědecké, pedagogické a studijní činnosti; rešeršní metody a rešeršní služby pro lékařské i nelékařské obory

7. 11. – Evidence-Based Medicine

7. 12. – Open Access a predátorské časopisy

4. 1. – Jak napsat článek; náležitosti článku a citace

1. 2. – Autorské právo

31.3. – Kurz rychlého čtení formou tzv. blended learning (úvodní lekce frontální výukou, dále pokračování v kurzu samostatným studiem na bázi online učení, závěrečná lekce pak opětovně frontální výukou)

5. 4. – Web of Science – impakt faktor (IF), citační ohlasy, h-index; hodnocení vědecké práce, Rejstřík informací o výsledcích; evidence a vytváření databáze publikovaných prací na příkladu Univerzity Karlovy – smysl a význam

3. 5. – Účelové financování; jak napsat projekt

5.6. – Kurz rychlého čtení (závěr)

 

Účast v kurzu není podmíněna docházkou, ale zájmem o problematiku dané informační oblasti.
Kontaktní osoba: PhDr. David Horváth (ÚVI) – david.horvath@lf1.cuni.cz
Odborní garanti: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.; MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.

2016_pgs_kurz_plakat

Plakát ke kurzu ke stažení v PDF.

 

Nové elektronické učebnice a atlasy od Thieme

Pro nadcházející akademický rok 2016/17 jsme zakoupili kolekci elektronických učebnic, referenčních příruček a barevných atlasů z oblasti medicíny od nakladatelství Thieme. Celkem 83 titulů rozdělených do 7 kategorií si můžete prohlížet buď online ve formátu PDF přímo v prohlížeči nebo si můžete knihy stáhnout jako offline výpůjčky do svého mobilního zařízení. V rámci rozhraní mají uživatelé dále možnost si vytvořit osobní profil, který jim umožní vytvářet vlastní „poličky“, záložky a poznámky.

Podobně jako u jiných e-zdrojů, i v případě kolekce Thieme platí, že můžete využívat jak přímého přístupu z IP adres 1. lékařské fakulty, tak i vzdálený přístup (přihlášení přes Centrální autentizační službu).

Přehled všech nově dostupných titulů z této kolekce naleznete mj. v Portálu e-knih UK.

 

Nevíte, jak s rozhraním pracovat? Podívejte se na jednoduchý návod nebo přijďte v pondělí 3. října od 13:00 na prezentaci do velké posluchárny v budově ÚVI.

Tituly Springer Nature, BMJ a RCNi v ProQuestu

Do databáze ProQuest Central bylo nově zařazeno 58 titulů z vydavatelství Nature Publishing Group, dnes Springer Nature, včetně 7 Nature Reviews časopisů pro klinickou medicínu, a dále časopisy BMJ a RCNi pro ošetřovatelství – více než 60 časopisů, včetně British Medical Journal (většina s embargem kromě open access titulů).

Springer Nature – seznam titulů (embargo):
BDJ Open (bez embarga)
BDJ Team (bez embarga)
Blood Cancer Journal (bez embarga)
Bone Research (bez embarga)
BoneKEy Reports (3 měsíce)
Cell Death & Disease (bez embarga)
Cell Death Discovery (bez embarga)
Cell Discovery (bez embarga)
Cellular & molecular immunology (12 měsíců)
Clinical & Translational Immunology (bez embarga)
Clinical and Translational Gastroenterology (bez embarga)
Emerging Microbes & Infections (bez embarga)
Experimental & Molecular Medicine (bez embarga)
Horticulture Research (bez embarga)
Human Genome Variation (bez embarga)
IBMS BoneKEy (12 měsíců)
Immunology and cell biology (12 měsíců)
International Journal of Obesity Supplements (12 měsíců)
International Journal of Oral Science (bez embarga)
Journal of antibiotics (12 měsíců)
Lab animal (12 měsíců)
Leukemia Supplements (12 měsíců)
Light: Science & Applications (bez embarga)
Microsystems & Nanoengineering (bez embarga)
Molecular therapy (12 měsíců)
Molecular Therapy – Methods & Clinical Development (bez embarga)
Molecular Therapy – Nucleic Acids (bez embarga)
Molecular Therapy – Oncolytics (bez embarga)
Mucosal Immunology (12 měsíců)
n p j Aging and Mechanisms of Disease (bez embarga)
n p j Biofilms and Microbomes (bez embarga)
n p j Breast Cancer (bez embarga)
n p j Computational Materials (bez embarga)
n p j Genomic Medicine (bez embarga)
n p j Microgravity (bez embarga)
n p j Parkinson’s Disease (bez embarga)
n p j Primary Care Respiratory Medicine (bez embarga)
n p j Quantum Information (bez embarga)
n p j Systems Biology and Applications (bez embarga)
Nature Reviews. Cardiology (12 měsíců)
Nature Reviews. Endocrinology (12 měsíců)
Nature Reviews. Gastroenterology & Hepatology (12 měsíců)
Nature Reviews. Nephrology (12 měsíců)
Nature Reviews. Neurology (12 měsíců)
Nature Reviews. Rheumatology (12 měsíců)
Nature Reviews. Urology (12 měsíců)
Nutrition & Diabetes (bez embarga)
Oncogenesis (bez embarga)
Scientific Data (bez embarga)
Scientific Reports (bez embarga)
Signal Transduction and Targeted Therapy (bez embarga)
The American Journal of Gastroenterology (12 měsíců)
The American Journal of Gastroenterology Supplements (12 měsíců)
Translational Psychiatry (bez embarga)

BMJ – seznam titulů (embargo):
Acupuncture in Medicine (3 měsíce)
Annals of the Rheumatic Diseases (1,5 měsíce)
Archives of disease in childhood (do 2003)
Archives of Disease in Childhood. Education and Practice Edition (3 měsíce)
Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition (3 měsíce)
BMJ (2,5 měsíce)
BMJ Case Reports (bez embarga)
BMJ Open (bez embarga)
BMJ Open Diabetes Research & Care (bez embarga)
BMJ Open Respiratory Research (bez embarga)
BMJ Open Sport & Exercise Medicine (bez embarga)
BMJ Quality and Safety (6 měsíců)
BMJ Quality Improvement Reports (bez embarga)
BMJ Simulation & Technology Enhanced Learning (12 měsíců)
BMJ Supportive & Palliative Care (12 měsíců)
British Journal of Ophthalmology (6 měsíců)
British Journal of Sports Medicine (3 měsíce)
Drug and Therapeutics Bulletin (3 měsíce)
Emergency Medicine Journal (6 měsíců)
European Journal of Hospital Pharmacy – Science and Practice (3 měsíce)
Evidence – based Mental Health (12 měsíců)
Evidence – based Nursing (12 měsíců)
Frontline Gastroenterology (12 měsíců)
Gut (6 měsíců)
Heart (3 měsíce)
Heart Asia (3 měsíce)
In Practice (London) (7 měsíců)
Injury Prevention (3 měsíce)
International history of nursing journal: IHNJ (do 2003)
Journal of Clinical Pathology (6 měsíců)
Journal of Epidemiology & Community Health (6 měsíců)
Journal of Family Planning and Reproductive Health Care (12 měsíců)
Journal of medical ethics (6 měsíců)
Journal of medical genetics (6 měsíců)
Journal of Neurointerventional surgery (6 měsíců)
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (4 měsíce)
Lupus Science & Medicine (bez embarga)
Medical Humanities (12 měsíců)
Occupational and environmental medicine (6 měsíců)
Open Heart (bez embarga)
Postgraduate medical journal (6 měsíců)
Practical Neurology (3 měsíce)
RMD Open (bez embarga)
Royal Army Medical Corps. Journal (12 měsíců)
Sexually transmitted infections (9 měsíců)
Student BMJ (6 měsíců)
The Veterinary Record (1,5 měsíce)
Thorax (6 měsíců)
Tobacco control (3 měsíce)
Veterinary Record Case Reports (12 měsíců)
Veterinary Record Open (bez embarga)
Western Journal of Medicine, The (WJM) (do 2002)

RCNi – seznam titulů (embargo):
Cancer Nursing Practice (7 měsíců)
Emergency Nurse (7 měsíců)
Learning Disability Practice (7 měsíců)
Mental Health Practice (7 měsíců)
Nurse Researcher (12 měsíců)
Nursing Children and Young People (7 měsíců)
Nursing Management (7 měsíců)
Nursing Older People (7 měsíců)
Nursing Standard (2,5 měsíce)
Primary Health Care (7 měsíců)

Zkušební přístup: JoVE Science Education Chemistry

Využijte volný přístup do nové chemické sekce databáze vzdělávacích videí JoVE Science Education.

JoVE Science Education je databází videí věnovaných výuce laboratorních základů prostřednictvím jednoduchých, snadno pochopitelných videoukázek. Databáze je užitečná nejen pro vysokoškoláky a postgraduální studenty, ale také jako podpora pro vyučující. Nová chemická sekce, která je nyní pro vyzkoušení volně dostupná, je rozdělena do tří sad tutoriálů:

 • Essentials of General Chemistry – zaměřuje se na základy chemických laboratorních technik, představuje běžně používané nástroje a vybavení a prozkoumává základní metodologii;
 • Essentials of Organic Chemistry – přibližuje techniky a procedury běžně používané v organické chemii;
 • Essentials of Analytical Chemistry – se zaměřuje na kvantitativní analýzu.

Přístup: volný přístup

Přístup zajištěn: databáze je volně dostupná odkudkoliv do 9. května 2016