Novinky ve Web of Science a JCR

Společnost Clarivate Analytics připravila na prosinec několik webinářů zaměřených na představení nejen vylepšení stávajících produktů, ale také na zcela nové databáze a funkcionality. Níže naleznete shrnutí webináře, který se uskutečnil 5. prosince a věnoval se novinkám v databázích Web of Science a Journal Citation Reports.

Web of Science (WoS)

 • Nově je databáze aktualizována každý den (dříve to bylo 1x týdně).
 • Databáze je od roku 2015 rozšířena o nový index ESCI (Emerging Source Citation Index). Rozšiřuje globální a regionální pokrytí – do rejstříku jsou zařazovány zejména mimoamerické časopisy. Zahrnuje 253 oborů, 7 100 titulů (do konce roku 2017 to bude 7 500). U vybraných časopisů bude vytvořen 10letý archiv (archiv nebude v ČR v rámci projektu CzechELib předplacen).
  • ČR je v ESCI zastoupena 24 časopisy, z toho 11 s archivem a 11 v režimu open access. Slovensko je zastoupeno 19 časopisy (7 s archivem, 5 OA).
  • Na úvodní vyhledávací stránce WoS lze v „More Settings“ vyhledávání omezit jen na publikace v databázi ESCI.
 • V rozhraní s výsledkem vyhledávání je v levém sloupci nová generace filtrů, pomocí kterých lze záznamy dále filtrovat nebo analyzovat. Žádné zásadní filtry neubyly, ale přibyly nové.
  • Nový je např. úplně poslední filtr (pod „View all options“) – Web of Science Index. Pomocí něj lze zjistit, kolik z vyfiltrovaných publikací je např. z rejstříku ESCI nebo kolik je příspěvků v konferenčních sbornících.
  • Dále mezi filtry můžeme vidět:
   • Highly Cited Papers – publikace patřící mezi 1 % nejcitovanějších ve svém oboru za posledních 10 let
   • Hot Papers in Field – publikace publikované v posledních 2 letech, které patří mezi 0,1 % nejcitovanějších ve svém oboru (počítá se souhrn citací za poslední dva měsíce)
 • Novinka Publons – nástroj pro recenzenty a vydavatele, umožňuje zviditelnění recenzentů a jejich vědecké práce – systém evidence recenzentů, jejich profily, kolik recenzí mají za sebou, pro které časopisy, se kterými vydavateli spolupracují. Pro recenzenty je registrace zdarma (možno využít registraci pomocí ORCID účtu).

Journal Citaton Reports (JCR)

 • JCR nabízí metriky vypočítávané pro časopisy z rejstříků SCIE a SSCI (z nové ESCI nikoli) – aktuálně obsahuje více jak 12 000 časopisů.
 • Hodnoty jsou vypočítávány 1x ročně a 2x ročně jsou aktualizovány (dílčí opravy).
 • Pro výpočty se používají pouze články typu Article a Review.
 • Rozhraní JCR nově nabízí lepší filtrování časopisů podle oborů (Categories).
 • Po kliknutí na hodnotu IF časopisu se otevře okno s výpočtem hodnoty. Ve vzorci lze dále kliknout na Number of recent items pro zobrazení přehledu článků, které byly zohledněny při výpočtu IF.
 • V záznamu konkrétního časopisu v sekci „Source Data“ zjistíme, kolik Articles, Reviews a kolik jiných typů článků vyšlo v daném časopise v posledním hodnoceném roce.

Informační web (návody apod.): http://clarivate.libguides.com

Kontakt na českého zástupce Clarivate Analytics: josef.jilek@clarivate.com

Print Friendly