Novinky ve Web of Science a JCR

Společnost Clarivate Analytics připravila na prosinec několik webinářů zaměřených na představení nejen vylepšení stávajících produktů, ale také na zcela nové databáze a funkcionality. Níže naleznete shrnutí webináře, který se uskutečnil 5. prosince a věnoval se novinkám v databázích Web of Science a Journal Citation Reports.

Web of Science (WoS)

 • Nově je databáze aktualizována každý den (dříve to bylo 1x týdně).
 • Databáze je od roku 2015 rozšířena o nový index ESCI (Emerging Source Citation Index). Rozšiřuje globální a regionální pokrytí – do rejstříku jsou zařazovány zejména mimoamerické časopisy. Zahrnuje 253 oborů, 7 100 titulů (do konce roku 2017 to bude 7 500). U vybraných časopisů bude vytvořen 10letý archiv (archiv nebude v ČR v rámci projektu CzechELib předplacen).
  • ČR je v ESCI zastoupena 24 časopisy, z toho 11 s archivem a 11 v režimu open access. Slovensko je zastoupeno 19 časopisy (7 s archivem, 5 OA).
  • Na úvodní vyhledávací stránce WoS lze v „More Settings“ vyhledávání omezit jen na publikace v databázi ESCI.
 • V rozhraní s výsledkem vyhledávání je v levém sloupci nová generace filtrů, pomocí kterých lze záznamy dále filtrovat nebo analyzovat. Žádné zásadní filtry neubyly, ale přibyly nové.
  • Nový je např. úplně poslední filtr (pod „View all options“) – Web of Science Index. Pomocí něj lze zjistit, kolik z vyfiltrovaných publikací je např. z rejstříku ESCI nebo kolik je příspěvků v konferenčních sbornících.
  • Dále mezi filtry můžeme vidět:
   • Highly Cited Papers – publikace patřící mezi 1 % nejcitovanějších ve svém oboru za posledních 10 let
   • Hot Papers in Field – publikace publikované v posledních 2 letech, které patří mezi 0,1 % nejcitovanějších ve svém oboru (počítá se souhrn citací za poslední dva měsíce)
 • Novinka Publons – nástroj pro recenzenty a vydavatele, umožňuje zviditelnění recenzentů a jejich vědecké práce – systém evidence recenzentů, jejich profily, kolik recenzí mají za sebou, pro které časopisy, se kterými vydavateli spolupracují. Pro recenzenty je registrace zdarma (možno využít registraci pomocí ORCID účtu).

Journal Citaton Reports (JCR)

 • JCR nabízí metriky vypočítávané pro časopisy z rejstříků SCIE a SSCI (z nové ESCI nikoli) – aktuálně obsahuje více jak 12 000 časopisů.
 • Hodnoty jsou vypočítávány 1x ročně a 2x ročně jsou aktualizovány (dílčí opravy).
 • Pro výpočty se používají pouze články typu Article a Review.
 • Rozhraní JCR nově nabízí lepší filtrování časopisů podle oborů (Categories).
 • Po kliknutí na hodnotu IF časopisu se otevře okno s výpočtem hodnoty. Ve vzorci lze dále kliknout na Number of recent items pro zobrazení přehledu článků, které byly zohledněny při výpočtu IF.
 • V záznamu konkrétního časopisu v sekci „Source Data“ zjistíme, kolik Articles, Reviews a kolik jiných typů článků vyšlo v daném časopise v posledním hodnoceném roce.

Informační web (návody apod.): http://clarivate.libguides.com

Kontakt na českého zástupce Clarivate Analytics: josef.jilek@clarivate.com

Oznámení k provozu IS VaVaI

K 31. 5. 2016 byl ukončen provoz Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) na adrese www.isvav.cz. Bližší informace k nastalé situaci zatím nejsou dostupné, níže naleznete prohlášení, které bylo dnes uveřejněno na stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) je informační systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků. Tento systém byl dlouhodobě zajišťován formou outsourcingu poskytovaného konsorciem dodavatelů složeným z Českého vysokého učení technického v Praze a společnosti Infoscience Praha s.r.o.
Smlouva na zajištění služeb podpory provozu IS VaVaI byla uzavřena na dobu určitou, a to na dobu do 31. 5. 2016. Přestože Úřad vlády ČR podnikl významné úsilí ve snaze zajistit další trvání služeb podpory provozu IS VaVaI, nepodařilo se s konsorciem dodavatelů dosud nalézt shodu na podmínkách dalšího provozování systému. Důvodem jsou cenové podmínky nabízené členy konsorcia dodavatelů za předmět plnění veřejné zakázky, přičemž se jedná o hodnoty v řádu mnoha desítek milionů korun nad rámec předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Jednací řízení bez uveřejnění na zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem je i zajištění služeb provozu IS VaVaI, nadále probíhá, přičemž aktuálně jsou cenové podmínky indikativní nabídky konsorcia podrobovány expertnímu zkoumání. Z tohoto důvodu nebude dosavadní technické řešení IS VaVaI nadále k dispozici a Úřad vlády ČR pracuje na náhradním způsobu zajištění přístupu k databázi údajů v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který by měl být k dispozici v krátké době. Současně Úřad vlády ČR podniká další kroky pro řešení této oblasti koncepčním způsobem.
Za případné způsobené obtíže se uživatelům IS VaVaI omlouváme.

K vyhledávání výstupů zaměstnanců Univerzity Karlovy je v tuto chvíli možné využívat pouze univerzitního systému OBD.