Dostupnost e-zdrojů od 2018

Od ledna 2018 jsou na Univerzitě Karlově prostřednictvím národního projektu CzechELib dostupné celouniverzitně (nebo na 1. LF) následující e-zdroje:

Některé další e-zdroje z CzechELib jsou v závislosti na licenčních podmínkách dostupné pouze z vybraných fakult, aktuální přehled a informace o dostupnosti e-zdrojů UK je vždy potřeba ověřit na Portálu elektronických zdrojů UK.

Mimo CzechELib pořídila 1. LF na rok 2018 ve spolupráci s ostatními lékařskými fakultami tyto databáze, kolekce e-časopisů a jiné významné oborové zdroje:

Pouze pro uživatele 1. LF je dále v letošním roce pořízena také databáze Embase (Ovid).

Končící dostupnost

K 31.1.2018 končí přístup k databázi ProQuest Central. Pokud jste využívali ukládání záznamů do osobního konta (My Research), nezapomeňte si uložené záznamy včas vyexportovat.

Do konce roku 2018 je ještě předplacená celouniverzitně databáze e-knih ProQuest Ebooks Central.

Print Friendly